środki stylistyczne

 0    30 flashcards    anusia13
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
instrumentacja głoskowa
start learning
nagromadzenie w tekście głosek lub ich kombinacji np. powtórzenie dźwiękowe, aliteracja
onomatopeja
start learning
naśladownictwo dźwięków za pomocą wyrazów, których brzmienie zbliżone jest do dźwięków naturalnych
paranomazja(kalambur)
start learning
zestawienie wyrazów o podobnym brzmieniu, spokrewnionych lub niezależnych etymologicznie, by ujawnić ukryte, często tajemnicze związki znaczeniowe między zjawiskami
wyrazy zdrobniałe
start learning
wyrazy tworzone za pomocą odpowiednich formantów, które nadają znaczenie pomniejszające, osłabiające w stosunku do wyrazu podstawowego
wyrazy zgrubiałe
start learning
wyrazy, w których formant nadaje znaczenie powiększone, wzmocnione w stosunku do wyrazu podstawowego
neologizmy
start learning
nowe wyrazy, wyrażenia, zwroty charakterystyczne dla danego twórcy, przez niego utworzone
anafora(powtórzenie)
start learning
powtórzenie słów lub zestrojów słownych na początku każdego kolejnego wersu
anakoluty
start learning
zdania niemające prawidłowej konstrukcji składniowej, wprowadzane w celu zbliżenia języka utworu do mowy potocznej lub podkreślenia ekspresji wypowiedzi
antyteza(przeciwstawienie)
start learning
zestawienie wyrazów oparte na opozycjach znaczeń (zestawienie pojęć, sądów sprzecznych)
bezpośredni zwrot do adresata
start learning
apostrofa
epifora
start learning
powtórzenia słów lub zestrojów słownych na końcu każdego kolejnego wersu
elipsa
start learning
wprowadzenie niepełnych konstrukcji zdaniowych(opuszczenie fragmentu zdania, którego sensu można się domyślać)
inwersja(przenośnia)
start learning
zmiana szyku wyrazów w zdaniu
paralelizmy
start learning
układ zdań o takiej samej albo podobnej budowie
pytanie retoryczne
start learning
pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi
wykrzyknienia
start learning
wykrzyknikowe zdania lub równoważniki zdań wyrażające uczucia
alegoria
start learning
obraz, który w całości ma sens przenośny, jest jednoznaczna
archaizmy
start learning
wyrazy, które już wyszły z użycia
symbol
start learning
znak, motyw, pojęcie użyte dla oznaczenia innego przedmiotu, wyrażenia treści głęboko ukrytych, niejasnych; jest wieloznaczny, niekonwencjonalny, dopuszcza dowolność interpretacji, nieprzetłumaczalny
oksymoron
start learning
zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu
eufemizm
start learning
złagodzenie określenia
gradacja(stopniowanie)
start learning
zestawienie słów w porządku rosnącej lub malejącej intensywności jakiejś cechy
hiperbola
start learning
wyolbrzymienie i przesadne uwypuklenie pewnych cech przypisywanych przedmiotom, spotęgowanie zjawisk
peryfraza(omówienie)
start learning
zastąpienie zwykłego określenia innym(szerszym, wielosłownym)
prozaizmy
start learning
słowa z języka potocznego
animizacja
start learning
przypisywanie przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody, pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych
personifikacja(uosobienie)
start learning
przypisywanie przedmiotom martwym, pojęciom abstrakcyjnym, zjawiskom przyrody cech typowo ludzkich
metonimia(zamiennia)
start learning
zastępienie właściwego wyrazu innym, będącym z nim w bliskim, realnym związku
synekdocha(ogarnienie)
start learning
zastąpienie pojęć ogólniejszych bardziej szczegółowymi lub odwrotnie(część zastępuje całość lub całość część)
topos
start learning
element tematyczny lub zbiór motywów powtarzających się w literaturze danego kręgu kulturowego

Comments:

ania10022 wrote: 2015-12-07 15:14:15
dziękuję za tę lekcje :)

You must sign in to write a comment