Forest Animals / Miško gyvūnai

 0    32 flashcards    vaivasarkaite
 
Question
Answer

Beaver
In length beavers measure about 2 ft.
start learning
Bebras
Bebrų dydis gali siekti iki 2 pėdų.

Bird
Birds build nests.
start learning
Paukštis
Paukščiai kuria lizdus.

Boar
Boars can be found in mountainous and forest districts.
start learning
Šernas
Šernai gali būti randami kalnuotose ir miško vietovėse.

Chameleon
The chameleon changes color depending on its surroundings.
start learning
Chameleonas
Chameleonas keičia spalvą priklausomai nuo to, kur jis yra.

Chipmunk
A chipmunk is a small animal with a large furry tail and a striped back.
start learning
Burundukas
Burundas yra mažas gyvūnas su didele pūkuota uodega ir dryžuota nugara.

Deer
Stop! There's a deer on the road.
start learning
Elnias
Sustok! Ant kelio stovi briedis.

Dove
The dove is a symbol of peace.
start learning
Balandis
Balandis yra taikos simbolis.

Eagle
The eagle's wings have more than one meter in lenght.
start learning
Erelis
Erelio sparnai siekia iki vieno metro ilgio.

Falcon
A falcon is a bird of prey that can be trained to hunt other birds and animals.
start learning
Sakalas
Sakalas - grobuonis, kuris gali būti išmokytas medžioti kitus paukščius ir gyvūnus.

Geese
Every year in autumn, wild geese immigrate to the south.
start learning
Žąsis
Laukinės žąsis kiekvieną rudenį skrenda į pietus.

Snake
Some snakes are poisonous.
start learning
Gyvatė
Kai kurios gyvatės yra nuodingos.

Hawk
The hawk caught a mouse.
start learning
Vanagas
Vanagas pagavo pelę.

Koala
The koala is an Australian animal which lives on trees.
start learning
Koala
Koala - medžiuose gyvenantis gyvūnas kilęs iš Australijos

Mouse
Our house has a mouse problem.
start learning
Pelė
Mūsų namuose yra pelių.

Owl
Owls hunt at night.
start learning
Pelėda
Pelėdos medžioja naktimis.

Racoon
Have you ever seen a raccoon before?
start learning
Meškėnas
Ar anksčiau esi matęs meškėną?

Skunk
I swerved to avoid hitting a skunk.
start learning
Skunsas
Aš pasisukau, kad išvengčiau smūgio.

Squirrel
Squirrels eat seeds and nuts, as well as insects and mushrooms.
start learning
Voverė
Voverės valgo sėklas ir riešutus, taip pat vabzdžius ir grybus.

Bat
A lot of people think that bats are birds.
start learning
Šikšnosparnis
Daug žmonių galvoja, kad šikšnosparniai yra paukščiai.

Bear
Bears can climb trees.
start learning
Lokys
Lokiai gali laipioti medžiais.

Weasel
He found the weasels cute animals.
start learning
Šeškas
Jam šeškai atrodė mieli gyvūnai.

Moose
Since the moose is an herbivore, it won't naturally attack other animals unless it feels threatened.
start learning
Briedis
Kadangi briedis yra žolėdis, jis nepuls kitų gyvūnų, nebent jam kils pavojus.

Roe deer
The roe deer is a large wild animal that eats grass and leaves.
start learning
Stirna
Elnias yra didelis laukinis gyvūnas, kuris valgo žolę ir lapus.

Lynx
She was afraid of that lynx.
start learning
Lūšis
Ji bijojo tos lūšies.

Badger
Badgers dig deep holes.
start learning
Barsukas
Barsukai gali iškasti gilias duobes.

Fox
"For you I'm only a fox like a hundred thousand other foxes"
start learning
Lapė
"Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių".

Wolf
I heard a wolf howling.
start learning
Vilkas
Aš girdėjau staugiantį vilką.

Otter
Otters are endangered animals.
start learning
Ūdra
Ūdros yra nykstantys gyvūnai.

Rabbit
He ran like a scared rabbit.
start learning
Kiškis
Jis bėjo lyg išsigandęs kiškis.

Rat
Rats carry the plague.
start learning
Žiurkė
Žiurkės pernešinėja marą.

Mole
Moles have long, curved claws which they use to burrow underground.
start learning
Kurmis
Kurmiai turi ilgus, išlenktus nagus, kuriuos naudoja po žeme.

Hedgehog
The hedgehog is a small animal.
start learning
Ežys
Ežys yra mažas gyvūnas.

Forest Animals

This lesson will help you to learn 32 words about forest animals. Fox, wolf, Chipmunk... and way more! Learn animal names in Lithuanian using VocApp flashcards!

You must sign in to write a comment