daty historia

 0    67 flashcards    lukaszlee
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Powstanie cywilizacji starożytnego Sumeru. Pierwsze państwa na świecie. Wynalazki: szkoła, szkło, pismo, piwo, koło, brąz
start learning
II połowa IV tys. p.n.e
Powstanie starożytnego Egiptu.
start learning
Ok. 3000r p.n.e.
Powstanie kodeksu Hammurabiego
start learning
1750r p.n.e.
Powstanie państwa żydowskiego
start learning
1000r p.n.e.
Założenie Rzymu wg. legendy
start learning
753r p.n.e.
Asyria panuje na Wschodzie. Tereny: Mezopotamia, Syria, Palestyna, Egipt
start learning
połowa VI w.p.n.e.
Podboje Nabuchodonozora- państwo nowobabilońskie. Tereny: Mezopotamia, Syria, Palestyna, Fenicja
start learning
ok. 600r p.n.e.
Podboje Cytrusa Wielkiego i Kambyzesa- Persja najsilniejszym państwem, tereny od rzeki Indus po Egipt i Grecję
start learning
VI w.p.n.e.
Wojny Greków z Persami. Bitwy pod Salaminą, Termopilami, Maratonem, Platejami
start learning
V w.p.n.e.
Początek podbojów Aleksandra Wielkiego(upadek Persji)
start learning
334r p.n.e.
Bitwa pod Kannami w trakcie wyprawy Hannibala na Rzym(druga wojna Rzymu z Kartaginą)
start learning
216r p.n.e.
I Triumwirat w Rzymie (Juliusz Cezar, Pompejusz Wielki, Krassus)
start learning
60r p.n.e
Śmierć Juliusza Cezara
start learning
44r p.n.e.
Bitwa pod Akcjom- klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w wojnie z Oktawianem Augustem -Początek rządów (50 lat) najlepszego cesarza w historii Rzymu- Oktawiana Augusta
start learning
31r p.n.e.
Podział Cesarstwa Rzymskiego na część wschodnią, tj. Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnią ze stolicą w Rzymie
start learning
395r
Upadek Cesarstwa Zachodniozzymskiego - Koniec starożytności i początek średniowiecza
start learning
476r
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. -Powstanie religii muzułmańskiej~ islam
start learning
622r
Bitwa pod Poitiers. Klęska Arabów i wycofanie się ich poza Pireneje- zwycięstwo Franków
start learning
732r
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza- państwo Franków najsilniejsze w Europie
start learning
800r
Traktat w Verdun
start learning
843r
Chrzest Polski
start learning
966r
Zjazd Gnieźnieński- przyjazd cesarza Ottona III, uznanie Bolesława Chrobrego równemu królom.
start learning
1000r
Pokój w Budziszynie po 3 wojnach Chrobrego Niemcami. Przyłączenie do Polski Łużyc i Milska. - Zwycięska wyprawa Chrobrego na Ruś Kijowską
start learning
1018r
Koronacja B. Chrobrego na pierwszego króla Polski
start learning
1025r
Bitwa pod Hastings. Najazd Normanów na Anglię- Wilhelm zdobywca
start learning
1066r
Skazanie na śmierć biskupa krakowskiego- Stanisława przez króla B. Śmiałego
start learning
1079r
Początek pierwszej wyprawy krzyżowe rycerstwa Europy Zachodniej przeciwko Turkom w celu zdobycia Ziemi Świętej
start learning
1096r
Podporządkowanie Pomorza Zachodniego przez księcia Bolesława Krzywoustego
start learning
1123r
tzw. Testament Krzywoustego- podział Polski na dzielnice
start learning
1138r
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
start learning
1226r
Bitwa pod Legnicą w trakcie najazdu Tatarów na Polskę. Klęska Polaków i śmierć Henryka Pobożnego
start learning
1241r
Koronacja Przemysława II przez Arcybiskupa Jakuba Świnkę(I Król po 200 latach)
start learning
1295r
Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków
start learning
1309r
Koronacja W. Łokietka- koniec rozbicia dzielnicowego Polski
start learning
1320r
Panowanie Kazimierza Wielkiego
start learning
1333-1370r
Założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364r
Unia Polski z Litwą w Krewie- postanowienie o małżeństwie Jagiełły z Jadwigą i chrzcie Litwy
start learning
1385r
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410r
Joanna D'Arc zdobywa Orlean pod koniec wojny 100 letniej Anglii z Francją
start learning
1429r
Bitwa pod Warną. Śmierć W. Warneńczyka i klęska sił polsko- węgierskich wojnie z Turcją
start learning
1444r
Upadek Konstantynopolu. Turcy likwidują Bizancjum. Koniec średniowiecza.
start learning
1453r
Wojna trzynastoletnia. przyłączenie pomorza gdańskiego do Polski
start learning
1466r
Odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
start learning
1492r
Konstytucja nihil novi (nic nowego w najważniejszych sprawach w sejmie)
start learning
1505r
Marcin Luter niemiecki zakonnik w Wittenberdze ogłasza 95 tez krytykujących hierarchie kościelną
start learning
1517r
hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim
start learning
1525r
unia lubelska (realna), zacieśnienie stosunków polsko-litewskich. Utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
start learning
1569r
rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
start learning
1582r
bitwa pod Kircholmem, hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów
start learning
1605r
bitwa pod Kłuszynem, hetman Żółkiewski pokonuje o wiele silniejszych Szwedów
start learning
1610r
bitwa pod Oliwą
start learning
28.11.1627
wybuch powstanie kozackiego na Ukrainie, przywódcą był Bohdan Chmielnicki
start learning
1648r
bitwa pod Beresteczkiem, przegrana Kozaków
start learning
1651r
wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, początek potopu szwedzkiego
start learning
1655-1660r
bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
start learning
1673r
bitwa pod Wiedniem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
start learning
1683r
sejm zwany „niemym”, gdyż nie dopuszczono do głosu posłów
start learning
1717r
traktat „trzech orłów”
start learning
1732r
rewolucja francuska
start learning
1789r
konstytucja 3 maja
start learning
1791
II rozbiór Polski
start learning
1793r
I rozbiór Polski
start learning
1772r
Insurekcja Kościuszkowska m. in zwycięstwo pod Racławicami, klęska pod Maciejowicami
start learning
1794r
pierwsza wolna elekcja
start learning
1573r
III rozbiór Polski
start learning
1795r.
pokój w Tylży, pomiędzy Napoleonem a carem Aleksandrem I
start learning
07.07.1807r
wojna księstwa warszawskiego z austrią.
start learning
1809r

You must sign in to write a comment