new words TO learn BB

 0    93 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
możliwe / niemożliwe
start learning
possible/ impossible
wymiana informacji
start learning
exchange of information
przepływ informacji
start learning
flow of information
emocje rosną
start learning
emotions rise
emocje opadają
start learning
emotions fall
przejmować się czymś
start learning
worry about something
dodatkowa praca, zadanie
start learning
additional work, task
etykieta
start learning
label
chwalić, pochwała
start learning
praise
wydajne zarządzanie
start learning
efficient management
przyjmować informację
start learning
get information
zaspokojać potrzeby/ wymagania klienta
start learning
satisfy clients' needs/ requirements
ciągły rozwój, ciągłe doskonalenie
start learning
continuous improvement
wprowadzać, wdrażać nowe metody
start learning
implement new methods
wydajność, efektywność np sprzedaży
start learning
sales efficiency
dotrzymywać obietnicy
start learning
keep the promise
pozbywać się czegoś/ kogoś
start learning
get rid of something / get rid of someone
jestem ci winien (przeprosiny, informację)
start learning
I owe you (apologies, information)
zamiast.
Czasami marnuję mój cenny czas zamiast robić fiszki:)
start learning
instead of.
Sometimes I waste my prescious time instead of doing fiszki.
spryt
start learning
smartness, cleverness
szanować
start learning
respect
za darmo, bezpłatnie
start learning
for free
jestem ciekawy
start learning
I'm curious
weryfikować
start learning
verify, check
język
start learning
tongue
język obcy
start learning
foreign language
mieć cięty język
start learning
have a sharp tongue
skupiać się na
start learning
concentrate on, focus on something
wiedza
start learning
knowledge
ubezpieczenie
start learning
insurance
odmawiać
start learning
refuse
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
łańcuch krytyczny
start learning
critical chain
gniazdko
start learning
socket
znak
start learning
sign
emocjonalny, uczuciowy
start learning
emotional person
radzić sobie (np. z problemem)
start learning
deal with the problem
polityka
start learning
politics
mieć wpływ na
start learning
have an influence on
stacja paliw
start learning
petrol station
priorytet
start learning
priority
holender/ holenderka
start learning
Dutchman / Dutchwoman
złośliwy
start learning
mean
dawać powód
start learning
give reason
bezpieczny
start learning
safe
bezpieczeństwo
start learning
safety
mieć prawo do czegoś
start learning
have a right to something
odebrać kogoś (np z lotniska)
start learning
pick up
przedstawiciel firmy
start learning
representative of the company
poprawiać
start learning
correct
popraw mnie jeśli się mylę
start learning
correct me if I'm wrong
komplikować
start learning
complicate
skomplikowany
start learning
complicatED
zapobiegać
start learning
prevent
przeoczyć
start learning
overlook
zaniedbać, zlekceważyć sytuację
start learning
neglect the situation
urządzenie
start learning
device
ręcznie robion
start learning
hand-made
doświadczenie
start learning
experience
natychmiastowo
start learning
immediately
marka, nazwa firmowa
start learning
brand, brand name
kuchnia np. włoska
start learning
Italian cuisine
obrona
start learning
defense
warunki umowy, porozumienia
start learning
terms of contract, agreement
z łatwością
start learning
easily
głośno
start learning
loudly
cicho
start learning
silently
zerwanie umowy
start learning
breach of contract
obrażać kogoś
start learning
offend someone
główny np. konstruktor
start learning
main constructor
głównie
start learning
mainly
brać udział
start learning
participate / take part
uczestnik
start learning
participant
udziały
start learning
shares
płatność
start learning
payment
wymagania
start learning
expectations, requirements
to najwyższy czas
start learning
It's high time
dobrze wiedzieć
start learning
good to know
to zależy od Ciebie
start learning
it is up to you
spadek sprzedaży
start learning
drop in sales
dostać awans
start learning
get a promotion
potwierdzać
start learning
confirm
prawne regulacje
start learning
Legal regulations
delegować
start learning
delegate
waluta
start learning
currency
myśli
start learning
thoughts
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
zasnąć
start learning
fall asleep
agent nieruchomości
start learning
real estate agent
zalety / korzyści
start learning
Advantages / Benefits OF
wady, minusy
start learning
disadvantages OF
zaangażowanie
start learning
engagement
poświęcać czemuś uwagę
start learning
pay attention TO something

You must sign in to write a comment