Oznaczenia geograficzne

 0    8 flashcards    macieknowicki86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest oznaczenie geograficzne?
start learning
Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
Co to jest nazwa regionalna?
start learning
Nazwa regionalna to oznaczenia geograficzne służące do wyróżniania towarów, które: a) Pochodzą z określonego terenu, oraz b) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego, obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie, których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie
Co to jest oznaczenie pochodzenia?
start learning
Oznaczenia pochodzenia to oznaczenia geograficzne, służące do wyróżniania towarów, które: a) pochodzą z określonego terenu, oraz, b) posiadają pewne szczególne właściwości albo inne szczególne cechy przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.
Jakie prawo jest udzielane na oznaczenie geograficzne i jak długo trwa to prawo?
start learning
Na oznaczenie geograficzne może być udzielone prawo z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.
Wymień dwa oznaczenia z zarejestrowanych dotychczas przez Urząd Patentowy RP?
start learning
Urząd zarejestrował następujące oznaczenia geograficzne: redykołka, bryndza, oscypek, bunc, żentyca.
Co rozumie się pod pojęciem topografii układu scalonego?
start learning
Przez topografię układu scalonego, zwaną w ustawie "topografią", rozumie się: rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.
Co rozumie się przez układ scalony?
start learning
Przez układ scalony rozumie się: jedno lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.
Jakie prawo udzielane jest na topografię?
start learning
Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji. Nie udziela się prawa z rejestracji topografii, jeżeli przed zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym była ona wykorzystywana, jawnie w celach handlowych w okresie dłuższym niż dwa lata.

You must sign in to write a comment