Najważniejsze wydarzenia w historii

 0    69 flashcards    kmarta19
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
start learning
776r.p.n.e.
legendarna data założenia Rzymu
start learning
753r.p.n.e.
obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki
start learning
509r.p.n.e.
ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci dawnym bogom
start learning
392r.n.e.
podział cesarstwa na część wschodnią i zachodnią przez Teodozjusza Wielkiego
start learning
395r.n.e.
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego; umowny koniec starożytności
start learning
476r.n.e.
przyjęcie chrztu przez Franków
start learning
496r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622r.
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
start learning
800r.
zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego
start learning
843r.
koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej; powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
start learning
963r.
chrzest Polski
start learning
966r.
śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach
start learning
997r.
zjazd gnieźnieński
start learning
1000r.
koronacja królewska Bolesława Chrobrego; śmierć Bolesława Chrobrego; koronacja Mieszka II na króla Polski
start learning
1025r.
koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076r.
bunt możnych przeciwko Bolesławowi; śmierć św. Stanisława ze Szczepanowa
start learning
1079r.
wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę - oblężenie Głogowa
start learning
1109r.
włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski przez Bolesława Krzywoustego
start learning
1116r.
śmierć Bolesława Krzywoustego; początek rozbicia dzielnicowego
start learning
1138r.
sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
start learning
1226r.
najazd mongolski na Polskę; bitwa pod Legnicą
start learning
1241r.
koronacja Przemysła II
start learning
1295r.
koronacja Wacława II
start learning
1300r.
opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków; przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
start learning
1309r.
koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320r.
bitwa pod Płowcami
start learning
1331r.
zjazd w Wyszehradzie; zrzeczenie się praw do polskiego tronu przez Jana Luksemburskiego
start learning
1335r.
zawarcie pokoju z zakonem krzyżackim w Kaliszu
start learning
1343r.
zawarcie pokoju z Czechami w Namysłowie
start learning
1348r.
ufundowanie przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej
start learning
1364r.
śmierć Kazimierza Wielkiego; koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski
start learning
1370r.
wydanie przywileju w Koszycach dla polskiej szlachty
start learning
1374r.
koronacja Jadwigi na króla Polski
start learning
1384r.
zawarcie unii personalnej Polski i Litwy w Krewie; koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
start learning
1385r.
bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410r.
zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego
start learning
1411r.
bitwa pod Warną; śmierć króla Władysława III Warneńczyka
start learning
1444r.
wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
start learning
1445r.
zdobycie Konstantynopola przez Turków; zakończenie wojny stuletniej
start learning
1453r.
drugi pokój toruński; koniec wojny trzynastoletniej
start learning
1466r.
uchwalenie konstytucji "Nihil novi"
start learning
1505r.
wystąpienie Lutra i początek reformacji
start learning
1517r.
hołd pruski
start learning
1525r.
koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski; pierwsza elekcja "vivente rege"
start learning
1530r.
przeprowadzenie pierwszej wolnej elekcji; ustanowienie artykułów henrykowskich i dokumentu "pacta conventa"
start learning
1573r.
koronacja Henryka Walezego
start learning
1574r.
koronacja Stefana Batorego
start learning
1576r.
koronacja Zygmunta III Wazy
start learning
1587r.
początek potopu szwedzkiego; oblężenie klasztoru na Jasnej Górze
start learning
1655r.
zawarcie traktatów welawsko-bydgoskich; uzyskanie niezależności przez Prusy Książęce
start learning
1657r.
abdykacja króla Jana Kazimierza
start learning
1668r.
koronacja Jana III Sobieskiego
start learning
1674r.
zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem
start learning
1683r.
koronacja Augusta II
start learning
1697r.
Sejm Niemy
start learning
1717r.
utworzenie Collegium Nobilium
start learning
1740r.
konfederacja barska
start learning
1768r.
I rozbiór Polski
start learning
1772r.
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
start learning
1773r.
Konstytucja 3 maja
start learning
1791r.
konfederacja targowicka
start learning
1792r.
II rozbiór Polski
start learning
1793r.
insurekcja Kościuszkowska
start learning
1794r.
III rozbiór Polski
start learning
1795r.
utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807r.
powstanie Królestwa Polskiego
start learning
1815r.
powstanie listopadowe
start learning
1830r.
powstanie styczniowe
start learning
1863r.

You must sign in to write a comment