farma

 0    246 flashcards    fiszkakiszka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

1. Facet 35 lat, jaki lek przeciwbólowy
start learning
wszystkie

2. Facet z rzeżączką
start learning
jest im. cefalosporyna

3. Dziecko 5kg, zawiesina Paracetamolu 100mg/5ml – ile należy mu go podać?
start learning
2,5 ml

4. Amfoterycyna B
start learning
grzybobójcza i grzybostatyczna

5. Pyralgina nie wywołuje wstrząsu po podaniu
start learning
dożylnie

6. Fusafungina
start learning
antybiotyk przeciwbakteryjny do stosowania miejscowego, głównie w drogach oddechowych

7. Mizoprostol
start learning
nie w ciąży -chroni przed NLPZ-ami

9. Agonista receptorów opioidowych
start learning
morfina, heriina, kodeina, petydyna, fentanyl (alfentanyl, sufentanyl, remifentanyl), metadon

10. Antagonista leków opioidowych
start learning
działa na zatrucia mieszane

8i9bis. Częściowy antagonista opioidowy z częściowym agonizmem
start learning
Nalorfina lub Lewalorfan - odpowiedź gdzie wszystkie leki są na literkę N

11. Pierwsza generacja NLPZ
start learning
ów - preferencyjne inhibitory COX-1 – ASA, Indometacyna, Ketoprofen, Flurbiprofen

12. Przeciwskazania do B
start learning
blokerów - Astma oskrzelowa

13. Werapamil do czego nie dajemy
start learning
niewydolność serca

14. Receptor z kanałem jonowym
start learning
nikotynowy

15. Pytanie prawdopodobnie dotyczące chorób kości
start learning
choroba Pageta - osteoporoza

16. E. coli – jaki lek?
start learning
aminopencyliny, kotrimoksazol, fluorohinolony, aminoglikozydy, metronidazol, cefazolina, cefalosporyny, tetracykliny

17. Mężczyzna (Mirek prawdopodobnie przedsiębiorca) prowadzil samochód, spowodował wypadek. Był trzeźwy, senny, powiedział, że brał lek na pokrzywkę
start learning
Klemastyna

18. Selektywny B
start learning
bloker, kardio - Bisoprolol

19. Up regulation
start learning
silny antagonista

20. Wziewny glikokortykosteroid
start learning
Beklometazon

21. Plastry transdermalne (TTS)
start learning
Fentanyl

22. Wskazanie do tiklopidyny
start learning
stosowane w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

23. Co powoduje spadek trójglicerydów
start learning
fibraty

24. Typ z zespołem metabolicznym, dużo insuliny we krwi
start learning
rosyglitazon

24bis. Zespół metaboliczny, podwyższona insulina, cukrzyca (wiem, że to część ZM, ale żeby nie było zaskoczeń), jaki jest lek pierwszego rzutu
start learning
odpowiedź na 'g', ale nie glitozon [glimempiryd?] - nie metformina

25. Z czym wydalamy metale ciężkie?
start learning
błona jelit (to chyba ok?)

26. Pochodna Digoksyny czemu ja dajemy?
start learning
bo metabolizowana jest w watrobie

27. Jakie drogi opiatów?
start learning
wszystkie OK.

28. Efedryna
start learning
najczęściej stosowana na śluzówki nosa - nie podajemy we wstrząsie

29. Doksycyklina, co ja różni od tetracyklin naturalnych?
start learning
szersze spektrum działania

30. Witamina K
start learning
na zatrucie warfaryną

31. Hiperglikemia po tiazydach, dlaczego?
start learning
w wyniku zmniejszenia uwalniania insuliny

32. Muchomor czerwony =sromotnikowy, jaka toksyna?
start learning
muskaryna

33. Przeciwwymiotne, dopasowanie leków do receptorów.
start learning
wszystkie prawidłowe

34. Jak możemy podzielić schizofrenię, leczenie klasyczne i atypowe
start learning
faza pozytywna - leki klasyczne - chlorpromazyna - faza negatywna - leki atypowe - sulpiryd, klozapina

35. Angina paciorkowcowa
start learning
penicylina V

36. Heparyna drobnocząsteczkowa
start learning
ma większe powinowactwo do antytrombiny III niż heparyna klasyczna

38. IKA, fałszywe.
start learning
mają niekorzystny wpływ na profil lipidowy

adrenolityk rozszeżający naczynia, stymulujący NO. - Nebiwolol

40. Heparyny D
start learning
C(E?) -aktywność protrombinowa znacznie przewyższa aktywność czynnika Xa-fałszywe

42. Najdłużej działająca penicylina naturalna w kile
start learning
benzatynowa

43. Co zastosować w chorobie Alzheimera
start learning
galantamina (jeżeli pytanie o receptory N) - rywastygmina i galantamina - donepezil (ale to chyba nie dawało punktów)

44. NLPZ I generacji
start learning
Piroksykam

45. Facet po wypadku (znowu?!) ma skręcił kostkę i ma kaszel
start learning
kodeina

46. Dziecko chore na anginę. Co należy podać, żeby nie było rozkładane przez HCl
start learning
penicylinę naturalną

47. Werapamil podajemy w
start learning
niewydolności krążenia

48. Leki neutralizujące
start learning
działają do/po? 60 minutach

49. Kardioselektywny
start learning
Bisoprolol

50. Niedokrwistość z powodu niedoboru Fe
start learning
50% że zaburzenia żołądkowo-jelitowe

51. Co zrobić, żeby szybko wydali receptę
start learning
podpiąć 10pln ew. napisać CITO!

52. Kobieta z HIV w ciąży co dać, żeby dziecko było zdrowe
start learning
Ziwudryna

53. Druga najważniejsza droga wydalania dla leków, które są wydalane z moczem
start learning
z zółcią

54. Najbezpieczniejsza forma regulowania wypróżnień
start learning
otręby, śliwki

55. Dziecko z anginą uczulone na penicyliny, co podać
start learning
azytromycynę

56. Czego nie podasz pacjentowi doodbytniczo mimo, że często wymiotuje
start learning
Możliwości: Amoksycylina, Diklofenak, Papaweryna, Paracetamol, Lidokaina

57. Lispro
start learning
co to za rodzaj insuliny - analog insulin ludzkich

58. Jaką insulinę podasz po posiłku
start learning
lispro

59. Przebarwienia zębów
start learning
tetracykliny

60. Na co rozwija się tolerancja
start learning
azotany

61. Donor NO
start learning
nitroprusydek sodu

62. Jaki receptor na leki przeciwwymiotne (pyt z giełdy)
start learning
wszystkie odpowiedzi dobre

63. Co można podać dziecku tylko przy zagrożeniu życia
start learning
Doksycyklina + chloramfenikol

64. 17. letni gościu, H. influenzae, po penicylinie ma wstrząs, po mu podać?!!! Jaką penicylinę naturalną i doustną
start learning
azytromycyna

65. Co jest słabym agonistą i antagonistą
start learning
lewanorfan, albo nalorfina

66. Fałszywe o Hemibursztynianie
start learning
podaje się doskórnie (normalnie podaję się dostawowo)

67. Fałsz o głównym leczeniu przeciwzapalnym w astmie oskrzelowej
start learning
przeciwleukotrienowe?

68. Antybiotyk w astmie oskrzelowej
start learning
fluorochinolony?

69. Jak można podawać opioidy
start learning
na wszystkie możliwe sposoby (iv, sc, im...)

70. Hiperkaliemia po tiazydach
start learning
zmiany stężenia Kplus

71. Alendronian potasu
start learning
wszystko

72. Hydroksyzyna, wskaż fałszywe
start learning
jest lekiem pierwszego rzutu we wstrząsie

73. Jaki to receptor jonotropowy
start learning
N

73bis. Które receptory nie są jonotropowe
start learning
M i retinal

74. Antybiotyk na e. coli u kobiety
start learning
amoksycylina, co-trimoksazel

75. Nieprawda o neuroleptykach
start learning
typowe leki neuroleptyczne znoszą objawy negatywne schizofrenii

76. Który z leków powoduje insulinooporności, wybierz fałszywe
start learning
rozyglitazon

77. Strategia terapii uzależnień
start learning
podawanie antagonistów celem zahamowania działania leku uzależniającego - pobudzenie receptorów ni, delta, kappa

78. Facet wraca z zagranicy, jaką podać mu doustną penicylinę
start learning
benzoatynowa

80. Amfoterycyna
start learning
działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo, w zależności od dawki

81. Metadon z naloksonem łączymy po to by?
start learning
znieść działanie depresyjne na ośrodek oddechowy matadonu 81bis. Działanie naloksonu jest skojarzone - z metadonem

82. Antybiotyk o działaniu bakteriobójczym
start learning
fluorochinolon

85. Lek przeciwgrzybiczy najnowszej generacji, hamuje wytwarzanie beta
start learning
1,3-D-glukanów - Kaspofungina

87. Insulina, dawka podstawowa
start learning
40-60%

pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu. Parametr ten informuje o całkowitej ilości leku, jaka została wchłonięta do organizmu

wszystkie odpowiedzi złe, choć wydają się dobre];->

90. Nefrotoksyczność cefalosporyn zwiększają
start learning
diuretyki pętlowe

90bis. Interakcje cyprofroksacyny
start learning
złe odpowiedzi to 3 i 5 - prawdopodobnie odpowiedź z nasileniem nefrotoksyczności, albo furosemidem

91. Teofilina, teobromina
start learning
wszystko prawdziwe

92. Czego nie stosować z tyraminą, żeby nie było reakcji?
start learning
ser i wino

93. Które z podanych leków można zapisać w proszkach
start learning
ASA, paracetamol, kofeina

94. Pytanie o receptor opioidowy i depresję u noworodka
start learning
M2 ?

95. Których leków nie należy łączyć
start learning
metamizol + propyfenazon

96. Co piszemy w SIGMA
start learning
sposób podawania leku, dawkowanie, czas kuracji

97. W uzależnieniu na opioidy i alkohol
start learning
klonidyna

98. Senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej
start learning
klonidyna, agoniści receptora imidazolowego (agoniści receptira i1)

99. Co działa dromotopowo ujemnie
start learning
glikozydy nasercowe

99bis. Jak działają glikozydy nasercowe
start learning
inotropowo +, batmotropowo +, chronoo -

100. Klindamycyna, fałsz
start learning
bakteriobójcza

100bis. Klindamycyna działa
start learning
bakteriostatycznie

101. Jak należy podać lek przeciwdrgawkowy
start learning
dorośli - ROZTWÓR dożylny - dzieci - czopek

102. Najkrótszy czas półtrwania
start learning
Zaleplon

103. Bromek ipratropium
start learning
działa w POChP

104. Kromoglikan sodowy
start learning
2 poprawne odpowiedzi to dobra opcja- degranulacja, alergia skóry (chyba te)

105. Działanie alkoholu
start learning
zależy od stężenia [SRYLY?]

106. Heparyny nie należy stosować
start learning
przy rozwiązaniu ciąży

107. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca
start learning
wszystkie odpowiedzi prawidłowe

108. Działania niepożądane heparyny
start learning
wszystkie odpowiedzi poprawne

109. Pytanie z Kaspofunginą
start learning
lek przeciwgrzybiczy, hamuje tworzenie glikanów w grzybach

110. Jak działa i co robi metronidazol
start learning
reakcja disulfiranowa (przy stosowaniu leku z wódą) - fałszywe: stosowane w zimnicy - prawda: przenika barierę krew-mózg, stosowany w rzęsistkowicy, działa na beztlenowce - prawda: stosujemy w kolce nerkowej

110bis. Metronidazol
start learning
odp: wszystkie poprawne (reakcja disulfiramowa, działa na h. pylori, beztlenowce...)

111. Który rodzaj tetracykliny działa bakteriobójczo
start learning
wszystkie działają bakteriostatycznie, więc nie są bakteriobójcze

112. Komu nie podamy cetyryzyny
start learning
dziecku poniżej 2 lat

113. Komu nie podamy acyklovir'u
start learning
osobie z hiv/aids

114. Cytostatyki ... (pyt. z giełdy)
start learning
obniżenie proliferacji kom. naturalnych

115. Łuszczyca
start learning
ditranol

116. Makrolid IV st.
start learning
wszystkie odpowiedzi dobre

117. Pytanie z klonidyną
start learning
agoniści alfa2 receptorów presynaptycznych w OUN

118. Hydroksyzyna
start learning
przeciwhistaminowy 1 generacji + anksjolityk - przeciwświądowa - stosowana w premedykacji przed zabiegiem

119. Diklofenak
start learning
nie wykazuje względnej selektywności wobec COX2 - powoduje odwracalną niewydolność nerek

120. Podajemy typowi 4g ASA, jakie będzie działanie nieporządane
start learning
drażnienie błon śluzowych żołądka

121. Jakie są przeciwwskazania do stosowania ambroksolu
start learning
astma, choroba wrzodowa, owrzodzenia jelit

122. Czy leki przeciwkaszlowe (albo jakiś konkretny) jest przeciwwskazany kiedy pacjent jest zaintubowany
start learning
NEIN

123. Pytanie z jodkiem potasu
start learning
podajemy max 1g - ból ślinianek

124. NLPZ (chyba to jest ok, ale do sprawdzenia)
start learning
2 i 3 generacja powoduje mniejsze zaburzenia żołądka niż 1 generacja

oksydacja tłuszczu, wzrost ATP, niewydolność serca (co powoduje/co podać/hamuje/przyśpiesza?) - nitrogliceryna, - anodipina - DOBRA JEST ODPOWIEDŹ NA LITERĘ T

126. Wskaż fałszywą parę lek
start learning
działanie nieporządane - sulfsakozyna(?) - wrzodziejące zapalenie jelita

127. Cyklosporyna + ketokonazol
start learning
takie połączenie daje większą nefrotoksyczność cyklosporyny (cyprofroksacyny_

128. Ciprofroksacyna wchodzi w interakcję z:
start learning
teofilina - wchodzi też w interakcję z warfaryną, ale teofilina to chyba dobra odpowiedź

129. Co z wymienionych leków podaje się doustnie
start learning
prednizon (co za debilne pytanie)

130. Jaki GKS stosujemy wziewnie w astmie
start learning
beklometazon, budezonid, cyklezonid, flutikazon, propionian flutikazonu

131. Na co działa nystatyna?
start learning
przeciwgrzybiczo, stosowany doustnie, działa miejscowo - parenteralnie - uszkodzenie błony komórkowej grzybów - doustnie co 6h, miejscowo w zakażeniach pochwy co 12h, maśćie i zasypki także - fungistatyczna, lub grzybobójcza w zależności od stężenia

132. GKS we wstrząsie urażliwiają na działanie
start learning
katecholamin

133. Przedawkowanie morfiny działa?
start learning
uspokajająco

134. Ilość leku dostającego się z nebulizacją do płuc
start learning
10-20%

135. Który antybiotyk przepity mlekiem nie działa
start learning
tetracykliny

136. W której z wymienionych chorób ACETAZOLAMID nie jest stosowany
start learning
UŻYA SIĘ W: choroba wysokogórska, padaczka, jaskra, nadciśnienie - Nie używa się w: choroba parkinsona

137. Celekoksyb i Rofekoksyb, w czym znalazły zastosowanie
start learning
p. zapalnie, p. bólowo, nerwobóle, RZS, jakieś zapalenia (są to NLPZ) - NIE: przeciw gorączkowo

138. Co podasz 6
start learning
miesięcznemu dziecku na gorączkę - ibuprofen w zawiesinie, paracetamol w czopkach

139. Który z leków przeciwhistaminowych podaje się do worka spojówkowego
start learning
azelastyna, emedastyna

140. Facet przyjmuje lek na nadciśnienie, który obniża libido. Jaki lek przyjmuje(?)
start learning
(Moksonidyna - obniża libido, działa na nadciśnienie)

141. Niezidentyfikowana substancja, przywieziona do laboratorium. Powoduje pocenie się, bradykardię
start learning
-

142. Dziewczyna, przebarwienia na skórze po opalaniu. Jaki brała antybiotyk
start learning
doksycyklina

143. Leki na chorobę Pageta, przenikanie do kości
start learning
stosujemy alendronian sodu - przenika do kości

144. Leki przeciwhistaminowe 2 generacji, które można przewlekle stosować i nie powodują senności
start learning
-

145. Działanie błonowe wykazują
start learning
praktolol, sotalol, proplanolol

146. Acetazolamid jest wskazany w
start learning
nadciśnieniu

147. Tiazydy najsilniejszy efekt
start learning
przy stosowaniu najmniejszych dawek

148. Tiazydów nie stosujemy
start learning
w dnie moczanowej

149. Receptory mi, kappa, delta. Fałsz:
start learning
powodują sedację?

150. Co wiąże cholesterol w jelitach
start learning
cholesteramina

151. Witamina D
start learning
jest dyntetyzowana w organizmie

152. Jaki GKS doustnie
start learning
prednizolon

153. Działanie niepożądanie ASA
start learning
wrzody - nasilenie krwawień

154. Dekstrometorfan
start learning
dostępny bez recepty

155. Czym jest memntyna
start learning
antagonista NMDA

156. Jakiego leku nie podasz stosując tyraminę
start learning
selegilina

156bis. W terapii którym z leków powinno się stosować dietę ubogą w tyraminę
start learning
selegilina - inhibitory MAO A i B (selegilina, iproniazyd, fenelzyna, tranylcypromina)

157. Gdzie występują receptory beta
start learning
serce, oskrzela, macica

158. Gdzie nie wystpują receptory beta
start learning
mięśnie szkieletowe

159. Przeciwwskazanie do acetylocysteiny (2 pytania, różne odpowiedzi)
start learning
astma - chory zaintubwany

160. Leki przeciwwymiotne są antagonistami receptorów
start learning
wszystkie prawidłowe

161. Leki przeciwwymiotne są antagonistami receptorów
start learning
dopamina, metoklopramid

162. Jodek potasu
start learning
jest dobrym środkiem wykrztuśnym

163. Co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania sulfasalazyny
start learning
wrzodziejące zapalenie jelita

164. Porówanie petydyny z morfiną
start learning
działa szybciej i krócej niż morfina

165. W stanie astmatycznym nie podajemy leków
start learning
leukotrienowych

166. Który lek moczopędny działa słabo...
start learning
triamteren

167. W jakiej postaci podasz lek, żeby szybko zadziałał
start learning
dożylnie?

168. Jakie leki są najczęściej stosowane w depresji?
start learning
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)

169. Kiedy stosujemy dopaminę
start learning
wstrząs kardiogenny

170. Zalety makrolidów nowszych generacji w porównaniu z erytromycyną
start learning
lepsza biodostępność? (ew. odpowiedź: wszystkie)

171. Doustne antykoagulanty, wskaż fałszywe
start learning
u kobiet w ciąży ze sztucznymi zastawkami

172. Jaki lek się dobrze wydala z moczem kwaśnym
start learning
amfetamina, morfina, kodeina, petydyna, nikotyna, hinidyna - źle: sulfonamidy, salicylany, fenylobutazon

173. Co spowoduje inhibitor cytochromu P450
start learning
zwiększy stężenie leku metabolizowanego przez cytochrom

174. Co podać na MRSA
start learning
wankomycyna

175. Co wstrzyknąć i jak na próbę prokainową
start learning
1% prokaina śródskórnie

176. Nieprawidłowe o antykoncepcji doustnej
start learning
Działanie trójfazowe wykazuje gestagen, hormon luteinizujący, estrogen

177. Fałszywe o antykoncepcji
start learning
w trójfazowej obecny jest LH

178. Co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania GKS
start learning
RZS

179. Jakie bakterie nabywają najszybciej oporność na metronidazol
start learning
h. pylori

180. Który diuretyk może powodować uczulenie na sulfonamidy
start learning
kwas etakrynowy

181. Co spowoduje antagonisty i agonisty receptora opioidowego
start learning
nie będzie depresji oddechowej

182. Dziecko zakażone s. pyogenes, jaką podać penicylinę
start learning
benzylopenicylina (?)

183. Który antybiotyk trzeba podać pozajelitowo
start learning
IV generacja cefalosporyn (cefepiron, cefepim, ceftan)

184. Która penicylina wytrąca się w ph=7
start learning
glargina

185. Różnica między morfiną, a benzodiazepinami
start learning
morfina: depresja ośrodka oddechowego, zwężone źrenice, - benzodiazepiny:?

186. Działanie (di)cytrynianu bizmutawego
start learning
osłonowo w h. pylori w połączeniu z IPP - z wydzieliną nadżerek tworzy kompleks bizmutawo-białkowy, osłania przed sokiem żołądkowym (w ph<4) - działa bakteriobójczo i cytoprotekcyjnie - stosowany w połączeniu z inhibitorem H2

187. Bromheksyna:
start learning
wszystkie prawidłowe (wykrztuśnie w mechaniźmie odruchowym, wykrztuśnie bezpośrednio na gruczoły oskrzelowe, mukolitycznie)

188. Co nie pobudza CYP 450
start learning
erytromycyna (hamuje)

189. Leki na chorobę niedokrwienną serca
start learning
-

190. Nitrogliceryna
start learning
a i c - rozszerza żyły, mechanizm działania jak monoazotan izosorbidu - wszystkie dobrze - stosowana w formie plastrów zapobiega napadą dusznicy, tabletki o przedłużonym działaniu nie przerywa napadów dusznicy, w zawale podaje się ją dożylnie

191. U kogo jest lepiej przepuszczalna bariera krew
start learning
mózg - większa u dzieci, oraz osób w podeszłym wieku, wzrasta w stanach zapalnych zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

192. W jaskrze stosujemy
start learning
fizostygminę

193. Który lek nie jest mineralokortykosteroidem, ale wpływa na gospodarkę elektrolitową
start learning
fludrokortyzon

194. Główne działanie przeciwzapalne GKS polega na
start learning
niezależnie od przyczyny hamują wczesne i późne reakcje zapalne - spada liczba limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili

195. Antybiotyk na S. Pneumoniae przy uczuleniu na penicyliny
start learning
klarytromycyna

196. Antybiotyk przy s. aureus u małego dziecka
start learning
penicylina w zawiesinie doustnej

197. Przy kolestyraminie w ciąży
start learning
suplementacja kwasu foliowego

198. Wybierz prawdziwe o H blokerach
start learning
po klemastynie i prometazynie nie można prowadzić pojazdów

199. Co się podaje tylko parenteralnie
start learning
cefuroksym (ogólnie to jest źle, bo to nieprawda, ale ludzie to powtarzają i mówią, że są za to punkty, więc...)

200. Związki neutralizujące, wybierz fałszywe
start learning
nie łączy się związków magnezu i bizmutu

201. Pytanie o sole bizmutu
start learning
nie wiadomo co, ale trzeba wybrać, że 2 odpowiedzi poprawne

202. Co różni barbiturany od morfiny
start learning
brak dobrej odpowiedzi?

203. Objawy z odstawienia
start learning
nieprawda, że pojawiają się po kilku miesiącach od zaprzestania terapii

204. Histamina
start learning
przekaźnikiem jest cGMP

205. Fałszywe o kromonach
start learning
stosujemy przeważnie p.o. (per os)

206. Baklofen
start learning
stosować w skurczu mięśni szkieletowych

207. Agoniści opioidowi z komponentą antagonistyczną
start learning
stosowani w leczeniu uzależnień od alkoholu - mogą wywołać zespół odstawienny po morfinie - stosowane w skurczach porodowych (np. pentazocyna)

208. Acetylocystaina
start learning
podajemy w zatruciu paracetamolem

209. Jaki lek na RZS u pacjentki, która kiedyś chorowała na wrzody żołądka
start learning
-

210. NLPZ przeciwbólowo w hemofilii
start learning
paracetamol

211. Fałszywe o diuretykach pętlowych
start learning
ototoksyczność maleje gdy podajemy jednocześnie duże dawki ASA

212. Fałsz o GKS
start learning
działają po kilku godzinach

działanie przeciwzapalne opiera się głównie na zmniejszeniu wrażliwości tkanek na czynniki prozapalne

214. Która penicylina stwarza największe ryzyko reakcji uczuleniowej
start learning
benzylowa

215. Jaki lek najsilniej hamuje CYP450 i powoduje reakcje lek
start learning
lek - cymetydyna

216. Dziecko, szpilkowate źrenice, zatruło się, depresja oddechowa. Co zastosujesz do diagnostyki
start learning
nalokson

217. Ginekomastia, hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania. Może je spowodować
start learning
spironolakton

218. Wskazaniem dla amfetaminy nie jest
start learning
insomnia

219. Kiedy stosujemy fenylefrynę
start learning
wszystkie źle

220. Cukrzycę jatrogenną mogą powodować
start learning
GKS

1. 5letnie dziecko choruje na zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae. Jakie antybiotyki mogą być zastosowane w pierwszym rzucie?
start learning
1. Amoksycylina 2. Azytromycyna 3. Ciprofloksacyna 4. Doksycyklina 5. Roksytromycyna a) 3,4 b) 2,5 c) 1,4 (źle) d) 3,5 e) 1,2

2. Glikokortykosteroidem mającym działanie przeciwzapalne w dawkach farmakologicznych jest:
start learning
c) kortyzol

3. Mechanizm działania fenytoiny polega na:
start learning
a) hamowaniu kanałów sodowych i skróceniu czasu trwania potencjału czynnościowego

4. Trójazotan glicerolu:
start learning
a) rozszerza naczynia żylne c) mechanizm działania ma jak monoazotan izosorbidu obie dobre

5. Który z antybiotyków powinien być zastosowany przed operacją (profilaktycznie) w przypadku gdy szpital ma problem ........ MRSA?
start learning
e) Wankomycyna

6. 25letniemu pacjentowi lekarz przepisał tetracyklinę. Które z zaleceń zminimalizuje wystąpienie działań niepożądanych po tetracyklinie?
start learning
1. Stosowanie probiotyków 2. Zakaz opalania 3. Zakaz stosowania omeprazolu 4. Zakaz popijania leku mlekiem 5. Zakaz stosowania paracetamolu

7. Lekami stosowanym w leczeniu choroby Alzheimera są:
start learning
a) galantamina, tokoferol, atropina b) brak poprawnej odpowiedzi c) donepezil, niesterydowe leki przeciwzapalne, skopolamina d) atropina, riwastygmina, donepezil e) donepezil, skopolamina, memantyna (źle)

8. Które z następujących leków są aktywne wobec E. coli?
start learning
c) Gentamycyna i amoksycylina

9. Molsidomina: a) jest donorem NO, który powoduje zwiększenie syntezy cGMP
start learning
d) jest stosowana do przerywania napadu bólu dławicowego? e) jest dostępna wyłącznie w postaci dożylnej?

10. Do leków alfa
start learning
1-adrenolitycznych stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego nie należy: 10. Którego antagonisty alfa-1 nie podamy w nadciśnieniu Tamsulosyna

Hirsutyzm, jaki lek moczopędny
start learning
spironolakton

Antybiotyki w zakażeniu dróg moczowych u kobiet
start learning
penicylina (azytromycyna?), kotrimoksazol

Małe dziecko po antybiotykach
start learning
nystatyna do pędzlowania

tachyfilaksja

Dziewczynka z zapaleniem płuc
start learning
makrolid?

23 lata, ma Stevens Johnsona
start learning
sulfonamidy

Acytozolamid
start learning
nie w nadciśnieniu

Leki zmniejszające stężenie cholesterolu
start learning
kolestyramina i cholestyramina - chitosan - cholesterol ogólnie obniżają statyny - są lekami I rzutu

Moksonidyna
start learning
a) hamuje wchłanianie wody i sodu b) bradykardia c) suchość w ustach d) hamuje aktywność nerwów współczulnych

Nieodwracalny inhibitor MAO – ranylcypromina Memantyna gdzie stosować? – w chorobie Alzheimera Co hamuje insulinę? – GKS Leki miejscowo znieczulające nie wykazujące działania o budowie amidowej
start learning
a) bupiwakaina b) prokaina (źle) c) chlorek etylu d) benzokaina e) mepiwakaina

Beztlenowce Gram (+)
start learning
a) tetracyklina (źle) b) azytromycyna c) erytromycyna

Grzybica pochwy, co podać?
start learning
nystatyna (w ciąży tylko to) d) flucytozyna e) amoksycylina B Interakcja erytromycyna z werapamilem

Dopamina, kolejność działania na receptory
start learning
– D, B, alfa

194. Główne działanie przeciwzapalne GKS polega na
start learning
- zmniejszenie migracji limfocytów do ogniska zapalnego - hamowanie biosyntezy mediatorów zapalnych - hamowanie uwalniania histaminy z bazofilii

194. Główne działanie przeciwzapalne GKS polega na
start learning
- hamowanie syntezy prostaglandyny i leukotrienów - zwiększenie produkcji enzymów degradujących kininy - hamowanie aktywności limfocytów T


You must sign in to write a comment