Mięśnie klatki i głowy po łacinie

 0    28 flashcards    nadsiiik
print play test yourself
 
Question Answer
Przepona
start learning
Diaphragma
Międzyżebrowe zewnętrzne/wewnętrzne
start learning
Intercostales externi/interni
Pochyły przedni/środkowy/posterior
start learning
Scalenus anterior/medius/posterior
Mostkowo-obojczykowo-sutkowy
start learning
Sternocleidomastoideus
Zębaty tylny górny/dolny
start learning
Serratus posterior superior/inferior
Podobojczykowy
start learning
Subclavius
Prostownik grzbietu
start learning
Erector spinae
Prosty brzucha
start learning
Rectus abdominis
Skośny zewnętrzny/wewnętrzny brzucha
start learning
Obliquus externus/internus abdominis
Poprzeczny brzucha
start learning
Transversus abdominis
Czworoboczny lędźwi
start learning
Quadratus lumborum
Stożkowaty
start learning
Pyramidalis
Poprzeczny klatki piersiowej
start learning
Transversus thoracis
Podżebrowe
start learning
Subcostales
Skroniowy
start learning
Temporalis
Żwacz
start learning
Masseter
Skrzydłowy przyśrodkowy/boczny
start learning
Pterygoideus medialis/lateralis
Dwubrzuścowy
start learning
Digastricus
Rylcowo-gnykowy
start learning
Stylohyoideus
Żuchwowo-gnykowy
start learning
Mylohyoideus
Bródkowo-gnykowy
start learning
Geniohyoideus
Mostkowo-gnykowy
start learning
Sternohyoideus
Łopatkowo-gnykowy
start learning
Omohyoideus
Mostkowo-tarczowy
start learning
Sternothyreoideus
Tarczowo-gnykowy
start learning
Thyreohyoideus
młoteczek
start learning
malleus
Kowadełko
start learning
incus
Strzemiączko
start learning
stapes

You must sign in to write a comment