Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne

 0    6 flashcards    adrianzabkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prawa do pracy
start learning
są to prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz, godziwej płacy rodzinnej" która zapewnia odpowiedni poziom życia
Prawa rodziny
start learning
jest to prawo rodziny do ochrony i pomocy, a także prawo matki do szczególnej ochrony przed urodzeniem dziecka i po urodzeniu
Prawo do godnego poziomu życia
start learning
Jest to prawo do wyżywienia, ubrania i mieszkania oraz prawo do stałego polepszania warunków bytowych
Prawo do zdrowia
start learning
Jest to prawo do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia fizyczego i psychicznego ale także nakłada obowiązek dbałość o zdrowie własne i zdrowie innych
Prawo do nauki
start learning
nakłada ono obowiązek kształcenia na poziomie podstawowym
Prawa kulturalne
start learning
są to prawa do korzystania z dorobku cywilizacyjnego i prawo do prowadzenia badań naukowych

You must sign in to write a comment