marketing i reklama

 0    118 flashcards    agaa1988
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
jakie było remedium na kryzys nadprodukcji?
start learning
psychologiczne starzenie się produktów, początek ery konsumeryzmu
jakie są cele marketingu?
start learning
zwiększyć popyt w danym segmencie -zwiększyć częstotliwość zakupu danej marki -Brand Loyalty - ljalność wobec marki
wymień 3 z 8 zasad LOJALNOŚCI MARKI
start learning
zasada sprawiedliwości społecznej, zasada przyjemności, zasada nowości.
3 z 7 kultur konsumeryzmu
start learning
k. mediów, k. ekshibicji, k. spektalu
3 cechy k. masowej wyobraźni
start learning
globalność wszystkiego, wirtualna socjalizacja strumień kontrastu (ciągle w kontakcie 24h na dobę)
3 cechy k. mediów
start learning
wirtualność zdarzeń, postaci, miejsc -autohipnoza odbiorców konsumentów - hiperrzeczywistość
3 cechy hiperrzeczywistości
start learning
kreacja, fikcyjność, masowość
3 cechy kultury spektaklu (czy coś tam związane z tą kulturą)
start learning
- komercja, religia, wiedza
3 cechy k. ekshibicji
start learning
odsłanianie/ujawnianie/zdzieranie prywatności
3 cechy(rodzaje) kultury afektywnej epidemii
start learning
lęku/ ekscytacji/ żałoby
3 cechy k. totalnej promocji
start learning
promocja wszystkiego - miejsc, osób, nazwisk terror nowości
Z czego składa się MARKETING MIX (4 P)
start learning
produkt/cecha/promocja/dystrybucja(product/promotion/placement/price)
Co to jest PR
start learning
działalność służąca nawiązaniu i podtrzymaniu wzajemnych korzystnych relacji między instytucją oraz grupami od której zależy jej sukces
4 etapy cyklu życia produktu
start learning
1. wprowadzenie (informowanie) 2. wzrost (perswazja) 3. dojrzałość (tutaj cały zysk) 4. Spadek
2 strategie marketingowe w zależności od kierunku pośrednik/konsument
start learning
strategia tłoczenia- skierowana do pośredników strategia ssania- skierowana do konsumenta
3 z 6 cech reklamy
start learning
bezosobowość, publiczny charakter, segmentowość
Co to znaczy że reklama jest: bezosobowa, ma publiczny charakter, jest perswazyjna
start learning
bezosobowa- brak bezpośredniego kontaktu z odbiorcą publiczny charakter- skierowana do wielu osób za pośrednictwem środków masowego przekazu perswazyjność- jej celem jest nakłonienie do zakupu
co to znaczy że reklamę cechuje segmentowość, polimodalność, komercyjność
start learning
segmentowość- jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców polimodalność- oddziałuje na różne zmysły komercyjność - instrumentalność, heteroteliczność
co to znaczy heteroteliczny?
start learning
skierowany na zewnątrz (przeciwieństwo autotelicznego)
3 funkcje reklamy
start learning
informacyjna/ utrwalająca/ nakłaniająca
cele reklamy
start learning
perswazyjny/ informacyjny/ prelokucyjny
Kto powiedział: "Nie sprzedajemy butów, sprzedajemy piękne nogi?"
start learning
Bill Bernbach
najbardziej psychologiczny przedmiot na świecie to wg Piageta
start learning
zegarek
Jaka ma być i czemu służy komunikacja marketingowa
start learning
ma mówić językiem odbiorcy i sprawić by konsument myślał, jak my.
wymień 3 zasady STRATEGII REKLAMOWYCH?
start learning
zgodność ze strategią marketingu i komunikacji; spójność z osobowością marki; adekwatność
wymień 3 z 6M reklamy
start learning
MISSION, MARKET, MONEY (MESSAGE, MEDIA, MEASUREMENT)
MEASUREMENT wymień 3 rodzaje
start learning
spontaniczna/wspomagana świadomość, deklaracja zakupu, postawa wobec reklamy
wymień 3 strategie marketingowe w reklamie
start learning
s. Jakości/s. rozwiązywanie probelmu/ s. poprawy stylu życia
wymień 3 techniki reklamy
start learning
humor/ personifikacja/ fantazje i marzenia
3 etapy segmentacji
start learning
etap badań/etap analizy/etap profilowania
Co jest warunkiem skuteczności segmentacji
start learning
trafność kryteriów
3 aspekty segmentacji behawioralnej
start learning
okazje (syt. w których konsument kupuje)/ cechy (korzyści, intensywność użytkowania, lojalność wobec marki)/ Cykl życia konsumenta
3 z 7 cech segmentacji behawioralnej
start learning
korzyści, status użytkownika (regularni, początkujący, byli użytkownicy, nieużytkownicy)/ intencje zakupu
3 rodzaje intensywności użytkowania
start learning
heavy users (3% populacji 74,5 sprzedaży) light usuers (9,5% pop. 25,3 % sprzedaży) non-users - 87,4 populacji
Wyznaczniki lojalności wobec marki?
start learning
powtarzalność zakupów./ Postawa wobec marki.
4 postawy wobec marki (lojalność)
start learning
niezmienne/podzielone/zmienne/nielojalne
5 grup konsumentów odnośnie akceptacji nowości
start learning
1. pionierzy (trendseterzy)- 2,5% 2. wcześni naśladowcy - 13,5%3. Wczesna większość 34% 4. Późna większość 34% 5. Maruderzy 16%
cykl życia konsumenta
start learning
osoby młode stan wolny. młode małżeństwa bezdzietne. młode małżeństwa z dziećmi. Samotnie wychowujący dzieci. Małżeństwa w średnim wieku, bez dzieci. Małżeństwa w średnim wieku z dziećmi.
Wymień 3 Bariery akceptacji nowego produktu.
start learning
Bariera behawioralna (użytkowania - sprzeczność z dotychczasowymi nawykami./Bariera psychlgiczna(wartości)./ Bariera ryzyka.
Podział wg segmentacji psychograficznej.
start learning
samorealizujący się/ orientacja na zasoby/ orientacja na status/ orientacja na działanie/ walczący-minimalne zasoby
16 Euro Lifestyles na jakich wymiarach określono?
start learning
Mobilność vs. Osiadłość społeczna i wartości duchowe vs. wartości materialne
Pozycjonowanie
start learning
określenie miejsca produktu/marki w umyśle świadomości i nieświadomości konsumenta w odniesieniu do marek konkurencyjnych.
Jaka może być STRATEGIA MARKI
start learning
wieloproduktowa/wielomarkowa/mieszana
co to jest tożsamość marki
start learning
zespół właściwości komunikowanych przez markę
Co składa się na tożsamość marki?
start learning
wygląd/ wizerunek/ kultura/ osobowośc/ odbicie
Wymień 3 z 5 cech kreacji produktu/marki w przekazie reklamowym służace dodaniu mu wartości dodanej
start learning
semantyzacja/personalizacja/archetypizacja
Co wpływa na wizerunek marki
start learning
determinanty psychologiczne. determinanty społeczne. czynniki marketingowe
3 determinanty psychlogiczne wpływające na wizerunek marki
start learning
postawy i oczekiwania./ poznawcze i emocjonalne schematy spostrzegania rzeczywistości./ doświadczenie konsumenckie.
3 determinanty społeczne
start learning
kulturowe wzorce konsumpcji/ konumpcyjne kody tożsamości społecznej./przepisy ról sołecznych
3 czynniki marketingowe wpływające na wizerunek marki
start learning
wartość/rozpoznawalność/ekspansja- marki
3 funkcje marki dla prducenta
start learning
strategiczna realizacja celów firmy;/rozpoznawlność na rynku/ segemntacja.
3 funkcje marki dla konsumenta
start learning
obietnica spodziewanych efektów/ transformacyjna/gwarancyjna
segmentacja
start learning
 Lokalizacja cech konsumentów, istotnych dla preferencji produktu (marki)  Wyodrębnienie jednorodnych grup konsumentów, pod względem przyjętych kryteriów  Podział rynku na określone grupy nabywców, w zakresie cech produktu
symboliczna funkcja marki dla konsumenta to:
start learning
ekspresja wartości/ komunikowanie wartości/ tżsamść (psycholgiczna, społeczna)
Symboliczne Właściwości Marki
start learning
psychologiczne/społeczne/interpersonalne/statusu
instrumentalne właściwości marki
start learning
fizyczne/funkcjonalne/ekonomiczne
Poziomy marki LEVIT
start learning
Rdzeń/Marka podstawowa/Marka poszerzona/Marka potencjalna ciągły proces przechodzenia marki poszerzonej do podstawowej
funkcje logotypu
start learning
identyfikacyjne/różnicująca/perswazyjna/gwarancyjna
piramida maeki
start learning
top - osobowość <-wartość<-nagrody<-korzyści<-atrybuty
3 z 5 typów wizerunku marek
start learning
rytualne/legendarne/symboliczne
brand IMAGE
start learning
wiedza o marce (poznawczo emocjonalna reprezentacja wizerunku marki)
brand salience
start learning
znajomość marki (miejsce marki w strukturze pamięci)
trudniej jest zmienić wizerunek marki niż...
start learning
dokonać zmiany rozpoznawalności marki
wysokie wskaźniki świadomości marki wychodzą jedynie...
start learning
w przypadku długotrwałych kampanii reklamowych
:"if you call a spade a spade u will not last long in advertising business"
start learning
John Galbraith
!!!3 z 5 cech kreacji
start learning
znaczeniowa/skojarzeniowa/symboliczna
2 rodzaje personalizacji
start learning
społeczna i psychologiczna
jakie są tożsamości i przynależności w personalizacji społecznej
start learning
grupowe/kulturowe/zawodowe
czym jest marka z punktu widzenia personalizacji psychologicznej
start learning
marka to twoja osobowość/styl życia/emocje/problemy/potrzeby
Jaki są 3 przeszkody w zaspokajaniu Twoich potrzeb
start learning
inni/Rzeczywistość/Ty
Archetypizacja
start learning
reklamy jako archetypowe schematy i skrypty kulturowych przeżyć i doświadczeń np: szczęśliwa rodzina
Trasformacja/ reklama transformacyjna
start learning
konwersja przekazu o produkcie w emocjonalne doświadczenie ich użytkowników
wymień założenia reklamy trandofrmacyjnej
start learning
marketing polityczny,/konsumenci kupują prdukty dla pozytywnych doświadczeń związanych z ich użytkowaniem./konumenci nie przechwują informacji o produkcie lecz o doświadczeniach emocjonalnych z nim zwiazanych.
Transformacja w:
start learning
kontekst/magiczne funkcje sprawcze/ konsumenta
3 cechy przekazu perswazyjnego
start learning
peryferyjność/ zmysłowość/ kotwiczenie.
poziom kmunikatu reklamy (pasnofsky)
start learning
pierwotny./konwencjonalny/mitu
usługa jako:
start learning
wynik/proces/ tranakcja
wymień 3 właściwości usług:
start learning
w. poszukiwania./w. doświadczenia./ w. zaufania
usługi profesjonalne to:
start learning
1. WYSOKIE kwalifikacje. 2. niepowtarzalna osobowość
usługi i produkty
start learning
czysty produkt/ produkt + usługi towarzyszące/ Hybryda -produkt + usługs/ usł. podstawowa + usł./prod. dodatkowy/ czysta usługa
wymień 3 z 4 N usług
start learning
Niematerialność/Niespójność/nierozdzielność
kryteria oceny usługi przez konumentów: wymień 3
start learning
wiarygodność/materialność/empatia
co to jest sytuacja zakupu?
start learning
zmiana instniejącego i pożądaneg stanu rzeczy
jaka musi być zmiana, w syt zakupu?
start learning
duża i psych./społ./ekonomicznie ważna
jakie są źródła zachowań zakupowych?
start learning
psychologiczne/społeczne/interakcyjne/kulturowe/ekonomiczne
Nabywcy są tym mniej wrażliwi na cenę im...
start learning
efekt globalnych wydatków/efekt końcowego pożytku/ efekt wartości unikatowej
psychologiczne czynniki zachowań zakupowych
start learning
osobowość/ wiedza i postawy(aspekt poznawczy, emo, wolicjonalny)/ ukryte teorie zakupowe/ lojalność wobec marki
Jakie ograniczenia występują w badaniach osobowościowych uwarunkowań konsumenckich?
start learning
ograniczenia stosowania testów osobowościowych w badaniach konsumenckich/ nieekwiwalentność predykatora i zachowania/ nie uwzględnianie sposobu pozycjonowania marek w danych kategoriach marek
jakie są perspektywy osobowościowych uwarunkowamń zachowań konsumenckich
start learning
marketingowa/podmiotowa/przedmiotowa
3 strategie przetwarzania komunikatów
start learning
systematyczna/heurystyczna/emocjonalna
) systematyczna strategia przetwarzania komunikatu
start learning
- staranna, wymaga wysiłku poznawczego - zmiana sądu ← silne wskazówki (cechy, korzyści) - oparta na normie trafności/dokładności - wymaga wysokiego poz. zasobów poznawczych
heurystyczna strategia przetwarzania komunikatu
start learning
- powierzchowna, zgeneralizowana – reguły pochodzące z dośw. - zmiana sądu ← uaktywnienie heurystyki (np. więcej=lepiej) - wymaga przeciętnego poz. zasobów poznawczych - oparta na normie wiarygodności/skuteczności
emocjonalna strategia przetwarzania komunikatu
start learning
- oparta na dośw. emocjonalnym towarzyszącym przetwarzaniu reklamy - zmiana sądu ← emocje wzbudzone przez peryferyjne aspekty reklamy - wymagany niski poz. zasobów poznawczych - b. labilna, podatna na zmiany
dopasowanie PZP – reklama (poziom zasobów poznawczych)
start learning
- skuteczność reklamy zależy od zgodności PZPz (zaangażowanego przez odbiorcę) i PZPw (wymaganego przez komunikat reklamowy) - PZPz>PZPw → akceptacja/krytyka argumentów reklamowych - PZPz<PZPw → brak akceptacji/zrozumienia/przetwarzanie częściowe
Model (z ang. ELM) prawdopodobieństwa opracowania przekazu Petty'ego i Cacioppo (1986):
start learning
1) centralnym * argumenty, dowody, spójność przekazu * systematyczna droga przetwarzania – trwałe sądy oparte na krytycznym i szerokim przetwarzaniu 2) peryferyjnym * nastrój, wygląd nadawcy, ton głosu, liczba powtórzeń * heurystyczna/emocjonalna droga przetwarzania – efemeryczne sądy oparte na prostym/intuicyjnym przetwarzaniu
czynniki niezbędne dla uruchomienia toru centralnego opracowania przekazu:
start learning
a) motywacja poznawcza b) zdolności poznawcza
5. Przyczyny stosowania heurystyk wg Pratkanisa (1989)
start learning
a) brak czasu na analizę poznawczą (myślenie) b) przeładowanie informacjami c) poczucie małej wagi problemu (produkt niskiego zaangażowania) d) niewystarczająca wiedza e) łatwość dostępu heurystyki
• Założenia teoretyczne ELM:*
start learning
- rodzaj i dokładność opracowania komunikatu, którego chce i potrafi dokonać odbiorca, w celu dokonania jego oceny, zależą od właściwości odbiorcy i okoliczności przekazu - gdy motywacja i/lub zdolność rzeczowego opracowania argumentów komunikatu maleją, wzrasta rola czynników peryferyjnych i odwrotnie
zmiany postawy wywołane torem centralnym, w porównaniu do zmian wywołanych torem peryferyjnym:
start learning
- są b. Długotrwałe - umożliwiają trafniejsze prognozowanie zachowania - umożliwiają trafniejsze prognozowanie zachowania - są bardziej odporne na kontr-perswazję
2. działanie reklamy:
start learning
- atrybutowanie posiadanej przez odbiorcę wiedzy proceduralnej (np. Skrypt „imprezy”) do deklaratywnej informacji o produkcie (np. Piwo)
Skojarzenie bodźca (reklamy) z emocją pozytywną wywołuje tym większy „efekt aprobaty” im: 
start learning
większe znaczenie emocjonalne problemu (produktu) dla odbiorcy  brak innych danych  komunikat ma złożony charakter  większe ograniczenie czasowe ekspozycji  brak uprzednich doświadczeń (uprzedzeń)
Dichtera Psychologia Konsumenta:
start learning
• Nie ma wyraźnej różnicy między wartościami duchowymi i materialnymi (książka, ubiór, obraz) • Zakupy mają funkcję autoterapeutyczną • Przedmioty, które nas otaczają służą jako lustro odbijające nasz wizerunek • Wiedza o „duszy” przedmiotów jest wiedzą o „duszy” człowieka • By zrozumieć, dlaczego ludzie kupują przedmioty, trzeba wiedzieć, co znaczą w ich życiu
MOTYWACJA Wymiary/typy (Westbrook, Black, 1985):
start learning
• Oczekiwana użyteczność: kupowanie ↔ oczekiwana korzyść/przyjemność • Przypisana rola: kupowanie ↔ odgrywanie roli społecznej, zawodowej, rodzinnej • Optymalizacja wyboru: kupowanie ↔ dopasowywanie do potrzeb • Afiliacja: kupowanie ↔ potrzeba przynależności do określonej grupy • Pozycja i autorytet: kupowanie ↔ zyskiwanie władzy i autorytetu (kupowanie „godnościowe”; rytuały autoprezentacji – Erving Goffman) • Stymulacja: kupowanie ↔ poszukiwanie wrażeń, przyjemności
Emocje pozytywne w reklamie*:
start learning
1. sprzyjają pozytywnej ocenie argumentów R (obniżają krytycyzm) 2. odbiorcy przetwarzają mniej informacji niezgodnych i więcej zgodnych – z ich postawą wobec produktu 3. sprzyjają pozytywnemu wartościowaniu zdarzeń (przeszłych i przyszłych)
Strategie materializacji usług
start learning
strategia asocjacji /fizycznej reprezentacji/dokumentacji/wiualizacji.
Źródła znaczeń produktu*
start learning
miejsce/postaci/konflikt/symbole/nastrój
przesłanki o emocjach w reklamie
start learning
poznawcz/strategiczna/wyobrazeniowa
mechanizmy związane z emocjami w reklamie
start learning
personalzizcja/projekcja/warunkoowanie
vehicles of emotional persuasion:
start learning
atrakcyjność/ miłość/ erotyka
bodzce podprogowe
start learning
nierejestrwane na poziomie swiadomym
bodzce pomijane
start learning
SEX w kostkach lofu WB Key
bodzce zamaskowane
start learning
b. audialne o roznej czestotliwosci ktore mogą wpływać na działanie obu półkul
• Przetwarzanie podprogowe 3 rodzaje:
start learning
 Peryferyjne  Automatyczne  Ciagłe
Pamięć ukryta
start learning
• Pamięć ukryta to System Reprezentacji Percepcyjnej (SRP) • SRP koduje formy i struktury słów/obiektów (bez rozumienia ich – od tego pamięć semantyczna) • „Ukryte uczenie się”:  Brak zdolności analizowania/interpretowania informacji  Zdolność przechowywania spostrzeżeń/pojęć w pierwotnej postaci  Charakter ciągły
„Sakralizacja” produktów/przekazu
start learning
• „zmiękcza/ociepla” wizerunek produktów • „Kotwiczy” ich ponadjednostkowy charakter • Daje moralne „rozgrzeszenie” • Kompensuje sztuczność/niematerialność produktu (np. high-tech)
• Poprzez odniesienie do archetypu, komunikacja o marce...
start learning
 Uruchamia nieświadome skojarzenia, symbolikę, zbiory wartości  Jest łątwo rozpoznawalny  Umożliwienie pozycjonowania marki niezależnie od uwarunkowań kulturowych
Przekraczanie tabu:
start learning
• Obrażanie • Motywy religijne w reklamie • Nagość • Seksualność
cechy reklamy kontrowersyjnej
start learning
wiloznaczność przekazu/ przekraczanie tabu/ wyróżnianie się

You must sign in to write a comment