0 Person likes this. Give a Like!

vaivasarkaite vaivasarkaite

I started using VocApp 245 days ago. I have 17 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 41 lessons. The date of my last visit is 2018-10-05 14:44:07.

Flashcards created by me


10 words in 10 seconds / 10 žodžių per 10 sekundžių
These you already know:) / Tai, ką jau žinai:)
Questions / Klausimai
People / Žmonės
Activities / Veikla
Seasons / Metų laikai
Sports equipment / Sporto įranga
Funkcijos / Features
Naujų dalykų mokymasis / Learning new things
Paprastos frazės iš moksleivių vadovėlio / A typical conversation from a student's book;)
Naudingos frazės / Useful phrases
Žmonės / People
Klausimai / Questions
Forest Animals / Miško gyvūnai
Weekdays / Savaitės dienos
Basic vocabulary / Pagrindiniai žodžiai
Sport / Sporto šakos
Fruits and berries / Vaisiai ir uogos
Places related to sport / Vietos, susijusios su sportu
10 žodžių per 10 sekundžių / 10 words in 10 seconds (English)
Tai, ką jau žinai:) / These you already know:)
Vieta / Space
Veikla / Activities
Mandagūs išsireiškimai / Polite expressions
Skaičiai / Numbers
Numbers / Skaičiai
Basic words / Pagrindinės sąvokos
Polite expressions / Mandagūs išsireiškimai
Laikas / Time
[EN] Professions / Profesijos
[EN] Other type of food / Įvairaus tipo maistas
[EN] Dairy / Pieno produktai
[EN] Daržovės / Vegetables
Colors / Spalvos
Months / Mėnesiai
Fairytales / Pasakos
[LT] Europos valstybės / European countries
[LT] Žemynai ir vandenynai / Continents and oceans
[LT] Europos valstybių sostinės / European Capitals
Space / Vieta
My lesson

You must sign in to write a comment