Europos valstybės / European countries

 0    50 flashcards    vaivasarkaite
print play test yourself
 
Question Answer
Albanija
Albanijoje nėra autobusų tvarkaraščių.
start learning
Albania
Albanian buses have no timetable.
Andora
Andoros armijos biudžetas yra priklausomas nuo savanoriškų aukų.
start learning
Andorra
Andora’s military budget depends on voluntary donations.
Armėnija
Pirmoji bažnyčia pasaulyje buvo pastatyta Armėnijoje.
start learning
Armenia
The first church in the world was built in Armenia.
Austrija
Buvęs Holivudo aktorius Arnoldas Švarcnegeris užaugo Austrijoje.
start learning
Austria
Arnold Schwarzenegger, former Hollywood actor, grew up in Austria.
Azerbaidženas
Arbata yra populiariausias gėrimas Azerbaidžene.
start learning
Azerbaijan
Tea is the most popular drink in Azerbaijan.
Baltarusija
Baltarusija turi daugiau nei 10 tūkstančių ežerų.
start learning
Belarus
Belarus has more than 10 thousand lakes.
Belgija
Ilgiausia tramvajaus linija yra Belgijoje.
start learning
Belgium
The longest tram line in the world is Belgium.
Bosnija ir Hercegovina
Bosnija ir Hercegovina turi dešimtą didžiausią kavos suvartojimą pasaulyje.
start learning
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina has the tenth highest coffee consumption in the world.
Bulgarija
Bulgarija vienintelė Europos valstybė, kuri nuo pat įkūrimo nepakeitė savo pavadinimo.
start learning
Bulgaria
Bulgaria is the only country in Europe that hasn’t changed its name since it was first established.
Kroatija
Nacionalinė Kroatijos gėlė yra irisas.
start learning
Croatia
The national flower of Croatia is the Iris.
Kipras
Kipre yra kavinių skirtų tik vyrams.
start learning
Cyprus
In Cyprus, there are some cafes that are only for men.
Čekija
Populiariausia sporto šaka Čekijoje yra ledo ritulys.
start learning
Czech Republic
The most popular sport in the Czech Republic is ice hockey.
Denmark
Danijoje lyja arba sninga kas antrą dieną.
start learning
Danija
In Denmark, it rains or snows every second day.
Estija
Estija yra viena iš mažiausiai apgyvendintų Europos valstybių.
start learning
Estonia
Estonia is one of Europe’s least crowded countries.
Suomija
Suomija yra labiausiai apgyvendinta šalis Europos Sąjungoje.
start learning
Finland
Finlad is the European Union’s most sparsely populated country.
Prancūzija
Prancūzija yra populiariausia turistų lankymo vieta pasaulyje.
start learning
France
France is the world's most popular tourist destination.
Gruzija
Gruzijos žydų bendruomenė yra viena seniausių bendruomenių pasaulyje.
start learning
Georgia
The Jewish community in Georgia is one of the oldest communities in the world.
Vokietija
Vokietija turi daugiausiai gyventojų visoje Europos Sąjungoje.
start learning
Germany
Germany has the largest population in the European Union.
Graikija
Graikijoje istatymas reikalauja balsuoti visų kurie yra sulaukę 18 ir vyresni.
start learning
Greece
In Greece voting is required by law for every citizen who is 18 or older.
Vengrija
Vengrijoje žmonės pristatydami save viešumoje paprastai pirmiausia pasako savo pavardę.
start learning
Hungary
In Hungary, when people introduce themselves publically, they typically use their last name first.
Islandija
Islandijoje nėra miškų.
start learning
Iceland
There are no forests in Iceland.
Airija
Airija yra vienintelė valstybė pasaulyje turinti muzikos instrumentą kaip nacionalinį simbolį.
start learning
Ireland
Ireland is the only country in the world to have a musical instrument as it’s national symbol.
Italija
Daug Šekspyro pjesių buvo pastatytos Italijoje.
start learning
Italy
Many Shakespeare plays were set in Italy.
Kosovas
Kosovas mažiausia šalis Balkanuose.
start learning
Kosovo
Kosovo is the smallest country in the Balkans.
Latvija
Latvijoje yra 12,000 upių ir 3,000 mažų ežerų.
start learning
Latvia
Latvia has 12,000 rivers and 3,000 small lakes.
Lichtenšteinas
Lichtenšteinas turi vieną iš mažiausių nusikalstamumo lygių pasaulyje.
start learning
Liechtenstein
Liechtenstein has one of the world’s lowest crime rates.
Lietuva
Krepšinis yra populiariausia sporto šaka Lietuvoje.
start learning
Lithuania
Basketball is the most popular sport in Lithuania.
Liuksemburgas
Liuksemburge yra tik du universitetai.
start learning
Luxembourg
There are only two universities in Luxembourg.
Makedonija
Makedonijoje šaligatviai yra skirti ne vaikščiojimui, o mašinų parkavimui.
start learning
Macedonia (FYROM)
In Macedonia sidewalks are used not for walking, but for parking.
Malta
Malta priklausė britų kolonijai daugiau nei 150 metų.
start learning
Malta
Malta was a British colony for more than 150 years.
Moldova
Moldova yra mažiausiai lankoma valstybė Europoje.
start learning
Moldova
Moldova is the least visited country in Europe.
Monakas
Monakas yra tankiausiai apgyvendinta tautybė pasaulyje.
start learning
Monaco
Monaco is the most densely populated nation in the world.
Juodkalnija
Juodkalnija buvo pirmoji valstybė pasaulyje turinti nacionalinę spaudą.
start learning
Montenegro
Montenegro was the first country in the world to have a national printing press.
Olandija
Daugiau nei ketvirtadalis Olandijos yra žemiau jūros lygio.
start learning
Netherlands
More than a quarter of the Netherlands is below sea level.
Norvegija
Norvegijoje yra daug fjordų.
start learning
Norway
Norway has a lot of fjords.
Lenkija
Lenkijoje yra labai populiaru švęsti vardadienius.
start learning
Poland
It’s very popular in Poland to celebrate Name Day.
Portugalija
Portugalija turi ilgiausią tiltą pasaulyje.
start learning
Portugal
Portugal has the longest bridge in Europe.
Rumunija
Rumunijos nacionalinė valiuta yra lėja reiškianti liūtas.
start learning
Romania
Romania’s national currency is Leu, which means lion.
Rusija
Didžiausia Europos šalis yra Rusija.
start learning
Russia
Europe's largest country is Russia.
San Marinas
Pagal BVP San Marinas yra viena turtingiausių valstybių pasaulyje.
start learning
San Marino
In terms of GDP, San Marino is one of the wealthiest countries in the world.
Serbija
Aukščiausi akmeniniai vartai Europoje yra Serbijoje.
start learning
Serbia
The tallest stone gates in Europe are located in Serbia.
Slovakija
Slovakijoje randama daugiau nei šeši tūkstančiai urvų.
start learning
Slovakia
More than six thousand caves have been discovered in Slovakia.
Slovėnija
Daugiau nei 60% Slovėnijos teritorijos dengia miškai.
start learning
Slovenia
Over 60% of Slovenian territory is covered by forests.
Ispanija
Ispanijos nacionalinis himnas neturi žodžių.
start learning
Spain
The national anthem of Spain has no words.
Švedija
Švedų kalba nebuvo oficiali Švedijos kalba iki 2009.
start learning
Sweden
Swedish wasn’t made the official language of Sweden until 2009.
Šveicarija
Šveicarijoje yra daugiau bankų nei stomatologų.
start learning
Switzerland
In Switzerland there are more banks than dentists.
Turkija
Turkijoje yra vienas seniausių ir didžiausių prekybos centrų.
start learning
Turkey
Turkey has one of the world’s oldest and biggest malls.
Ukraina
Ukraina užima trečia vietą pagal labiausiai lankomų Makdonaldų pasaulyje.
start learning
Ukraine
Ukraine has the third place among the most visited McDonalds in the world.
Jungtinė Karalystė
Vasaros olimpinės žaidynės buvo surengtos Jungtinėje Karalystėje tris kartus.
start learning
United Kingdom (UK)
The Summer Olympics were held in the United Kingdom three times.
Vatikanas
Vatikanas užima tik nedidelę teritoriją Romos centre.
start learning
Vatican City (Holy See)
Vatican City occupies only a small area in the center of Rome.

Europos valstybės

Išmok visas Europos valstybes ir jų vėliavas vos per keletą minučių! Puikiai tinka kartojantis geografijos kontroliniam darbui ar tiesiog norint paglinti žinias, kadangi prie kiekvienos valstybės yra pateikiama po faktą apie tą šalį. Įdomus ir greitas būdas išmokti!

You must sign in to write a comment