problemy społeczne

 0    41 flashcards    asiawojtowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w rozpaczliwej potrzebie
start learning
be in desperate need
być wylęgarnią przestępczośći
start learning
to breed crime
domy nienadające się do zamieszkania przez ludzi
start learning
houses unfit for human habitation
tanie mieszkania
start learning
affordable housing
pilne doraźne środki
start learning
urgent short-term measures
doskonała okazja
start learning
golden opportunity
projekty charytatywne
start learning
charitable projects
wzniecać przemoc
start learning
iniciate violence
złe warunki sanitarne
start learning
poor sanitary conditions
ubiegać się o świadczenia
start learning
claim benefits
ludzie bez środków do życia
start learning
destitute people
walki z ubóstwem
start learning
poverty alleviation
margines społeczeństwa
start learning
margin of society
żyć na ulicy
start learning
live on the street
zubożać glebę z jej naturalnych minerałów
start learning
deplete the soil of its natural minerals
panuje anarchia i bezprawie
start learning
law and order break down
polepszyć szanse życiowe sb
start learning
improve sb's life chances
poszerzenie przepaści między bogatymi a biednymi
start learning
widening gulf between rich and poor
wyjść na ulicę (protestować)
start learning
take to the streets
Thousands of people have taken to the streets to protest against the military coup.
spać na ulicy
start learning
sleep rough
rodziny o niskich dochodach
start learning
low-income families
publiczne podejście do
start learning
public attitude towards
struktura społeczna
start learning
the social fabric
Democracy is a fabric of our nation.
świeży entuzjazm
start learning
fresh drive
mieć dużo motywacji
start learning
have plenty of drive to be
zwalczanie ubóstwa
start learning
combat poverty
wprowadzić systemy straży sąsiedzkiej
start learning
to introduce neighbourhood watch schemes
Zamieszki wybuchają
start learning
riots erupt
wyciągnąć ludzi z ubóstwa
start learning
lift people out of poverty
wykluczenie społeczne
start learning
social exclusion
zwalczać zanieczyszczenia
start learning
tackle pollution
zakłócić równowagę ekologiczną
start learning
disturb the ecological balance
zapewniać schronienie
start learning
provide shelter
zapewnić pomoc
start learning
provide relief
zubożałe obszary
start learning
impoverished areas
zmniejszać ubóstwa
start learning
reduce poverty
wypalenie zawodowe
start learning
burnout
górnik
start learning
a miner
zaniedbany teren
start learning
run-down area
cele zawodowe
start learning
career goals
stres związany z pracą
start learning
work-related stress

You must sign in to write a comment