Państwo i społeczeństwo

 0    96 flashcards    zypidxqh
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szantażować szantaż szantażysta
start learning
blackmail blackmailer
włamać się do domu
start learning
break into a house
łapówka
start learning
bribe
przyjmować łapówkę
start learning
take a bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
włamywać się włamanie włamywacz włamywaczka
start learning
burgle burglary burglar
przestępstwo zbrodnia
start learning
crime
popełniać przestępstwo
start learning
commit a crime
zacząć popełniać przestępstwa
start learning
turn to crime
przestępca
start learning
criminal
handel narkotykami handlarz narkotyków
start learning
drug dealing drug dealer
pijany kierowca
start learning
drunk driver
fałszować fałszerstwo fałszerz fałszerka
start learning
forge forgery forger
Chuligan Chuliganka
start learning
Hooligan
pseudokibic
start learning
football Hooligan
porywać porywacze porywacz porywaczka
start learning
kidnap kidnapping kidnapper
napadać na kogoś napadu uliczny bandyta uliczny
start learning
Mug mugging mugger
mordować morderstwo morderca morderczyni
start learning
murder murderer
kradzież Kieszonkowa kieszonkowiec
start learning
pickpocketing pickpocket
gwałty zgwałcić gwałciciel
start learning
rape rapist
obrabować napad na przykład na bank złodziej złodziejka
start learning
rob robbery robber
przemycać przemyt przemytnik przemytniczka
start learning
smuggle smuggling smuggler
kraść
start learning
steal
terroryzm terrorysta Terrorystka
start learning
terrorism terrorist
kradzież złodziej złodziejka złodzieje
start learning
theft thief thieves
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
aresztować kogoś
start learning
arrest sb
bronić kogoś
start learning
defend sb
dowód dowody
start learning
evidence
uniknąć kary uchodzić na sucho
start learning
get away with sth
winny
start learning
guilty
uznać kogoś za niewinnego popełnienia przestępstwa
start learning
find sb (not) guilty of sth
mieć alibi
start learning
have an alibi
nielegalne
start learning
illegal
niewinny
start learning
innocent
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
dochodzenie
start learning
investigation
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
sprawiedliwość
start learning
justice
prawnik prawniczka
start learning
lawyer
legalne
start learning
legal
przestępca winowajca
start learning
offender
legalne
start learning
legal
ścigać kogoś sądownie za coś
start learning
prosecute sb for sth
oskarżony oskarżona
start learning
the accused
odpowiedzialność
start learning
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
traktowanie
start learning
treatment
proces
start learning
trial
miedź proces
start learning
go on trial
świadek
start learning
witness
za kratkami
start learning
behind bars
prace społeczne
start learning
community service
Skazaniec
start learning
Convict
skazywać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
kara śmierci
start learning
death penalty/capital punishment
uciekać z
start learning
escape from
grzywna
start learning
fine
zostać ukaranym
start learning
get punished
współwięzień
start learning
inmate
cieszący się złą sławą
start learning
notorious
więzienie
start learning
prison
wyrok więzienia
start learning
prison sentence
więzienie więźniarka
start learning
prisoner
więzień polityczny
start learning
political prisoner
kara
start learning
punishment
mandat za przekroczenie prędkości
start learning
speeding ticket
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
nielegalne wbrew prawu
start learning
against the law
być o coś oskarżonym
start learning
be charged with sth
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
dostać
start learning
get
dostać dożywocie
start learning
get a life sentence
dostać wyrok za coś w zawieszeniu
start learning
get a suspended sentence for sth
płacić mandat grzywnę
start learning
pay a fine
karać kogoś za coś
start learning
punish sb for sth
skazywać kogoś na 3 lata więzienia
start learning
sentence sb to 3 years in prison
w granicach prawa
start learning
within the law
granica państwa
start learning
border / frontier
obywatel obywatelka
start learning
citizen
waluta
start learning
currency
ojczyzna
start learning
homeland
instytucja
start learning
institution
naród
start learning
nation
Narodowy
start learning
National
hymn narodowy
start learning
national anthem
flaga narodowa
start learning
National Flag
tożsamość Narodowa
start learning
National identity
narodowość
start learning
nationality
populacja
start learning
population
religia
start learning
religion
społeczeństwo
start learning
society
państwo stan
start learning
State
kraść w sklepie. kradzież w sklepie złodziej sklepowy
start learning
shoplift, shoplifting, shoplifter

You must sign in to write a comment