RO dyżurny PST i PKT

 0    14 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Dyżurnego parku sprzętu technicznego (PST) wyznacza się spośród
start learning
podoficerów lub szeregowych zawodowych (marynarzy) grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki, a w wyjątkowych sytuacjach spośród innych żołnierzy.

Dyżurny PST podlega
start learning
szefowi sztabu lub innemu wyznaczonemu przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzowi, a pod względem pełnienia służby oficerowi dyżurnemu jednostki.

Dyżurny PST ma prawo
start learning
kontrolowania poprzez dokonywanie lustracji zawartości bagaży osób, wnętrz, bagażników i skrzyń ładunkowych wszelkich pojazdów w obszarze PST, a także badania stanu trzeźwości kierujących pojazdami służbowymi.

Dyżurnemu PST podlega
start learning
pomocnik dyżurnego PST, dyżurny punktu kontroli technicznej (PKT) oraz wszyscy żołnierze przebywający w parku sprzętu technicznego, z wyjątkiem jego przełożonych oraz szefa sztabu, szefa szkolenia.

Dyżurny PST odpowiada za
start learning
porządek wojskowy i bezpieczeństwo pracy w parku sprzętu technicznego oraz przestrzeganie zasad eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Dyżurny PST nadzoruje
start learning
przestrzeganie ustalonego porządku dnia w parku sprzętu technicznego.

Dyżurny PST po zakończeniu pracy
start learning
sprawdza stan zabezpieczenia pomieszczeń i odpowiednio do ustaleń wewnętrznych, może przekazać park sprzętu technicznego pod ochronę warty

Czy dyżurny PST jest wojskowym organem porządkowym?
start learning
tak

Przekazanie i przyjęcie służby dyżurni PST meldują
start learning
oficerowi dyżurnemu jednostki.

Pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT wyznacza się spośród
start learning
żołnierzy

Czy funkcje pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT może pełnić jednocześnie jeden żołnierz?
start learning
tak, jeżeli warunki na to pozwalają

Pomocnik dyżurnego PST i dyżurny PKT podlegają
start learning
dyżurnemu PST i wykonują jego rozkazy.

Gdzie dyżurny PKT odnotowuje wyjazdy i powroty pojazdu?
start learning
w „Książce ewidencji wyjazdów i powrotów pojazdów mechanicznych”;

Dyżurny PKT jest zobowiązany meldować
start learning
dyżurnemu PST o wszystkich przypadkach wstrzymania wyjazdu pojazdu oraz o nieprawidłowościach stwierdzonych po powrocie pojazdu.

Dyżurni PKT i PST

PKT (park kontroli technicznej) wymaga profesjonalnej obsługi, a co za tym ściśle usystematyzowanych zadań, które pełnić powinien dyżurny. Prawa i obowiązki dyżurnych parku sprzętu technicznego i dyżurnych punktu kontroli technicznej (PST i PKT) wymienione we fiszkach.

RO jednostek technicznych

Regulamin ogólny wojskowych jednostek technicznych musi być ściśle przestrzegany przez wszystkich dyżurnych. Prawa, nadzorowanie, meldunki oraz obowiązki pełnione z trakcie dyżuru w PKT mogą zaważyć na bezpieczeństwie żołnierzy i cywili.

PKT skrót

Wbrew pierwszemu skojarzeniu skrót PKT, wcale nie dotyczy słowa „punkt”, ale pochodzi od „parku sprzętu technicznego”, odpowiadający za łączność i osprzętowanie mundurowych. Dyżurni pkt rzadko mają więc okazję uczestnictwa w bezpośrednich walkach, ale od ich pracy często zależne jest życie kolegów – żołnierzy.

You must sign in to write a comment