People - Osoby

 0    28 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I
I am Adam.
start learning
ja
Ja som Adam.
you
Who are you?
start learning
ty
Kto si ty?
he
Who is he?
start learning
on
Kto je on?
she
She is my sister.
start learning
ona
Ona je moja sestra.
this
This is very interesting.
start learning
to
To je veľmi zaujímavé.
we
We are hungry.
start learning
my
My sme hladní.
you
Where are you from?
start learning
vy
Odkiaľ ste?
they
They are our friends.
start learning
oni, ony
Oni sú naši priatelia.
person
I'd like a table for one person.
start learning
osoba
Chcel by som stôl pre jednu osobu.
people
There are too many people here.
start learning
ľudia
Je tu príliš veľa ľudí.
friend
My best friend lives next door.
start learning
kamarát
Môj najlepší kamarát býva vedľa.
wife
This is my wife - Julia.
start learning
manželka
To je moja manželka - Júlia.
husband
He is my husband.
start learning
manžel
On je môj manžel.
brother
Do you have a brother?
start learning
brat
Máš brata?
sister
Where is your sister?
start learning
sestra
Kde je tvoja sestra?
child
It's just a child.
start learning
dieťa
Je to ešte len dieťa.
son
My son is 18 years old.
start learning
syn
Môj syn má 18 rokov.
daughter
I've got two daughters as well.
start learning
dcéra
Mám ešte dve dcéry.
mother
My mother is a teacher.
start learning
matka
Moja matka je učiteľka.
mum
My mum is going to visit me next week.
start learning
mama
Moja mama ma príde navštíviť budúci týždeň.
father
My father works as a taxi driver.
start learning
otec
Môj otec pracuje ako taxikár.
dad
Where's your dad?
start learning
ocko
Kde je tvoj ocko?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
start learning
priateľ
Prepáč - mám priateľa.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
start learning
priateľka
Som tu s mojou priateľkou.
man
Do you know that man?
start learning
muž
Poznáš toho muža?
woman
This woman is married.
start learning
žena
Táto žena je vydatá.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Bezručova street?
start learning
pán
Prepáčte, pane. Kde je Bezručova ulica?
miss, madame
Miss Nováková is very intelligent.
start learning
slečna, madam
Slečna Nováková je veľmi inteligentná.

You must sign in to write a comment