Osie ciała, powierzchnie i określenia

 0    38 flashcards    loviee1
print play test yourself
 
Question Answer
oś pionowa
start learning
axis verticalis
oś długa
start learning
axis longitudinalis
oś strzałkowa
start learning
axis sagittalis
oś pozioma
start learning
axis horizontalis
oś poprzeczna
start learning
axis transversalis
płaszczyzna czołowa
start learning
plana frontalia
płaszczyzna strzałkowa
start learning
plana sagittalia
płaszczyzna poprzeczna
start learning
plana transversalia
płaszczyzna pozioma
start learning
plana horizontalia
płaszczyzna pośrodkowa
start learning
planum medianum
płaszczyzna przyśrodkowa
start learning
planum paramedianum
górny
start learning
superior
czaszkowy
start learning
cranialis
szczytowy
start learning
apicalis
dolny
start learning
inferior
podstawny
start learning
basalis
ogonowy
start learning
caudalis
przedni
start learning
anterior
tylny
start learning
posterior
pośredni
start learning
intermedius
środkowy
start learning
medius
poprzeczny
start learning
transversalis
podłużny
start learning
longitudinalis
osiowy
start learning
axialis
wewnętrzny
start learning
internus
głęboki
start learning
profundus
zewnętrzny
start learning
externus
powierzchowny
start learning
superficialis
środkowy
start learning
centralis
obwodowy
start learning
peripheralis
bliższy
start learning
proximalis
dalszy
start learning
distalis
łokciowy
start learning
ulnaris
promieniowy
start learning
radialis
dłoniowy
start learning
palmaris / volaris
strzałkowy
start learning
fibularis
piszczelowy
start learning
tibialis
podeszwowy
start learning
plantaris

You must sign in to write a comment