Stawy-konczyna górna+powierzchnie

 0    17 flashcards    patrycja178
print play test yourself
 
Question Answer
staw mostkowo obojczykowy
start learning
articulatio sternoclavicularis
Powierz. stawowe staw mostkowo oboj.:
start learning
*obojczyk: powierzchnia stawowa mostkowa(facies articularis sternalis) *mostek: wcięcie obojczykowe (incisura clavicularis)
staw barkowo - obojczykowy
start learning
articulatio acromioclavicularis
Pow, stawowe stawu barkowo-obojcz.
start learning
* łopatka: pow. stawowa wyrostka barkowego(facies articularis acromii) *obojczyk: pow. stawowa barkowa(facies articularis acromialis)
staw ramienny
start learning
articulatio humeri
Pow. stawowe stawu ramiennego
start learning
*łopatka: wydrążenie panewkowe(cavitas glenoidalis) *kość ramienna: głowa kości ramiennej (caput humeri), obrąbek panewkowy(labrum glenoidale)
staw łokciowy
start learning
staw łokciowy in Latin
articulatio cubiti
A) staw ramienno-promieniowy
start learning
A) articulatio humeroradialis
Pow. stawowe stawu ramienno-promien.
start learning
*kość ramienna: główka kości ramiennej(capitulum humeri)*kośc promieniowa: dołek głowy(fovea capitis)
B) staw ramienno-łokciowy
start learning
B) articulatio humeroulnaris
Pow. stawowe stawu ramienno-łokciowego
start learning
*kość ramienna: bloczek k. ramiennej(trochlea humeri)*k.łokciowa: wcięcie bloczkowe(incisura trochlearis)
C) Staw promienno łokciowy bliższy
start learning
C) articulatio radioulnaris proximalis
Pow. stawowe stawu promieniowo łokciowego bliższego
start learning
*k. promieniowa: obwód stawowy(circumferentia articularis)*k.łokciowa: wcięcie promieniowe(incisura radialis)
Staw promieniowo łokciowy dalszy
start learning
Articulatio radioulnaris distalis
Pow. stawowe stawu promieniowo łokciowego dalszego
start learning
*k. promieniowa: wcięcie łokciowe(incisura ulnaris)*k.łokciowa: głowa kości łokciowej(caput ulnae)
Staw promieniowo nadgarstkowy
start learning
Articulatio radiocarpea
Pow. stawowe stawu promieniowo-nadgarst.
start learning
*k. promieniowa: pow. stawowa nadgarstwkowa(facies articularis carpea)*k. nadgarstka:łódeczkowata(scaphoideum), księżycowata(lunatum), trójgraniasta(triquetrum)*krążek stawowy(discus articularis)

You must sign in to write a comment