ING or to or nothing

 0    20 flashcards    asiawojtowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w stanie zrobić czegoś
start learning
be able to do sth
be able to swim
pozwolić sobie na to sth
start learning
afford to do sth
afford to buy a flat
zgadzać się zrobić coś
start learning
agree to do sth
agree to help someone
zorganizować spotkanie
start learning
arrange to meet
zdecydować co zrobić
start learning
choose to do something
zdecydować się na coś
start learning
decide to do something
decide to buy a new flat
pomóc zrobić coś
start learning
help to do sth
help to cook the dinner
mieć nadzieję, że coś się zrobi
start learning
hope to do sth
hope to go to university
nauczyć się coś robić
start learning
learn to do sth
learn to swim
zdołać coś zrobić
start learning
manage to sth
manage to escape
oferować zrobienie czegoś
start learning
offer to do sth
offer to do the washing up
planować założyć rodzinę
start learning
plan to start a family
udawać, że coś zrobi
start learning
pretend to do sth
pretend to be someone else
obiecywać zrobienie czegoś
start learning
promise to do sth
promise to pay sth back
odmówić zrobienia czegoś
start learning
refuse to do sth
refuse to cooperate
przyznać się do kradzieży pieniędzy
start learning
admit stealing the money
unikać jazdy w centrum miasta
start learning
avoid driving in the city centre
nie znosić stania w kolejce
start learning
can't stand queuing
zaprzeczyć zaangażowaniu w coś
start learning
deny being involved
chcieć iść do domu wcześniej
start learning
feel like going home early

You must sign in to write a comment