Antybiotyki cz. 4 - Aminoglikozydy

5  1    38 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
aminoglikozydy
start learning
antybiotyki o działaniu bakteriobójczym, jako pierwszą wyizolowano streptomycynę w 1943 roku
aminoglikozydy - budowa chemiczna
start learning
zawierają aminocukry połączone wiązaniem glikozydowym z pierścieniem heksozy
aminoglikozydy - mechanizm działania
start learning
aktywnie transportowany do komórki antybiotyk wiąże się z podjednostką 30S rybosomu i blokuje translację białek; dodatkowo aminoglikozydy uszkadzają strukturę i funkcję błony cytoplazmatycznej
aminoglikozydy - transport do komórki
start learning
antybiotyk wnika do wnętrze komórki przez kanały "wodne" utworzone przez białka porynowe, transport ten wymaga energii, zależny jest od obecności tlenu, jest hamowany przez jony Ca2+ oraz Mg2+ i niskie pH
aminoglikozydy - zaburzenia translacji
start learning
działanie aminoglikozydów na rybosomy powoduje zablokowanie inicjacji syntezy białek, przedwczesne przerwanie syntezy białka lub wbudowanie niewłaściwego aminokwasu
aminoglikozydy - spektrum działania
start learning
Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp.), Pseudomonas aeruginosa, Neisseria spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Mycobacterium tuberculosis, gronkowce,
mikroorganizmy oporne na działanie aminoglikozydów
start learning
bakterie beztlenowe, paciorkowce
aminoglikozydy - wskazania kliniczne
start learning
zakażenia skóry, kości spowodowane bakteriami Gramm-, infekcje dróg moczowych, zapalenie otrzewnej, infekcje w obrębie jamy brzusznej i miednicy, zapalenie wsierdzia, gruźlica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa u noworodków, zewnętrznie: infekcje oka i ucha zewnętrznego
aminoglikozydy - farmakokinetyka
start learning
model trójkompartmentacji: I faza - dystrybucja z krwi do tkanek, II faza - filtracja aminoglikozydów w nerkach, III faza - wydalanie aminoglikozydu z kompartmentu tkankowego
aminoglikozydy - okres półtrwania
start learning
1,5 - 3 h w II fazie i 150-200 h w III fazie
aminoglikozydy - wydalanie
start learning
szybko wydalane z moczem, ale podlegają wchłanianiu zwrotnemu, wydalane są przez nerki w postaci niezmienionej
aminoglikozydy - wchłanianie
start learning
dobrze wchłaniają się po podaniu domięśniowym, słabo wchłaniają się z przewodu pokarmowego
aminoglikozydy - penetracja tkankowa
start learning
dobrze przenikają do jam ciała i krążenia płodowego, słabo penetrują do płynu m-r
aminoglikozydy - zasady stosowania
start learning
aminoglikozydy stosuje się raz dziennie ze względu na efekt poantybiotykowy (PAE), czyli długotrwałe zahamowanie działania bakterii po krótkotrwałej ekspozycji na działanie leku, tak stosowane antybiotyki są mniej toksyczne niż w przypadku stosowania kilka razy dziennie
aminoglikozydy - działania niepożądane
start learning
ototoksyczność, nefrotoksyczność, hamowanie przewodnictwa mięśniowo - nerwowego, gorączka polekowa, eozynofilia, zmiany skórne, nudności wymioty
ototoksyczność aminoglikozydów
start learning
wynika z kumulacji leku w endo- i perylimfie, uszkodzenie ma charakter nieodwracalny, rozpoczyna się od szumu w uszach i słyszenia wysokich tonów, może wystąpić nawet u 25% pacjentów
nefrotoksyczność aminoglikozydów
start learning
antybiotyki kumulują się w komórkach nabłonka nerki w endosomach, aparacie Golgiego i lizosomach powodując uszkodzenie komórek, uszkodzenie jest zazwyczaj odwracalne, objawy: zmniejszenie zagęszczania, zaburzenia elektrolitowe
zaburzenia przewodnictwa powodowane przez aminoglikozydy
start learning
spowodowane są blokadą uwalniania acetylocholiny i receptorów nikotynowych, mogą prowadzić do depresji oddechowej
aminoglikozydy - przeciwwskazania
start learning
nadwrażliwość na aminoglikozydy, niewydolność nerek i wątroby, znaczne upośledzenie słuchu, ciąża, niedrożność jelit, zespół złego wchłaniania
aminoglikozydy - interakcje
start learning
działają synergistycznie z antybiotykami β-laktamowymi, nie podaje się aminoglikozydów z lekami toksycznymi dla narządu słuchu i nerek, np. pętlowymi lekami moczopędnymi, wankomycyną, cykloseryną, kapreomycyną, potęgują także działanie leków blokujących płytkę nerwowo-mięśniową i przeciwzakrzepowych
aminoglikozydy - klasyfikacja
start learning
I generacji ("Stare") i II generacji ("nowe")
aminoglikozydy I generacji
start learning
streptomycyna, kanamycyna, neomycyna
aminoglikozydy II generacji
start learning
gentamycyna, tobramycyna, amikacyna, netilmycyna
streptomycyna
start learning
wyizolowana z pleśni grzyba Streptomyces griseus, rzadko stosowana z powodu toksyczności
streptomycyna - zastosowanie
start learning
leczenie gruźlicy, dżumy, tularemii, brucelozy
streptomycyna - nazwy handlowe
start learning
Streptomicinum TZF
kanamycyna
start learning
obecnie używana w leczeniu zakażeń układu moczowego bakteriami Gramm+ i w celu wyjałowienia przewodu pokarmowego przed operacjami na jelicie grubym
neomycyna
start learning
obecnie nie stosowana ze względu na duża toksyczność, tradycyjnie była stosowana w zakażeniach przewodu pokarmowego bakteriami Gramm+ i przed operacjami na jelicie grubym, stosowana zewnętrznie w ropnych zakażeniach skóry
amikacyna
start learning
pierwszy półsyntetyczny antybiotyk aminoglikozydowy, pochodna kanamycyny
amikacyna - spektrum działania
start learning
stosowana w zakażeniach powodowanych przez E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa
amikacyna a mechanizmy oporności bakterii
start learning
cechuje ją większa oporność na enzymy rozkładające aminoglikozydy, dlatego jest bardziej skuteczna wobec szczepów opornych na gentamycynę i tobramycynę
amikacyna - dawkowanie
start learning
domięśniowo lub dożylnie: 15-20 mg/kg mc/24 h jednorazowo lub w podzielonych dawkach co 12 h
amikacyna - nazwy handlowe
start learning
Amikin, Biodacyna
gentamycyna, tobramycyna
start learning
podstawowe leki stosowane w zakażeniach Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, E. coli
gentamycyna - dawkowanie
start learning
domięśniowo: 2-5 mg/kg mc/24h w jednej dawce lub w dawkach podzielonych co 8-12h
tobramycyna - dawkowanie
start learning
domięśniowo lub dożylnie: 2-7 mg/kg mc/24 h w jednej dawce lub dawkach podzielonych co 8 h
gentamycyna - nazwy handlowe
start learning
Gentamicin Krka, Gentamicin TZF, Gentamicin WZF
tobramycyna - nazwy handlowe
start learning
Bramitob, Tobi, Tobrex, Tobrexan, Tobrosopt, Tobradex

Skuteczna nauka biologii

Może się wydawać, że przedmioty ścisłe można opanować jedynie korzystając z odpowiednich podręczników. Prawda jest jednak taka, że samo czytanie materiałów i ich powtarzanie na głos może nie być efektywne. Bez wątpienia jest to sposób także dość długotrwały. Jak przyspieszyć naukę biologii? Wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę! Portal oferuje zbiory fiszek z przedmiotów ścisłych, w tym z biologii i medycyny, by wspomóc studentów czy osoby zainteresowane tą tematyką.

Antybiotyki w pigułce

Studiując medycynę, należy m.in. opanować informacje o antybiotykach. Produktów tych jest mnóstwo, dlatego nie jest łatwo przyswoić całą tę wiedzę. Fiszkoteka posiada wiele zbiorów interaktywnych fiszek poświęconych tej trudnej do opanowania dziedzinie. Dzięki fiszkom aminoglikozydy czy inne antybiotyki nie będą stanowiły problemu – wystarczy tylko kilka razy przejrzeć fiszki, aby dowiedzieć się wszystkiego o tych substancjach. Teraz nie trzeba już samodzielnie przygotowywać pomocy dydaktycznych. Fiszkoteka ma gotowe rozwiązania, dzięki którym nauka medycyny nie tylko będzie skuteczna, ale też przyjemna.

Aminoglikozydy

Potrzebujesz wiedzieć, czym są aminoglikozydy? A może musisz zapoznać się z ich mechanizmem działania, wskazaniami klinicznymi, wchłanianiem, klasyfikacją? Wszystko to i wiele więcej znaleźć można na Fiszkotece! Dzięki interaktywnym fiszkom aminoglikozydy, czyli bakteriobójcze antybiotyki niezbędne przy zwalczeniu poważnych zakażeń, i ich właściwości zostaną opanowane w mgnieniu oka.

You must sign in to write a comment