Stosunki polsko-litewskie, polsko-kozackie, polsko-tureckie

 0    62 flashcards    jule
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zjednoczenie Litwy (kto i kiedy)
start learning
Mendog ok. 1235
chrzest Litwy z rąk krzyżackich
start learning
1251
sojusz Władysława Łokietka z Giedyminem
start learning
1325
walki polsko litewskie o Ruś Halicką
start learning
1340-1350
wyprawa polsko węgierska przeciw Litwinom; układ z Kiejstudem
start learning
1351
unia w Krewie
start learning
14.08.1385
umowa w Wołkowysku
start learning
1386
ugoda księcia Witolda z Krzyżakami
start learning
1398
unia wileńsko radomska
start learning
1401
założenia unii wileńsko radomskiej
start learning
- Jagiełło tytuł Supremus Dux Lithuaniae, Witold Magnus Dux Lithuaniae; - W przypadku śmierci Jagiełły tron polski obsadzony w porozumieniu ze stroną litewską; -W przypadku śmierci Witolda Jagiełło wyznacza wielkiego księcia;
Świdrygiełło szuka wsparcia u Krzyżaków
start learning
1401
pokój w Raciążu
start learning
1404
unia w Horodle
start learning
1413
założenia unii w Horodle
start learning
- upodobnienie administracji litewskiej do polskiej; - określenie związku jako unię personalną; - uszlachetnienie kilku rodów bojarów (adopcja herbowa);
zjazd w Łucku (data, uczestnicy)
start learning
1429 Witold, Jagiełło, Zygmunt Luksemburczyk
śmierć Witolda
start learning
1430
bitwa pod Dąbkami
start learning
1431
unia w Grodnie
start learning
1432
założenia unii w Grodnie
start learning
- zrównanie praw bojarów obu wyznać
unia krakowsko-wileńska (układ wileński)
start learning
1499
założenia unii krakowsko-wileńskiej (układu wileńskiego)
start learning
- wzajemna pomoc; - wypowiedzenie wojny państwu trzeciemu tylko za zgodą obu państw; - wspólny wybór władców obu państw; - brak wzmianki o inkorporacji Litwy;
unia mielnicka
start learning
1501
sejm w Piotrkowie - pierwsze projekty wprowadzenia unii realnej
start learning
1547-1548
konfederacja litewskiego pospolitego ruszenia w Witebsku
start learning
1562
Sejm w Lublinie
start learning
19.01.1569-08.1569
podpisanie unii lubelskiej
start learning
01.07.1569
unia monetarna; waluta
start learning
1580; grosz polski
Zaręczenie wzajemne obojga narodów
start learning
1791
Formalny koniec unii lubelskiej
start learning
1795 (III rozbiór Polski)
Litewska Rada Państwowa proklamowała niepodległość
start learning
16.02.1918
Litewsko-Białoruska Socjalistyczna Republika Rad
start learning
27.02.1919
konferencja pokojowa w Wersalu ustalenie granicy polsko litewskiej
start learning
26.07.1919 linia Focha (Wilno po stronie polskiej)
powstanie sejneńskie
start learning
23-28.08.1919
bunt Lucjana Żeligowskiego
start learning
08.10.1920
powstanie Imperium Ottomańskiego
start learning
1306
bitwa pod Obertynem
start learning
1531 Jan Tarnowski
śmierć hospodara Mołdawii Jeremiego Mohyły
start learning
1606
I odsiecz wiedeńska
start learning
1619
bitwa pod Cecorą
start learning
1620 PL - Stanisław Żółkiewski
bitwa pod Chocimiem (Jan Karol Chodkiewicz)
start learning
1621 PL +
Próba zdobycia Kamieńca Podolskiego (Abazy Pasza)
start learning
1633
Sejmu przeciw wyprawie na Stambuł
start learning
1646
Piotr Doroszenko (kozacki hetman prawobrzeżnej Ukrainy) uznał się lennikiem Turcji
start learning
1666
Wyprawa Mehmeta IV na Polskę; pokój w Buczaczu
start learning
1672
bitwa pod Chocimiem (Jan Sobieski)
start learning
1673 PL+
Zwycięstwo w oblężonym Żurawnie
start learning
1676
Wielka Odsiecz Wiedeńska
start learning
12.09.1683
Liga Święta
start learning
1684
Pokój w Karłowicach
start learning
1699
polski reformator armii tureckiej XVIII w.
start learning
Wojciech Chrzanowski
założyciel polskiej osady w Turcji - Adampola
start learning
Michał Czajkowski
bunt Bohdana Chmielnickiego
start learning
1648
bitwy pod Korsuniem, Żółtymi Wodami, Piławcami
start learning
1648
oblężenie Zbaraża i otoczenie odsieczy pod Zborowcem
start learning
1649
bitwa pod Beresteczkiem
start learning
1651 PL+
ugoda w Białej Cerkwi
start learning
1651
Bitwa pod Batohem
start learning
1652
oblężenie Żwańca
start learning
1653
układ w Perejesławiu
start learning
1654
Śmierć Chmielnickiego; następca Chmielnickiego
start learning
1657; Jan (Iwan) Wyhowski
ugoda w Hadziaczu
start learning
1658
pokój w Andruszowie
start learning
1667

You must sign in to write a comment