państwo i społeczeństwo

 0    126 flashcards    michalokon2000
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżają o
start learning
accuse of
zakazać czegoś
start learning
ban from
ukarać grzywną
start learning
fine for
postawić zarzuty
start learning
charge with
skazań na
start learning
sentenc to
dożywocie
start learning
life imprisonment
sąd
start learning
a court
proces sądowy
start learning
trial
ława przysięgłych
start learning
a jury
winny
start learning
guilty
niewinny
start learning
innocent
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
ofiara
start learning
victim
zakładnik
start learning
hostage
znieść/zlikwidować
start learning
abolish
zeznawać
start learning
testify
okup
start learning
ransom
areszt
start learning
a custody
podpalenie
start learning
arson
dokonywać zamachu
start learning
assassinate
napad
start learning
assault
łapówkarstwo
start learning
bribery
szantażować
start learning
blackmail
groźba
start learning
threat
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
przemyt
start learning
smuggling
uchodźca
start learning
refugee
granica ubóstwa
start learning
breadline
popierać
start learning
advocate
bogactwo
start learning
wealth
mieszkanie chronione dla osób starszych
start learning
sheltered accommodation
wzrost / wzrost gwałtownie
start learning
rise/increase sharply
niewypłacalny
start learning
bankrupt
się zadłużać
start learning
get into debt
pożyczka
start learning
loan
nie nadążać z
start learning
fall behind with
nadrobić/dogonić
start learning
catch up
hipoteka
start learning
mortgage
spłacić
start learning
pay off
żyć skromnie
start learning
live on a budget
rynek papierów wartościowych
start learning
stock market
spadek wartości
start learning
drop in value
stopa procentowa
start learning
interest rate
podobnie
start learning
likewise
cena akcji
start learning
share price
gwałtownie spadać
start learning
plummet
perspektywy
start learning
outlook
hymn
start learning
anthem
gabinet, rząd
start learning
cabinet
rada miasta
start learning
city counsil
konserwatywny
start learning
conservative
omawiać problem
start learning
debate an issue
lokalne / powszechne wybory
start learning
local / general elections
uprawniony do głosowania
start learning
eligible
ambasada
start learning
embassy
startować w wyborach
start learning
fight/stand for an election
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rządzić
start learning
govern
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
tożsamość
start learning
identity
niepodległość
start learning
independence
lewicowy
start learning
left-wing
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
mayor
członek parlamentu
start learning
member of parliament
opozycja
start learning
opposition
członek partii
start learning
party member
uchwalić prawo
start learning
pass a law
lokal wyborczy
start learning
polling station
wybierać ponownie
start learning
re-elect
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
Izba Gmin
start learning
the house of commons
głosować na
start learning
vote for
przeprowadzać reformy
start learning
carry out reforms
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
Wicepremier
start learning
deputy prime minister
elektorat
start learning
electorate
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
mieć złą prasę
start learning
get bad press
spełniać obietnicę
start learning
honour a promise
wyciek informacji
start learning
leak information
ustawodastwo
start learning
legislation
kandydować na stanowisko
start learning
run for office
odbyć kadencję
start learning
serve a term
specjalista od pijaru
start learning
spin doctor
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage econokic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie/powstanie
start learning
formation
wywodzić się z
start learning
have origins in
główna siedziba
start learning
headquarters
siły zbrojne
start learning
armed forces
cywil
start learning
civilian
najechać
start learning
invade
zamieszki
start learning
riot
poddać się
start learning
surrender
agresywny
start learning
violent
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
bu gumowe
start learning
rubber bullets
wysłać / wycofać wojsko
start learning
send in/ withdraw troops
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
powstanie
start learning
uprising
armatek wodnych
start learning
water cannons
przestępca
start learning
offender
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
start learning
be eager to something
troska/obawa
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
chciwy
start learning
greedy
stos
start learning
pile
utworzyć
start learning
set up
w zastraszającym tempie
start learning
at an alarming rate
być pod wrażeniem,
start learning
be under the impression
przeglądać książki
start learning
browse through books
palący problem
start learning
burning issue
środek odstraszający
start learning
deterrent
w długim okresie
start learning
in the long term
wpajać wartości (komuś)
start learning
instil values in
uprawiać karierę
start learning
pursue a career
wykorzystać czyjąś potrzebę
start learning
tap into someone's need
aspirująca pop gwiazda
start learning
would-be pop star

You must sign in to write a comment