Społeczna Stasiakie

 0    26 flashcards    agaa1988
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1. kto jest autorem słów "the medium is the message
start learning
McLuhan
2. rama Goffmana dotyczy-
start learning
zestawu oczekiwań wykorzystanych do interperetacji- umownych norm i reguł zachowania się w sytuacji- obie odp poprawne
3. KUN przedstawia widza, jako... –
start learning
aktywnego, intencjonalne korzystającego z mediów
4. TPO (teoria porządku obrad) o wpływie mediów mówi cytat
start learning
Działania nie są reakcją na sytuację, ale na obraz w głowie” Lippman- „media nie mówią ludziom, co mają myśleć, ale o czym” Bernard Cohen
5. Przetwarzanie doł-góra, góra-dół dotyczy?
start learning
– korzystanie – 2 zasady spostrzegania Dół – góra (data - driven) – sterowane cechami spostrzeganego obiektu (przekazu); złożoność, intensywność, ruch, kolor itp. Góra – dół (concept - driver) – sterowane potrzebami, motywami, postawami, doznaniami fizycznymi
reality shows to przykład
start learning
voyeryzmu Publiczna prywatność – voyeryzm, Voyeryzm. Podglądanie/uczestniczenie - jako widz w spektaklach „na krawędzi rzeczywistości” (nowele dokumentalne, reality shows, talk shows)
Program La Zone Extreme był oparty na eksperymencie
start learning
Milgrama
"Informacja jest jak kawa"
start learning
to cytat z - RTL France
Mały kraj, duże możliwości
start learning
– Chorwacja
W Narcyzie kochała się
start learning
Echo
Autorem określenia "społeczeństwo spektaklu"
start learning
G. Deborg
Aby manipulacja zadzialala
start learning
osoba manipulowana musi byc nieswiadoma i miec poczucie sprastawa (kontroli)
chyba jeszcze jakies o osbe8. Na czym polega teoria porzadku obrad
start learning
TPO – Praktyka 1. Pozycja w programie – „prawo pierwszeństwa”; pierwsza informacja – ważna; 2. Sugestywność relacji – focusowanie uwagi na sytuacji/osobie niż na problemie; 3. Pierwszeństwo uwagi – budowanie przekazu na kategoriach/słowach/pojęciach najłatwiej dostępnych poznawczo odbiorcy
3 z 7 kultur konsumeryzmu
start learning
masowej wyobraźni, kultura mediów, kultura afektywnej epidemii, totalnej promocji, konsumpcji wartości jako produktów, ekshibicji, spektaklu
wymień 3 z 4 cech kultury mediów
start learning
Chyba: hiperrzeczywistość; uciekająca prawda; życie jako nowela; wirtualność zdarzeń, miejsc, postaci;
wymień 3 z 4 elementów kultury ekshibicji
start learning
Chyba: odsłanianie prywatności
wymień 3 założenia teorii magicznego pocisku
start learning
bodźce medialne działają jak pociski przeszywając umysły odbiorców. Tworzą w umysłach związki skojarzeniowe między emocjami-pojęciami- zachowaniami. Za pomocą przekazu można kierunkować zachowania w dowolny sposób; Człowiek nie jest zdolny do samodzielnego przeciwstawienia się manipulacji
wymień 3 filtry wpływu w teorii ograniczonych efektów
start learning
1. różnice indywidualne, 2. przynależność grupowa, 3. system wartości, przekonania religijne
wymień 3 rodzaje wpływu reprezentacji medialnych wg. Bandury
start learning
obserwacja i modelowanie; efekty hamujące; efekty rozhamowujące.
wymień 3 z 6 czynników wyboru w modelu pragmatycznym
start learning
tło społeczno kulturowe, potrzeby związane z mediami: rozrywka, edukacja, informacja; indywidualne preferencje; dostępność; wiedza o ofercie; kontekst użytkowania
wymień 3 strategie emocjonalizacji odbioru
start learning
Personalizacja przekazu (przekaz live, świadkowie, rodziny ofiar); Dramatyzacja wydarzenia („najnowsze” info, powtarzanie informacji o ofiarach); Podnoszenie rangi wydarzenia (główny temat przekazu stacji, serwisów info)
wymień 3 z 4 instrumenty ramowania w perswazji
start learning
Słowa kluczowe – aktywizacja nieświadomych struktur poznawczych, determinujących widzenie świata (np. zagrożenie, układ, afera, kryzys); b) Metafory (transponowanie cech z jednej płaszczyzny rzeczywistości na drugą) c) Retoryki, m.in. - kontaminacja – np. związanie 2 odległych zdarzeń (Antifa i kibole) - pars pro toto – „11 listopada Niemcy bili Polaków”, „Marsz Niepodległości zaatakował policję”;
wymień 3 z 6 techniki perswazji
start learning
Reguła wzajemności (polityka, reklama): obietnica = wzajemność odbiorcy/wyborcy/konsumenta; Sonda publiczna (TV, prasa, radio): (1) dowód empiryczny, 2) dogodna selekcja Telefoniczna opinia publiczna (jw.) (1) gorąca opinia; 2) pozorna empiria; Mix info ważnych i nieważnych (1) oswajanie info niekorzystnych 2) wytchnienie emocjonalne, poznawcze Wzbudzanie sensacji - atrakcyjność, prawdziwość, wyjątkowość; Milczenie – eliminowanie rzeczywistości
wymień 3 z 5 rytuałów interakcyjnych
start learning
Rytuały otwarcia: „Jak się masz, Witam Państwa” o Rytuały zamknięcia: „Do zobaczenia...”, „No to...” o Rytuały przywracania przebiegu interakcji: „Och, przepraszam, nie wiedziałem...”, „Wróćmy
czego ogólnie dotyczyła TSM
start learning
Teoria Społeczeństwa Masowego: media stanowią złą siłę i należy je poddać kontroli. Przekonanie o istnieniu anonimowego bezwolnego społeczeństwa masowego; Pogląd o znaczącym i negatywnym wpływie mediów na społeczeństwo i konieczność objęcia ich kontrolą.
były wymienione dwa elemnty "współbrzmienie" i coś jeszcze i jaka to koncepcja
start learning
Analiza Kultywacji George Gerbner (1990) – media „kultywują” światopogląd / obraz świata, traktowany przez odbiorców jako rzeczywistość, niezależnie od jego prawdziwości; a) Główny nurt (mainstreaming) – przekaz TV dominuje nad innymi źródłami informacji o świecie. Obraz rzeczywistości Obraz rzeczywistości medialnej; b) Współbrzmienie (resonance) – przekaz TV jest zbieżny z rzeczywistym, codziennym doświadczeniem (np. mieszkańcy Bronx a przekaz TV o przestępczości; powodzianie a przekaz o powo

You must sign in to write a comment