Leczenie RZS i dny moczanowej

 0    55 flashcards    aleksandrakoziel
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
LMPCH
start learning
rózne leki, które zapobiegają zmianom destrukcyjnym w chorobach reumatycznych, a także w ch Crohna, toczniu, małopłytkowości samoistnej, miastenia gravis
Kiedy wprowadzami LMPCH w RZS
start learning
jak najwcześniej po ustaleniu rozpoznania
GKS wskazania w RZS
start learning
pierwsza faza kiedy działanie LMPCH się rozwija=brdging drugs, wsrzyknięcia dostawowe, przy nieskuteczności NLPZ lub ich przeciwwskazaniu jako leku uśmieżającego dolegliowści, ostre rzuty choroby, postaci złośliwe
Metotreksat mechanizm
start learning
antagonista kwasu foliowego, hamuje reduktazę dihydrofolianową nie powstają tetrahydrofoliany=substraty syntezy puryn i pirymidyn, hamuje syntezę DNA w kom proliferujących w fazie S cyklu
Metotreksat działanie
start learning
cytostatyczne, immunosupersyjne, przeciwzapalne
Co jest lekiem pierwszego wyboru w RZS
start learning
metotreksat
Metotreksat zastosowanie
start learning
RZS, ZZSK, łuszczyca stawowa, terapia skojarzona z lekami biologicznymi, ostre białaczki, nabłoniak kosmówkowy, rak sutka, jajnika, płuca, nasieniak, mięsak kościopochodny, nowotwory lite głowy i szyi
Metotreksat działania niepożądane(9)
start learning
cytopenie, zaburzenia wątroby, owrzodzenia jamy ustnej, nudności i wymioty, śródmiąższowe zapalenie płuc, teratogenny, zapalenia błon śluzowych, łysienie, zaburzenia p pok
Terapia metotreksatem co dodatkowo robimy
start learning
podawanie kwasu foliowego poza dniem przyjęcia leku, okresowe kontrole morfologii, akt AspAT, AlAT, kreatyniny
Leflunomid mechanizm
start learning
inhbitor dehydrogenazy dihydroorotanu=hamuje powstawanie orotanów=substratów zasad pirymidynowych
Leflunomid działania niepożądane(8)
start learning
zaburzenia żołądkowojelitowe, uszkodzenia wątroby, nerek, szpiku z leukopenią, wzrost częstości zakażeń, wzrost ciśnienia, okresowe łysienie, teratogenny
Sulfsalazyna skład
start learning
sulfapirydyna+mesalazyna
Sulfsalazyna mechanizm
start learning
modyfikuje aktywność kom NK, kom nabłonka i tucznych, hamuje wzrost stężenia IL2 i NO, hamuje aktywność indukowanej syntazy NO
Sulfsalazyna wskazania
start learning
choroby reumatyczne, ZZSK, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ch Crohna, zespół Reitera
Sulfsalazyna działania niepożądane(7)
start learning
objawy ze strony p pok, ból i zawroty głowy, gorączka, alergie skórne pokrzywka nadwrażliwość na UV, zaburzenia czynności szpiku i wątroby, zmiany śródmiąższowe w płucach
Sole złota jakie są
start learning
aurotiojabłczan sodu (im), auranofina (po)
Sole złota mechanizm
start learning
złożony, wybiórcze gromadzenie się złota w makrofagach, zmniejszenie produkcji cytokin, rozbijanie grup tiolowych
Sole złota działania niepożądane(9)
start learning
złuszczające zapalenie skóry, rumień, owrzodzenia jamy ustnej, metaliczny smak, zapalenie jelit, rogówki, nefropatia błoniasta, supresja szpiku, zapalenie nerwów obwodowych
D penicylamina mechanizm-
start learning
właściwości chelatujące, rozbija kompleksy immunoglobulin odkładające się w tkankach, wpływa na limf T
Dpenicylamina działania niepożądane(8)-
start learning
penicylamina działania niepożądane(8)-skórne reakcje alergiczne, brak łaknienia, nudności, wymioty, agranulocytoza, trombocytopenia, uszkodzenia nerek, indukowana miastenia
Dpenicylamina przeciwwskazania-
start learning
niewydolność nerek, uczulenie na penicylamin lub penicyliny, miastenia
Chlorochina, hydroksychlorochina mechanizm
start learning
hamują zdolność trasformowania antygenów przez makrofagi i monocyty, przeciwzapalnie przez ograniczenie chemotaksji, fagocytozy, produkcji wolnych rodników, enzymów
Chlorochina, hydroksychlorochina zastosowanie
start learning
wczesny, powolny RZS, toczeń, malaria
Chlorochina, hydroksychlorochina działania niepożądane(10)
start learning
retinopatia, bóle brzucha, nudności, biegunka, osutka, uszkodzenie szpiku, nasilenie objawów miastenii, zaburzenia akomodacji, zmiany pigmentacji, neuropatia obwodowa
Cyklosporyna mechanizm
start learning
wziąże się z cyklofiliną limf T, razem hamują kalcyneurynę, co hamuje NFAT i nie powstaje IL2, modyfikuje przebieg reakcji zapalnych i reakcje immunologiczne
Cyklosporyna wskazania
start learning
RZS w przypadku nieskuteczności metotreksatu/leflunomidu, łuszczyca, AZS, profilaktyka odrzucania przeszczepu
Cyklosporyna działania niepożądane(11)
start learning
niewydolność nerek, nadciśnienie, niedokrwistość, zaburzenia czucia, przerost dziąseł, drżenie, bóle głowy, hiperlipidemia, uszkodzenia szpiku, wzrost zakażeń, wzrost st kwasu moczowego
Azatiopryna
start learning
antymetabolit zasad purynowych, wysoka toksyczność
Leki biologiczne antycytokinowe(6)
start learning
infliksimab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, anakinra
Leki biologiczne nie antycytokinowe(2)
start learning
rytuksymab, abatacept
Infliksimab
start learning
Przeciwciało monoklonalne humanizowane przeciw TNF-α, Składa się z fragmentu rekombinowanej ludzkiej IgG1 połączonej z przeciwciałem mysim
Infilksimab zastosowanie
start learning
RZS, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Infliksimab działania niepożądane
start learning
objawy grypopodobne, odczyny alergiczne, nasilenie zakażeń, uaktywnienie gruźlicy, powstają przeciwciała przeciw lekowi
Etanercept
start learning
humanizowane przeciwciało składające się z fragmentu rekombinowanej Ig ludzkiej + dimerycznej sekwencji rec p75 z chomika
Etanercept mechanizm
start learning
wiąże się z TNFa zmniejsza jego ilość dostępną do reakcji, wiążąc się z trimerem błonowym rec dla tNFa uniemożliwia połączenie TNFa z rec
Etanercept zastosowanie(4)
start learning
RZS, przewlekłe młodzieńcze zapalenie stawów, łuszczyca stawowa+łuszczyca ciężki przebieg, ZZSK
Etanercept działania niepożądane
start learning
odczyn w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne, zakażenia, zmiany we krwi obwodowej
Adalimumab
start learning
humanizowane w pełni przeciwciało monoklonalne antyTNFa klasy G1
Adalimumab zastosowanie(5)
start learning
RZS, młodzieńcze zapalenie stawów, łuszczyca stawowa +łuszczyca, ZZSK, choroba Crohna
Cetrolizumab
start learning
rekombinowany, humanizowany fragment Fab' przeciwciała przeciwko TNFa połączony z cząsteczką glikolu polietylenowego, neutralizuje zarówno błonową jak i rozpuszczalną TNFa
Anakinra
start learning
antagonista rec IL1, analog endogennego antagonisty
Anakinra działania niepożądane
start learning
odczyny miejscowej, bóle głowy, zmiany w obrazie krwi, zakażenia, kancerogenna
Abatacept
start learning
rekombinowane rozpuszczalne białko fuzyjne blokujące CD80 i CD86 na kom prezentujących antygen przez co moduluje kostymulujący wpływ CD28 na limf T
Abatacept zastosowanie
start learning
RZS, młodzieńcze zapalenie stawów
Rytuksymab
start learning
ludzkomysie chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw CD20, indukuje apoptozę limf preB i B
Rytuksymab zastosowanie
start learning
RZS, chłoniaki nieziarnicze, przewlekła białaczka limfocytowa
Hiperurykemia
start learning
>7mg/dl kwasu moczowego w surowicy
Leki pierwszego wyboru w leczeniu napadu dny
start learning
klochicyna+NLPZ doustnie, ewentualnie GKS dostawowo
NLPZ w dnie, który
start learning
obojętnie, najczęściej naproksen, diklofenak
Kolchicyna mechanizm
start learning
hamuje fagocytozę kryształów kwasu moczowego, co zapobiega rozpadowi komórek i uwalnianiu enzymów lizosomalnych, antymikrotubularnie=toksyczna
Kolchicyna działania niepożądane(8)
start learning
nudności, wymioty, biegunka, zawroty i bóle głowy, neuropatie, agranulocytoza, zahamowanie spermatogenezy, łysienie
Allopurynol mechanizm
start learning
inhibitor oksydazy ksantynowej, zmniejsza wytwarzanie kwasu moczowego
Allopurynol działania niepożądane
start learning
brak łaknienia, nudności, biegunki, bóle głowy, skórne odczyny, hipertemia polekowa
AHS, zagrażający życiu zespół nadwrażliwości na allopurynol
start learning
rumieniowe, złuszczające się osutki, gorączka, zapalenie wątroby, eozynofilia, pogorszenie czynności nerek
Leki urikozuryczne(3)
start learning
probenecyd, sulfinpyrazon, benzbromaron

You must sign in to write a comment