new vocabulary

 0    60 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wywiad z
start learning
interview with
jestem znudzony
przeczytałem nudny artykuł
start learning
I'm bored.
I read boring article
jestem zainteresowany
start learning
I'm interested in
ilość czegoś np. wiedzy/pieniędzy/ doświadczenia
start learning
amount of
Być może się mylę
start learning
Maybe I'm wrong
pomimo, że...
start learning
although
pożyczać od kogoś
start learning
borrow from someone
nawyk
start learning
habit
co to oznacza?
start learning
What does it mean?
spokojny, opanowany
start learning
calm
rodzaj
start learning
kind of = type of
przyjemność
start learning
pleasure
intensywność
start learning
intensity
choroba
start learning
illness
rozczarowany
start learning
disappointed
drukować
start learning
print
różnica pomiędzy
start learning
difference between
harmonogram, rozkład, plan
start learning
schedule,
zaplanować,
Zaplanowałem spotkanie z moim potencjalnym klientem na przyszłą środę.
start learning
schedule, plan,
I scheduled meeting with my potential client for next Wednesday
podziwiać,
Bardzo podziwiam moją nauczycielkę, że jest taka cierpliwa.
start learning
admire,
I greatly admire my teacher that she is so patient.
Zrobię co w mojej mocy
start learning
I will do my best.
sprzeciw
start learning
objection
dumny z
start learning
proud OF
na rynku.
On jest odpowiedzialny za sprzedaż na holenderskim rynku.
start learning
on the market.
He is responsible for sales ON the Dutch market.
wspierać.
będę tak dlugo powtarzał słówko wspierać, aż się je zapamiętam:)
start learning
support.
I will repeat the word ' SUPPORT' as long as I remember it.
zysk
start learning
profit
przynoszący zysk, dochodowy, korzystny
wczoraj podpisaliśmy bardzo korzystną umowę
start learning
profitable.
Yesterday we signed very profitable contract.
szkic, wersja robocza
wstępny zarys projektu
start learning
draft.
initial draft of a project
porozumienie
osiągnąć porozumienie
start learning
agreement.
reach an agreement
oczekiwać
start learning
expect
żeby, aby
żeby kontynuować naszą współpracę...
start learning
in order to/
In order to continue our cooperation,
obrót
start learning
turnover
czy możesz mi przypomnieć o?
start learning
Can you remind me of...?
osobno
start learning
separately
dalszy rozwój
start learning
further development
strata czasu
start learning
waste of time
wniosek, konkluzja
start learning
conclusion
okres próbny
start learning
training period
mierzyć
start learning
measure
wypalony
start learning
burnt out
analiza
start learning
analysis
podanie o pracę
start learning
job application
mieć wpływ na
start learning
have influence on
otoczenie
start learning
environment
dowód
start learning
evidence
podkreślać, akcentować
start learning
emphasize
przewidywalny/nieprzewidywalny
start learning
predictable / unpredictable
cechy
start learning
Features / traits
przeszkadzać
Nie przeszkadzaj!
start learning
interrupt.
Don't interrupt.
podejście
start learning
attitude
nieplanowane spotkanie
start learning
unplanned meeting
specyficzny, charakterystyczny
start learning
specific
mój punkt widzenia
start learning
my point of view
wróg
start learning
enemy
przypadek, przykład
start learning
case
w takim przypadku
start learning
in such case
kolejka; stać w kolejce
start learning
queue
zaangażowany w
start learning
involved in
zaangażowanie
start learning
involvement
poświęcać czas
start learning
dedicate time

You must sign in to write a comment