Przygotowanie do bierzmowania – sumienie, dekalog, modlitwa i Pismo Święte

 0    25 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest sumienie?
start learning
Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.
Jakie powinno być sumienie?
start learning
Powinno być dobrze uformowane w oparciu o słowo Boże.
Co to jest cnota?
start learning
To trwała dyspozycja do czynienia dobra
Jakie są rodzaje cnót?
start learning
Cnoty główne (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo) i cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość).
Co to jest grzech?
start learning
Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.
Co to znaczy, że grzech jest świadomy i dobrowolny?
start learning
To znaczy, że człowiek wie, że popełnia grzech i nikt go do tego nie zmusza.
Co to jest grzech ciężki (śmiertelny)?
start learning
To świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.
Co to jest grzech lekki (powszedni)?
start learning
Grzech lekki (powszedni) to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej lub nie w pełni świadome i nie w pełni dobrowolne.
Jakie są skutki grzechu śmiertelnego (ciężkiego)?
start learning
Pozbawia on łaski uświęcającej
Co to jest charyzmat?
start learning
To specjalny dar Ducha Świętego do spełniania jakiegoś zadania.
Co to jest Dekalog?
start learning
Dekalog to 10 Przykazań Bożych
Gdzie i komu Bóg przekazał Dekalog?
start learning
Bóg dał Dekalog Narodowi Wybranemu przez Mojżesza na Górze Synaj
Jaki cel mają Przykazania?
start learning
Pomagają człowiekowi dojść do zbawienia.
Co to jest modlitwa?
start learning
Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.
Dlaczego należy się modlić?
start learning
Przez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa pogłębia naszą więź z Bogiem i zapewnia nam zbawienie.
Jakie są formy modlitwy?
start learning
Modlimy się myślą i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myślą (rozmyślanie, kontemplacja), a także postawą ciała (klęcząc lub stojąc).
Jakie są rodzaje modlitwy?
start learning
Uwielbienie, prośba, dziękczynienie
Jaka powinna być nasza modlitwa?
start learning
Powinna być wytrwała, ufna, płynąca z serca i z poddaniem się woli Bożej.
Co to jest Pismo Święte?
start learning
To zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.
Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
start learning
Stary Testament – 46 ksiąg, Nowy Testament – 27 ksiąg
kto jest autorem Pisma Św.?
start learning
Bóg, od którego pochodzi słowo oraz ludzie, którzy to słowo spisali.
Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego?
start learning
Poznajemy Boga, który nam się objawia, przebywamy z nim i poznajemy jego plan wobec siebie.
Jakie są źródła grzechu?
start learning
Brak prawdziwej miłości do Boga, niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr, lekceważenie zasad moralnych
Co to jest nałóg?
start learning
Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania.
Co to są grzechy cudze?
start learning
Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło.

You must sign in to write a comment