Leki przeciwdepresyjne

 0    87 flashcards    aleksandrakoziel
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Patofizjologia depresji hipoteza monoaminowa
start learning
niedobór jednej lub kilku amin biogennych: noradrenaliny, serotoniny, dopaminy wywołuje depresję, a leki zwiększają ich stężenie w szczelinie
Patofizjologia depresji inne koncepcje
start learning
dysfukncja układu cholinergicznego, GABAergicznego lub hipoteza neurokininowa
Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT1A
start learning
rola w depresji i lęku, spadek cAMP
Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT1D
start learning
rola w migrenie, spadek cAMP
Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT2
start learning
regulacja reakcji behawioralnych, istotna funkcja w układzie krążenia, anatagoniści nieznaczny efekt anksjolityczny i p/depresyjny, wzrost IP3
Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT3
start learning
nudności i wymioty, kanał jonowy
Leki przeciwdepresyjne zastosowanie(11)
start learning
depresja, zaburzenia lękowe, zespół napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia nastroju, zespoły bólowe, zaburzenia snu, ADHD, zaburzenia odżywiania, osobowości, nikotynizm, autyzm
Leki w ch ukł krążenie, które mogą dawać objawy depresji(10)
start learning
propranolol, metyldopa, rezerpina, klonidyna, hydralazyna, guantydyna, glikozydy naparstnicy, leki moczopędne, lidokaina, prokaina
Inne leki, które mogą dawać objawy depresji(9)
start learning
kortykosteroidy, progestageny, estrogen, opioidy, indometacyna, benzodiazepiny, leki p/bakteryjne, chemioterapia, neuroleptyki, alkohol
TLPD
start learning
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
MAOI
start learning
inhibitory monoaminooksydazy
SSRI
start learning
selektywne inhibitory wychwytu serotoniny
NRI
start learning
selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny
NDRI
start learning
blokery wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
SNRI
start learning
podwójne inhibitory wychwytu noradrenaliny i serotoniny
NaSSA
start learning
antydepresanty noradrenegiczne i swoiście serotoninergiczne
SARI
start learning
antagoniści rec 5HT2a i wychwytu zwrotnego serotoniny
TLPD mechanizm działania
start learning
nieselektywnie hamują wychwyt zwrotny NA, 5HT, dopaminy, blokują też rec Mcholinergiczny, alfa1, histaminowy H1 i 5HT2
TLPD metabolizm
start learning
metabolizowane przez CYP450 = liczne interakcje, w podeszły wieku mniejszy metabolizm, wydalane z mlekiem matki
Dystymia
start learning
typ depresji charakteryzujący się przewlekłym obniżeniem nastroju, ale ma łagodniejszy przebieg niż depresja endogenna
TLPD zastosowanie(8)
start learning
depresje o różnej etiologii, dystymia, lęk napadowy, moczenie nocne, zespoły natręctw, zespoły bólowe(gł. Ból psychogenny), ADHD u dzieci, nerwice pourazowe
TLPD działania niepożądane na ukł pokarmowy(6)
start learning
zaparcia, biegunka, nudności, objawy dyspeptyczne, osłabienie łaknienia, zwiększenie masy ciała
TLPD działania niepożądane na ukł krążenia(4)
start learning
tachykardia, działanie hipotensyjne, osłabienie erekcji, wpływ kardiotoksyczny=zaburzenia przewodnictwa
TLPD działania niepożądane na CNS(7)
start learning
zaburzenia świadomości, sedacji, senność, drżenie mieśniowe, pobudzenie psychoruchowe, zaostrzenie objawów psychotycznych, obniżenie progu drgawkowego
TLPD działania niepożądane ogólne i inne(6)
start learning
suchość w ustach, zaburzenia widzenia, napady jaskry, zaburzenia ejakulacji, zespół serotoninowy, odczyny alergiczne
Zespół serotoninowy objawy
start learning
ból głowy, halucynacje, podwyższona temperatura ciała, sztywność mięśni, bezsenność, przyspieszenie toku myślenia, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunka, drgawki, zagubienie, niepokój, zaczerwienienie skóry, poszerzenie źrenic
TLPD przeciwwskazania(11)
start learning
jaskra, zaburzenia rytmu, okres pozawałowy, znaczne nadciśnienie lub niedociśnienie, nadczynność tarczycy znaczna, ch Addisona, uszkodzenie wątroby, nerek lub ukł krwiotówrczego, zatrucie lekami (psychotropy, cholinolityki, adrenergiczne) lub alkoholem, depresja z zab świadomości, nadwrażliwość na leki, interakcje z innymi lekami
klomipramina
start learning
TLPD
Nortryptylina
start learning
TLPD
Imipramina
start learning
TLPD
Amitryptylina
start learning
TLPD
Desipramina
start learning
TLPD
Doksepina
start learning
TLPD
Protryptylina
start learning
TLPD
Maprotylina
start learning
TLPD
Amoksapina
start learning
TLPD
Trimipramina
start learning
TLPD
Citalopram
start learning
SSRI
Sertralina
start learning
SSRI
Paroksetyna
start learning
SSRI
Fluwoksamina
start learning
SSRI
Fluoksetyna
start learning
SSRI
SSRI działanie niepożądane(11)
start learning
dysfunkcje seksualne, niepokój, akatyzja, lęk, bezsenność, męczliwość, bóle głowy, migreny, obniżony apetyt, nudności, biegunka, suchość w ustach
Przekaźnictwo serotoninergiczne rośnie przy stosowaniu SSRI z
start learning
MAOI, tryptofanem, a także po klomipraminy, litu, wenlafaksyny, buspironu, mitrazapiny, opiatów
Zespół serotoninowy objawy(10)
start learning
zaburzenia świadomości, mioklonie, niepokój, drżenie mięśniowe, wzmożenie odruchów, zaburzenia koordynacji, dreszcze, poty, hipertermia, drgawki
iproniazyd
start learning
nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO
fenelzyna
start learning
nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO
izokarbamid
start learning
nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO
pargylina
start learning
nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO
tranylcypromina
start learning
nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO
I generacja inhibitorów MAO działania niepożądane
start learning
uszkodzenia wątroby,”cheese effect”, bezsenność, drżenia mięśniowe, psychozy, zmiany fazy choroby
Klorgilina
start learning
nieodwracalny, selektywny inhibitor MAOA
Selegilina
start learning
nieodwracalny, selektywny inhibitor MAOB, leczenie Parkinsona
Moklobemid
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
toloksaton
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
befloksaton
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
amiflamina
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
cimoksaton
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
bazinaprina
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
minapryna
start learning
odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA
RIMA
start learning
odwracalny inhibitory selektywne wobec MAOA
lazabemid
start learning
odwracalny inhibitory selektywne wobec MAOB
karoksazon
start learning
odwracalny inhibitory selektywne wobec MAOB
Moklobemid farmakokinetyka
start learning
wydalany z moczem, silny efekt pierwszego przejścia
Moklobemid przeciwwskazania(5)
start learning
nadwrażliwość na lek, uszkodzenia wątroby, ciąża i okres karmienia, zaburzenia świadomości, równoczesne przyjmowanie leków hamujących wychwyt serotoniny
Moklobemid dz. niepożądane(7)
start learning
zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe, drżenia, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, suchość w ustach, zwyżki ciśnienia
Ograniczenia dietetyczny przy IMAO
start learning
sery, salami, pepperoni, bób, awokado, banany, śledzie, kawior, niektóre fasole, czerwone wino, niektóre piwa, sherry, czekolada, kawa
Wiloksazyna
start learning
NARI, selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny
reboksetyna
start learning
NARI, selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny
Zespół niedoboru noradrenaliny
start learning
depresje z zaburzeniami kognitywnymi, męczliwością, deficytami koncentracji, pamięci, apatyczny zespół odpowiedzi na SSRI
NARI dz. niepożądane
start learning
niespecyficzne pobudzenie rec adrenergicznych=nasilenie aktywności układu współczulnego
NARI przeciwwskazania
start learning
ciąża, karmienie, nadwrażliwość, padaczka, ostrożnie w jaskrze i przeroście gruczołu krokowego
Bupropion
start learning
NDRI, bloker wychwytu noradrenaliny i dopaminy, słabo hamuje też wychwyt 5HT, działa pobudzająco, zarejestrowany do leczenia uzależnienia od nikotyny
Bupropion przeciwwskazania(7)
start learning
zaburzenia odżywiania, padaczka, uszkodzenia narządów miąższowych, niewydolność krążenia, nadwrażliwość, ciąża, karmienie, niestosować z IMAO
Wenlafaksyna (milnacipram, duloksetyna)
start learning
SNRI, selektywne blokery wychwytu serotoniny i noradrenaliny, „czyste TLPD”
Wenlafaksyna działania niepożądane(5)
start learning
nudności, zaparcia, zaburzenia snu, suchość w ustach, potliwość
Wenlafaksyna przeciwwskazania(5)
start learning
nadwrażliwość, ciąża, karmienie, wiek poniżej 18 lat, nie stosować z MAOI
Mirtazapina
start learning
NaSSA, silny lek przeciwdepresyjny, antagonistyczne działanie wobec alfa2, 5HT2a, 5HT2c, 5HT3, 5HT1a i H1
Mianseryna
start learning
NaSSA, działanie antagonistyczne wobec alfa 1, alfa2, 5HT2a, H1, H2, i 5HT1a
Mirtazapina, mianseryna dz. niepożądane
start learning
zaburzenia obrazu krwi (penie), napady drgawkowe, obrzęk stawów, zmiany skórne, zaburzenia czynności wątroby
Mirtazapina, mianseryna przeciwwskazania
start learning
ciąża, karmienie, padaczka, leuko i granulocytopenia
Nefazodon
start learning
SARI, antagonista rec 5HT2a i wychwytu zwrotnego serotoniny
Inne leki o działaniu normotymicznym
start learning
lit, neuroleptyki (np. olanzapina, klozapina), niektóre leki p/padaczkowe (kw. Walproinowy, karbamazepina), elektrowstrząsy
Lit mechanizm działania
start learning
modyfikuje przekaźnictwo wewnątrzkom wywołane przez 5HT, Ach, Na, GABA
Lit dz. niepożądane(5)
start learning
drżenia, niezborność ruchowa, niedoczynność tarczycy, uszkodzenie nerek i szpiku
Buspiron
start learning
agonista rec 5HT1A, efekt przeciwlękowy
Buspiron dz. niepożądane
start learning
zawroty i bóle głowy, bezsenność, osłabienie, objawy dyspeptyczne, po wysokich dawkach=hiperprolaktynemi, objawy pozapiramidowe

You must sign in to write a comment