RO dyżurny LCN

 0    17 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dyżurnego lokalnego centrum nadzoru (LCN) wyznacza się spośród
start learning
podoficerów zawodowych, a w uzasadnionych przypadkach szeregowych zawodowych.
Służbę dyżurnego LCN można zastąpić
start learning
obsługą LCN, wykonywaną przez pracowników wojska, pracowników ochrony OWC lub SUFO.
Dyżurny LCN podlega
start learning
komendantowi ochrony jednostki (kompleksu, obiektu), a pod względem pełnienia służby oficerowi dyżurnemu jednostki (kompleksu, obiektu).
Dyżurny LCN odpowiada za
start learning
porządek wojskowy, dokumentację i stan wyposażenia miejsca pełnienia służby oraz przestrzeganie zasad eksploatacji zainstalowanych systemów ochrony techniczne
Dyżurny LCN nadzoruje
start learning
właściwą pracę systemów alarmowych zainstalowanych w chronionej jednostce (kompleksie, obiekcie)
Dyżurny LCN powiadamia właściwe służby dyżurne i siły ochronne o
start learning
naruszeniu systemu ochrony
Dyżurny LCN w przypadku zaistnienia awarii systemów alarmowych zainstalowanych w jednostce (kompleksie, obiekcie)
start learning
niezwłocznie melduje oficerowi dyżurnemu jednostki (kompleksu, obiektu) oraz zgłasza awarię do organu odpowiedzialnego za jej usunięcie
Dyżurny LCN prowadzi
start learning
„Rejestr zdarzeń alarmowych”
Dyżurny LCN przekazuje komendantowi ochrony jednostki (kompleksu obiektu)
start learning
wydruki z archiwizacji zdarzeń alarmowych zaistniałych w systemie alarmowym.
Dyżurny LCN pod względem pełnienia służby, podlega bezpośrednio
start learning
oficerowi dyżurnemu jednostki (oficerowi operacyjnemu, inspekcyjnemu, oficerowi dyżurnemu kompleksu).
W przypadku wykonywania obowiązków służbowych w obiektach rozmieszczonych poza macierzystą jednostką, dyżurny LCN wykonuje polecenia
start learning
oficera dyżurnego tego obiektu (kompleksu), w zakresie wynikającym z instrukcji dyżurnego LCN, planu ochrony tego obiektu oraz planu osiągania gotowości do podjęcia działań...
Służbę dyżurną w LCN pełnią żołnierze, którzy są
start learning
merytorycznie przygotowani w zakresie systemów alarmowych (w systemie całodobowym).
Czy się dopuszczalne pełnienie służby dyżurnego LCN w połączeniu z inną służbą dyżurną?
start learning
tak
Dyżurny LCN ma obowiązek znać
start learning
instrukcję dyżurnego Lokalnego Centrum Nadzoru oraz inne dokumenty normalizujące tok pełnienia służby dyżurnej;
Dyżurny LCN ma obowiązek znać
start learning
zasadę działania systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie (kompleksie) oraz umieć je obsługiwać i dokonywać drobnych napraw, nie powodując ingerencji w pracę elektronicznych systemów ochrony;
Dyżurny LCN ma obowiązek meldować
start learning
niezwłocznie oficerowi dyżurnemu jednostki (kompleksu) lub obiektu o naruszeniu stref systemu ochrony;
Dyżurny LCN ma obowiązek znać procedury
start learning
postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych – pożar, napad, włamanie, eksplozja itp.

You must sign in to write a comment