OUN łacina/polski

 0    115 flashcards    zuchowiczkacper95
print play test yourself
 
Question Answer
1. polus frontalis
start learning
biegun czołowy
2. polus occipitalis
start learning
biegun ciemieniowy
Polus temporalis
start learning
biegun skroniowy
3. sulcus lateralis
start learning
bruzda boczna
4. sulcus centralis
start learning
bruzda środkowa
5. gyrus precentralis
start learning
zakręt przedśrodkowy
6. sulcus precentralis
start learning
bruzda przedśrodkowa
7. gyrus frontalis superior
start learning
zakręt czołowy górny
8. gyrus postcentralis
start learning
zakręt zaśrodkowy
9. sulcus postcentralis
start learning
bruzda zaśrodkowa
10. lobulus parietalis superior
start learning
płacik ciemieniowy górny
11. lobulus parietalis inferior
start learning
płacik ciemieniowy dolny
12. sulcus intraparietalis
start learning
bruzda międzyciemieniowa
13. sulcus supramarginalis
start learning
bruzda nadbrzeżna
14. sulcus angularis
start learning
bruzda kątowa
16. rostrum corporis callosi
start learning
dziób ciała modzelowatego
17. genu corporis callosi
start learning
kolano ciała modzelowatego
18. truncus corporis callosi
start learning
pień ciała modzelowatego
19. splenium corporis callosi
start learning
płat ciała modzelowatego
20. lamina septi pelluciodi, septum pellucidum (jeśli nanizane)
start learning
blaszka przegrody przezroczystej, przegroda przezroczysta
21. sulcus corporis callosi
start learning
bruzda ciała modzelowatego
22. gyrus cinguli
start learning
zakręt obręczy
23. vermis cerebelli
start learning
robak móżdżku
24. sulcus cinguli
start learning
bruzda obręczy
25. cuneus
start learning
klinek
26. precuneus
start learning
przedklinek
28. sulcus calcarinus
start learning
bruzda ostrogowa
29. sulcus parietooccipitalis
potyliczna
start learning
bruzda ciemieniowo
30. gyrus rectus
start learning
zakręt prosty
31. sulcus olfactorius
start learning
bruzda węchowa
32. gyri orbitals
start learning
zakręty oczodołowe
33. bulbus olfactorius
start learning
opuszka węchowa
34. tractus olfactorius
start learning
pasmo węchowe
35. trigonum olfactorium
start learning
trójkąt węchowy
36. substantia perforate anterior
start learning
istota dziurkowana przednia
37. putamen
start learning
skorupa
38. globus pallidus lateralis
start learning
gałka blada boczna
39. globus pallidus medialis
start learning
gałka blada przyśrodkowa
40. insula
start learning
wyspa
41. claustrum
start learning
przedmurze
42. capsula extrema
start learning
torebka końcowa
43. capsula externa
start learning
torebka zewnętrzna
46. crus anterius capsulae internae
start learning
odnoga przednia torebki wewnętrznej
47. genu capsulae internae
start learning
kolano torebki wewnętrznej
48. crus posterius capsulae internae
start learning
odnoga tylna torebki wewnętrznej
49. caput nuclei caudati
start learning
głowa jądra ogoniastego
50. cauda nuclei caudati
start learning
ogon jądra ogoniastego
53. commisura fornicis
start learning
spoidło sklepienia
54. chiasma opticum
start learning
skrzyżowanie wzrokowe
55. tuber cinereum
start learning
guz popielaty
56. hypophysis
start learning
przysadka
57. corpus mamillare
start learning
ciało suteczkowate
58. thalamus
start learning
wzgórze
59. fissura longitudinalis cerebri
start learning
szczelina podłużna mózgu
61. folium cerebelli
start learning
listek móżdżku
62. lobus anterior
start learning
62. lobus anterior
63. lobus posterior
start learning
63. lobus posterior
65. nodulus
start learning
grudka (móżdżek)
66. pedunculi cerebellares superiors
start learning
konary mózgu górne
67. nucleus dentatus
start learning
jądro zębate (móżdżek)
68. fossa interpeduncularis
start learning
dół międzykonarowy
70. sulcus basilaris
start learning
bruzda podstawna
71. eminentia pyramidalis
start learning
wyniosłość piramidowa
72. fissura mediana anterior
start learning
szczelina pośrodkowa przednia (most)
73. decussatio piramidum
start learning
skrzyżowanie piramid
74. pyramis medullae oblongatae
start learning
piramida rdzenia przedłużonego
76. oliva
start learning
oliwka
77. colliculus superior
start learning
wzgórek górny
78. colliculus inferior
start learning
wzgórek dolny
79. pedunculus cerebralis medius
start learning
konar środkowy mózgu
80. pedunculus cerebralis inferius
start learning
konar dolny mózgu
82. velum medullare superius
start learning
zasłona rdzeniowa górna
83. fossa rhomboidea
start learning
dół równoległoboczny
84. sulcus medianus posterior
start learning
84. sulcus posterior medianus
86. colliculus facialis
start learning
wzgórek twarzowy
87. trigonum nervi hypoglossi
start learning
trójkąt nerwu podjęzykowego
88. trigonum nervi vagi
start learning
trójkąt nerwu błędnego
91. fasciculi gracilis
start learning
pęczek smukły
92. fasciculi cuneatus
start learning
pęczek klinowaty
95. tegmentum
start learning
nakrywka
97. tectum
start learning
pokrywa
98. aqueductus cerebri
start learning
wodociąg mózgu
99. ventriculus quartus
start learning
komora czwarta
100. fastigium
start learning
wierzch (komora czwarta)
101. corpus fornicis
start learning
trzon sklepienia
102. crus fornicis
start learning
odnoga sklepienia
104. plexus choroideus ventriculi
start learning
splot naczyniówkowy komory
105. falx cerebri
start learning
sierp mózgu
106. falx cerebelli
start learning
sierp móżdżku
107. tentorium cerebelli
start learning
namiot móżdżku
108. diaphragma sellae
start learning
przepona siodła
109. sinus sagittalis superior
start learning
zatoka strzałkowa górna
111. sinus sigmoideus
start learning
zatoka esowata
112. sinus transverses
start learning
zatoka poprzeczna
113. sinus rectus
start learning
zatoka prosta
116. flocculus
start learning
kłaczek (móżdżek)
117. sulcus hypothalmicus
start learning
bruzda podwzgórzowa
118. arbor vitae
start learning
drzewo życia
119. corpus fornicis–trzon spoidła
start learning
119. corpus fornicis-core commissure
120. corpus pineale
start learning
szyszynka
121. infundibulum
start learning
lejek
122. lamina terminalis–blaszka krańcowa
start learning
122. lamina terminalis-lamina terminalis
125. dura mater spinalis
start learning
opona twarda
126. funiculus lateralis medullae oblongata
start learning
pęczek boczny rdzenia przedłużonego
127. pia mater/arachnoidea mater encephali
start learning
opona miękka/pajęczynówka
129. medulla spinalis
start learning
rdzeń kręgowy
130. gynus parahipocampalis
start learning
zakręt przyhipokampowy
131. uncus
start learning
hak
132. substantia alba
start learning
istota biała
133. foramen caecum
start learning
otwór ślepy
134. substantia nigra
start learning
istota czarna
135. nucleus ruber
start learning
jądro czerwienne
136. arteria basilaris
start learning
tętnica podstawna
137. funiculus lateralis/posteriori/anterior
start learning
sznur boczny/tylny/przedni
138. arteria vertebralis
start learning
tętnica kręgowa

You must sign in to write a comment