English Polish Dictionary

English - język polski

evidence

in Polish:

1. dowody


Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, żeby go skazać.
The evidence is upsetting.


2. materiał dowodowy
3. dowód


Potrzebuję twojego paszportu na potwierdzenie tożsamości
Został uniewiniony z braku dowodów
dostarczyć dowód na coś
dowód/ potwierdzenie adresu
facts, statements, or objects that help to prove whether or not someone has committed a crime


evidence in other dictionaries

in French
in German
in Spanish