Świat w okresie powojennym

 0    13 flashcards    agatka9152
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dekolonizacja
start learning
proces uzyskiwania niezależności państwowej przez terytoria będące koloniami, likwidacja kolonializmu. Może następować za porozumieniem stron- w sposób pokojowy lub na skutek powstania, rewolucji czy innego konfliktu zbrojnego.
Stalinizacja
start learning
proces wdrażania systemu władzy sprawowanego przez J. Stalina w innych państwach satelickich.
Bizonia
start learning
nazwa połączonej brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej w okupowanych niemczech po II wojnie światowej. Powstała 1 stycznia 1947 roku.
Gdzie jest zatoka świń?
start learning
Na kubie.
Jesień narodów
start learning
termin określający wydarzenia, które przypadły pod koniec 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, związane z obaleniem ustroju komunistycznego w krajach tej części świata.
Przywódcy ZSRR
start learning
1. Włodzimierz Lenin 2. Józef Stalin 3. Gieorgij Malenkow 4. Nikita Chruszczow 5. Leonid Breżniew 6. jurij Andropow 7. Konstantin Czernienko 8. Michaił Gorbaczow
Papieże
start learning
1. Pius XII 2. Jan XXIII 3. Paweł VI 4. Jan Paweł I 5. Jan Paweł II 6. Benedykt XVI 7. Franciszek I
Z czego słynął Michaił Gorbaczow?
start learning
Był pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. Dzięki jego polityce możliwa stała się pokojowa rewolucja w państwach Europy Środkowej oraz zjednoczenie Niemiec. Wycofał wojska z Afganistanu i poparł USA w operacji "Pustynna Burza".
Zimna wojna
start learning
określenie stanu napięcia, zmagań dyplomatycznych, propagandy i działalności wywiadowczej USA i ZSRR oraz wyścigu zbrojeń między blokiem państw zachodnich, a ZSRR i jego sojusznikami.
Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne
start learning
termin ten miał określać i piętnować brak zaangażowania w budowę komunizmu w Polsce oraz sprzeciw wobec idei internacjonalizmu.
Robert Schuman
start learning
29.06.1886-04.091963. Polityk Francuski uznany za ojca zjednoczonej Europy. Należał do Ludowego Ruchu Republikańskiego. Nagrodzony został Nagrodą Erazma.
Doktryna Trumana
start learning
program USA mający na celu powstrzymanie ekspansji polityki radzieckiej.
Plan Marshalla
start learning
plan który miał na celu niwelowanie szkód po II wojnie światowej, doprowadzenia do stabilizacji w Europie i przyśpieszenie rozwoju gospodarczego.

You must sign in to write a comment