Linking Words – English Vocabulary; Spójniki – słownictwo angielskie

3.5  2    54 flashcards    Martyna15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
firstly, secondly, thirdly
start learning
po pierwsze, po drugie, po trzecie
next
start learning
następnie
in addition/moreover
start learning
na dodatek
furthermore
start learning
ponadto
another
start learning
inny
also
start learning
również
in conclusion
start learning
na zakończenie
to summarise/summing up
start learning
podsumowując
so
start learning
więc
as a result
start learning
w efekcie
as a consequence (of)
start learning
wskutek czegoś
therefore
start learning
dlatego
thus
start learning
tak oto
consequently
start learning
wskutek tego
hence
start learning
a więc, stąd
due to
start learning
z powodu
undoubtedly
start learning
niewątpliwie
indeed
start learning
rzeczywiście
obviously
start learning
oczywiście
generally
start learning
ogólnie
admittedly
start learning
wprawdzie
in fact
start learning
faktycznie, rzeczywiście
particularly/in particular
start learning
szczególnie
especially
start learning
zwłaszcza
clearly
start learning
najwyraźniej
importantly
start learning
w sposób istotny
and
start learning
i
in addition/additionally
start learning
dodatkowo
as well as
start learning
również
for
start learning
ponieważ
because
start learning
ponieważ
since
start learning
ponieważ
as
start learning
jako że
because of
start learning
z powodu
for example/for instance
start learning
na przykład
namely
start learning
mianowicie
however
start learning
jednakże
nevertheless
start learning
jednakże
nonetheless
start learning
jednakże
still
start learning
jednak
although/even though
start learning
chociaż, mimo że
but
start learning
ale
yet
start learning
ale
despite/in spite of
start learning
pomimo (czegoś)
in contrast (to)
start learning
natomiast
while
start learning
chociaż
whereas
start learning
podczas gdy
on the other hand
start learning
z drugiej strony
on the contrary
start learning
(wręcz) przeciwnie
similarly
start learning
podobnie
likewise
start learning
podobnie
not only... but also...
start learning
nie tylko... lecz również...
compared to/with
start learning
w porównaniu z
in comparison with
start learning
w porównaniu

Linking words angielski - urozmaicenie wypowiedzi

Każdy, kto solidnie przygotowuje się do egzaminu z języka angielskiego, wie, że słownictwo z kategorii "linking words", czyli łączników lub spójników jest kluczem do sukcesu. Wyrażenia te niejako sklejają, czyli uspójniają wypowiedź pisemną i pozwalają pozbyć się kłopotliwych pauz lub nieładnych przerw w wypowiedziach ustnych. Używanie "linking words" jest także mocno punktowane na plus, czyli lepszą ocenę, przez egzaminatorów, gdyż opanowanie łączników i spójników kwalifikuje się jako duży postęp w znajomości zaawansowanego języka angielskiego i po prostu upłynnia wypowiedź, nadając jej profesjonalny charakter. Takie spójniki angielskie, jak np. althought - po polsku "chociaż", czy however (jednakże), spowodują nie tylko zadowolenie ze strony egzaminatora, ale też ułatwią Ci formułowanie zdań.

Linki, czyli łączniki - interesująca grupa wyrażeń w języku angielskim

Spójniki po angielsku to grupa bardzo wielu interesujących wyrazów, zalicza się do nich, w języku angielskim, wyrażenia takie jak: next, another, also, czyli: następnie, inny, również i szereg pokrewnych. Pełnią one funkcję gramatyczną uspójniania struktury wypowiedzi, zaś w budowie narracji, czyli formy opowieści ich rola polega na nadawaniu wypowiedzi płynności. Łączniki i spójniki to także świetna technika zyskiwania czasu na dobór argumentów, dalszego słownictwa lub - po prostu - dodatkowy czas zyskiwany dla uspokojenia i lepszej koncentracji mówcy podczas ustnej prezentacji tematu wypowiedzi. Te cenne chwile, które zyskujemy, używając zasobów "linking words", dają nam poczucie pewności siebie, kontroli sytuacji i - dzięki temu - pełnej akceptacji słuchającego nas audytorium, niezależnie od faktu, czy jest to publiczność firmowej ekipy, czy komisja egzaminacyjna podczas zdobywania certyfikatu językowego. Łączniki i spójniki trzeba znać, bo są one użyteczne!

Nauka języka angielskiego jeszcze prostsza z Fiszkoteką!

Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o kursach Fiszkoteki, to najwyższa pora, żeby to zmienić! Fiszkoteka bowiem, oferuje kursy językowe, które, skrupulatnie przygotowane przez ekspertów, pozwalają na niezwykle skuteczną i przyjemną naukę zarówno języka angielskiego, jak i np. chińskiego. Jeżeli chcesz się przekonać o profesjonalizmie naszych kursów, to już teraz sprawdź niektóre z nich: słownictwo angielskie do matury rozszerzonej, phrasal verbs, kolokacje z czasownikami. Nauka języka angielskiego nigdy nie była tak prosta!

You must sign in to write a comment