Activities / Veikla

 0    29 flashcards    vaivasarkaite
 
Question
Answer

to be
It's nice to be here.
start learning
Būti
Gera būti čia

to have
He wants to have a pet.
start learning
Turėti
Jis nori turėti augintinį.

to want
How can you want food at this time of the day?
start learning
Norėti
Kaip šiuo metu gali norėti valgyti?

must
or: "have to"
You must buy a ticket.
start learning
Privalėti
Privalai nusipirkti bilietą

can
Can you help me?
start learning
Galėti
Ar gali man padėti

to give
Can you give me 5 euros?
start learning
Duoti
Ar gali man duoti 5 eurus?

to go
I want to go on foot.
start learning
Eiti
Noriu eiti pėsčiomis

to like
or: "to love"
How can you not like it?
start learning
Patikti
Kaip tau gali nepatikti?

to do
Can you do something?
start learning
Daryti
Ar gali kažką daryti?

to know
How could I know?
start learning
Žinoti
Iš kur galėjau žinoti?

to look for
I stopped looking for my watch.
start learning
Ieškoti
Aš nustojau ieškoti savo laikrodžio.

to eat
I like to eat vegetables.
start learning
Valgyti
Man patinka valgyti daržoves.

to drink
Can I drink from your glass?
start learning
Gerti
Ar galiu gerti iš tavo stiklinės?

to sleep
He likes to sleep.
start learning
Miegoti
Jam patinka miegoti

to visit
We are planning to visit the old city tomorrow
start learning
Aplankyti
Planuojame rytoj aplankyti senajį miestą

to receive
I like receiving gifts.
start learning
Gauti
Man patinka gauti dovanas

to use
Our program is easy to use.
start learning
Naudoti
Mūsų programą paprasta naudoti

to see
These glasses will help you to see better.
start learning
Matyti
Šie akiniai tau padės geriau matyti.

to come
Can you come at 6?
start learning
Atvykti
Ar gali atvykti 6?

to speak
She tried to speak with him.
start learning
Kalbėti
Ji bandė su juo kalbėti.

to say
I want to say something to you.
start learning
Sakyti
Noriu tau kaiką pasakyti

to cost
It can't cost that much.
start learning
Kainuoti
Tai negali taip brangiai kainuoti.

to buy
I can buy this toy for you.
start learning
Pirkti
Aš galiu tau nupirkti šį žaislą.

to pay
She can't pay for her studies.
start learning
Sumokėti
Ji negalėjo sumokėti už mokslus.

to borrow
Can I borrow your book?
start learning
Pasiskolinti
Ar galiu pasiskolinti tavo knygą

to lend
My friend asked me to lend the book.
start learning
Paskolinti
Mano draugas paprašė paskolinti knygą.

to close
Can you close the window?
start learning
Uždaryti
Ar gali uždaryti langą

to open
Can you help me to open this jar?
start learning
Atidaryti
Ar gali padėti man atidaryti šį stiklainį?

to watch
Do you like watching films?
start learning
Žiūrėti
Ar tau patinka žiūrėti filmus?

Activities

In this lesson you will find main words about activities such as: to have, to be, to want, to like, to know, to sleep and etc. that will help you to shape your conversation

You must sign in to write a comment