Przygotowanie do bierzmowania – sakramenty, chrzest i bierzmowanie

5  1    23 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to są sakramenty?
start learning
Są to znaki lub sposób przekazania łaski Bożej, ustanowione przez Chrystusa zgodnie z wiarą.
Wymień sakramenty święte:
start learning
1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego to:
start learning
Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia.
Które sakramenty przyjmuje się tylko raz?
start learning
Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo.
Co to jest chrzest?
start learning
To sakrament, który gładzi grzech pierworodny, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.
Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
start learning
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
W jaki sposób udziela się chrztu?
start learning
Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię)
Kto udziela chrztu?
start learning
Kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) chrztu może udzielić każdy człowiek.
Rodzaje chrztu:
start learning
1. z wody (poprzez polanie głowy wodą), 2. pragnienia (gdy nieochrzczony umiera i pragnie przyjąć chrzest), 3 krwi (gdy nieochrzczony ginie w obronie wiary)
Co to jest bierzmowanie?
start learning
Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Jest ono dopełnieniem Chrztu św.
Kto i w jaki sposób udziela sakramentu bierzmowania?
start learning
Biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
Co to jest krzyżmo święte?
start learning
Jest to olej z oliwek z domieszką balsamu poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek na Mszy Krzyżma Świętego.
Jakie są skutki bierzmowania?
start learning
Pomnożenie w nas życia Bożego, silniejsze zjednoczenie z Chrystusem, udzielenie mocy do apostołowania, pomnożenie siedmiu darów, wyciśnięcie na duszy niezatartego znamienia dojrzałego chrześcijanina.
Co sprawiają Dary Ducha Świętego?
start learning
Dary te oświecają rozum (dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności) oraz umacniają wolę (dar męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej).
Co daje dar mądrości?
start learning
Pomaga on odróżnić dobro od zła.
Co daje dar rozumu?
start learning
Pomaga odróżnić prawdę od fałszu
Co daje dar rady?
start learning
Pomaga wybierać dobro
Co daje dar umiejętności?
start learning
Pomaga wybrać lepszą drogę do Boga
Co daje dar męstwa?
start learning
Pomaga on świadczyć o Chrystusie.
Co daje dar pobożności?
start learning
Pomaga wypełniać wolę Bożą.
Co daje dar bojażni Bożej?
start learning
Pomaga unikać grzechu.
Co to znaczy apostołować?
start learning
Troszczyć się o zbawienie swoje i innych (przez dobry przykład, modlitwę, dobre uczynki, cierpienie) oraz być dojrzałym chrześcijaninem.
W jakiej potrójnej misji Chrystusa uczestniczy chrześcijanin?
start learning
1. W kapłańskiej (wielbi Boga i pomaga innym osiągnąć zbawienie), 2. W prorockiej (głosi wiarę słowem i przykładem), 3. W królewskiej (pełni dobre uczynki i walczy ze złem)

You must sign in to write a comment