RO opuszczanie koszar i garnizonu

 0    17 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czy żołnierze mogą opuszczać garnizon i pozostawać poza miejscem zamieszkania?
start learning
tak, uwzględniając potrzeby (wymagania) służby wojskowej.
Żołnierze niezawodowi oraz żołnierze spełniający obowiązek zakwaterowania na terenie jednostki, mogą opuszczać jednostkę wojskową
start learning
za zgodą właściwych przełożonych na podstawie dokumentu uprawniającego do przebywania poza jej terenem.
W jakim stroju żołnierz niezawodowy udaje się na przepustkę?
start learning
w umundurowaniu (wyjściowym, polowym) albo w ubiorze cywilnym.
Przepustka stała upoważnia do przebywania poza terenem jednostki
start learning
w dni powszednie – w czasie wolnym od zajęć do 30 min. przed pobudką dnia następnego; w dni przedświąteczne i świąteczne – do 30 min. przed pobudką następnego dnia po dniu świątecznym.
Dowódca drużyny wydaje zgodę na przepustkę na czas
start learning
do 12 godzin
Dowódca plutonu, szef pododdziału wydaje zgodę na przepustkę na czas
start learning
maks. 24 godziny
Dowódca kompanii (równorzędny) i wyżsi przełożeni wydają zgodę na przepustkę na czas
start learning
do 72 godzin
Żołnierz niezawodowy melduje o wyjściu na przepustkę (wyjeździe w podróż służbową lub na urlop) – komu?
start learning
podoficerowi dyżurnemu pododdziału,
Gdzie podoficer dyż. Pododdziału odnotowuje fakt wyjścia na przepustkę żołnierza niezawodowego?
start learning
w „Książce opuszczających miejsce przebywania”.
Znajomość zasad żołnierskiego zachowania się żołnierzy niezawodowych sprawdza przed wyjściem na przepustkę, wyjazdem na urlop lub w podróż służbową
start learning
bezpośredni przełożony.
Wygląd zewnętrzny umundurowanych żołnierzy przed wyjściem na przepustkę sprawdza
start learning
podoficer dyżurny pododdziału.
Żołnierzowi niezawodowemu umundurowanemu nieprzepisowo, wyglądającemu niedbale i nieestetycznie nie zezwala się
start learning
na opuszczenie terenu jednostki do czasu usunięcia niedociągnięć.
Po powrocie z przepustki (urlopu, podróży służbowej) żołnierz niezawodowy melduje się
start learning
u podoficera dyżurnego pododdziału
Gdzie podoficer dyż. Pododdziału odnotowuje czas powrotu żołnierza niezawodowego z przepustki?
start learning
w „Książce opuszczających miejsce przebywania”
Żołnierz niezawodowy o ewentualnych uwagach zwróconych mu w czasie pobytu poza terenem jednostki wojskowej melduje
start learning
bezpośredniemu przełożonemu.
Żołnierz niezawodowy nie może wychodzić i przebywać na przepustce
start learning
w dniu objęcia służby.
Czy w szczególnych wypadkach dowódca jednostki może czasowo ustalić inne zasady (sposoby) korzystania z przepustek stałych i udzielania przepustek jednorazowych?
start learning
tak

You must sign in to write a comment