Przygotowanie do bierzmowania – Eucharystia i pokuta

 0    30 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest Najświętszy Sakrament?
start learning
Najświętszy Sakrament (Eucharystia) to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.
Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię?
start learning
Podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek
Czego pamiątką jest Msza św.?
start learning
Msza św. - Eucharystia - jest pamiątką i uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Co to znaczy, że Msza św. jest bezkrwawą ofiarą Pana Jezusa?
start learning
We Mszy św. Pan Jezus w sposób bezkrwawy tzn. pod postacią chleba i wina ofiaruje się Bogu Ojcu.
Z czego składa się liturgia Mszy św.?
start learning
Z obrzędów wstępu, liturgii słowa, liturgii Eucharystycznej i obrzędów zakończenia.
Z czego składa się liturgia słowa?
start learning
Z czytań biblijnych, kazania, wyznania wiary i modlitwy wiernych.
Z czego składa się liturgia Eucharystyczna?
start learning
Z przygotowania darów, Modlitwy Eucharystycznej i Komunii św.
Z czego składają się obrzędy zakończenia?
start learning
Z błogosławieństwa i rozesłania.
Kiedy jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św.?
start learning
W każdą niedzielę i święta obowiązkowe.
Co to jest przeistoczenie?
start learning
Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew.
Co to jest Komunia św.?
start learning
To przyjęcie Ciała Pana Jezusa.
Kiedy chrześcijanin może przyjąć Komunię św.?
start learning
Gdy jest w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.
Co to jest post eucharystyczny?
start learning
To powstrzymanie się od spożywania pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii św.
Jakie są owoce Komunii św.?
start learning
Komunia św. pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy lekkie, pogłębia zjednoczenie z Chrystusem.
Kiedy uczestniczymy w pełny sposób we Mszy św.?
start learning
Gdy przyjmujemy Komunię św.
Jakie powinno być nasze uczestnictwo we Mszy św.?
start learning
Świadome, czynne i pełne.
Co to jest pokuta?
start learning
To odwrócenie się od grzechu a zwrócenie do Boga.
Co to jest sakrament pokuty?
start learning
To sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.
Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?
start learning
Po zmartwychwstaniu, słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Wymień pięć warunków dobrej spowiedzi:
start learning
1. rachunek sumienia 2. żal za grzechy 3. mocne postanowienie poprawy 4. szczera spowiedź 5. zadośćuczynienie Bogu i bliźnim
Co to jest rachunek sumienia?
start learning
To przypomnienie sobie wszystkich grzechów lekkich i ciężkich od ostatniej spowiedzi w oparciu o przykazania Boże i kościelne.
Co to jest żal za grzechy?
start learning
To smutek duszy z powodu popełnionych grzechów.
Jakie są rodzaje żalu za grzechy?
start learning
Żal doskonały – z miłości do Pana Boga i żal mniej doskonały – z bojaźni przed karą (nazywa się wystarczający, gdyż wystarcza do spowiedzi).
Jaką moc ma żal doskonały?
start learning
Ma moc zgładzenia grzechów. Gdyby człowiek nie zdążył przed śmiercią pojednać się z Bogiem, to żal doskonały gładzi grzechy.
Co to jest mocne postanowienie poprawy?
start learning
Jest to szczera wola nie popełniania więcej grzechów.
Co to jest szczera spowiedź?
start learning
To wyznanie wszystkich grzechów (przy grzechach ciężkich należy podać liczbę).
Kiedy spowiedź jest nieważna?
start learning
Gdy na spowiedzi świadomie zatai się grzech.
Co należy uczynić, jeśli zapomniało się wyznać jakiś grzech na spowiedzi?
start learning
Należy go wyznać przy następnej spowiedzi.
Co to jest tajemnica spowiedzi?
start learning
Kapłan nigdy nie może wyjawić jakiegokolwiek grzechu usłyszanego na spowiedzi, nawet po śmierci penitenta.
Co to jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim?
start learning
To wypełnienie pokuty zadanej na spowiedzi i naprawienie krzywd wyrządzonym bliźnim.

You must sign in to write a comment