Nakrotyczne leki przeciwbólowe

 0    44 flashcards    aleksandrakoziel
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ludzkie endorfiny(4)
start learning
B-endorfina, dynorfina, metionina, leucynoenkefalina
Gdzie powstają endorfiny
start learning
mózg, przysadka, nadnercza
lokalizacja rec opioidowych
start learning
w oun i na obwodzie, szczególnie w układzie limbicznym, wzgórzu, podwzgórzu i prążkowiu, a także w tworze siatkowatym pnia mózgu oraz istocie galaretowatej rdzenia
Rodzaje rec opioidowych
start learning
delta, kappa, mi
Rec delta efekt pobudzenia
start learning
analgezja, dystrofia, omamy
Rec kappa efekt pobudzenia
start learning
analgezja, zwężenie źrenicy, sedacja
Rec mi efekt pobudzenia
start learning
analgezja, depresja oddechowa, zależność
Mechanizm działania rec. Opioidowych
start learning
hamują związane z białkiem G cyklazy adenylanowe, presynaptycznie hamowanie uwalniania neuroprzeźników przez zmniejszenie prawdopodobieństwa otwarcia kanałów wapniowych, postsynaptycznie hiperpolaryzacja, bo zwiększenie otwarcia kanałów K+
Działanie ośrodkowe opioidów(9)
start learning
przeciwbólowe, euforyzucjące (najsilniej iv), uspokajające, depresyjne na ośrodek oddechowy, przeciwkaszlowe, obniżenie temperatury i przemiany materii, najpierw pobudzenie potem zahamowanie ośrodka wymiotnego, obniżenie progu drgawkowego, zwężenie źrenic
Działanie obwodowe opioidów(3)
start learning
zwiększenie napięcia mięśni gładkich: napięcie m okrężnych jelit, skurcz zwieracza Oddiego, skurcz zwieracza pęcherza i mięśni moczowodów, uwalnianie histaminy: skurcz oskrzeli, zaczerwienienie, świąd, pokrzywka, hamowanie czynności skurczowej macicy
Morfina drogi podania
start learning
dożylnie, domięśniowo, podskórnie, wstrzyknięcia podpajęczynówkowe i nadtwardówkowe, doustnie (wchłania się powoli i nie w pełni), doodbytniczo, miejscowo
U kogo zmniejszamy dawkę morfiny
start learning
u chorych z niewydolnością nerek
Objawy ostrego zatrucia morfiną(6)
start learning
upośledzenie czynności oddechowej ze znaczą sinicą, senność przechodząca w śpiączkę, obniżenie temp, zwiotczenie m szkieletowych, osłabienie lub zniesienie odruchów, źrenica szpilkowata
Ostre zatrucie morfiną postępowanie
start learning
usunięcie niewchłoniętego związku przy zatruciu doustnym, opóźnianie wchłaniania, udrożnienie dróg oddechowych, stosowanie leków antagonistycznych w najmniejszych możliwych dawkach do przywrócenia czynności oddechowej
Leczenie zależności od opioidów
start learning
przejście z zależności niekontrolowanej do kontrolowanej=podawanie metadonu, buprenofiny, lewometadylu, zapobieganie objawom odstawiennym, niedopuszczanie do powstania euforii po podaniu pozajelitowym opioidów
Opioidy działania niepożądane(11)
start learning
osłabienie czynności oddechowej, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia orientacji, zaparcia, wzrost ciśnienia w drogach moczowych i zółciowych, rzadko: pocenie się, mioklonie, suchość w jamie ustnej, depresja
Opioidy przeciwwskazania
start learning
dzieci i niemowlęta, osoby ze zmniejszoną wydolnością oddechową, upośledzenie czynności wątroby, przerost gruczołu krokowego, niewydolność kory nadnerczy, niedoczynność tarczycy, zaburzenia emocjonalne, nerwice, urazy głowy, jako środki łagodzące bóle porodowe
Interakcje z anksjolitykami i lekami nasennymi
start learning
nasilenie działania sedatywnego
Interakcje z cimetydyną
start learning
hamuje metabolizm
Interacje z lekami przeciwdepresyjnymi
start learning
pobudzenie lub depresja, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego
Interakcje z metoklopramidem
start learning
antagonizowanie efektu żołądkowo-jelitowego
Leworfanol
start learning
czysty agonista, podobny do morfiny, lepiej z p. pok
Petydyna
start learning
czysty agonista, działanie ośrodkowe jak morfina, inne obwodowe
Petydyna działanie obwodowe
start learning
słabsze działanie kurczące mięśnie, słabsze działanie zapierające, nie hamuje czynności skurczowej macicy, nie kurczy źrenic, wolna tolerancja
Difenoksylat
start learning
czysty agonista, tylko doustnie, silnie zapierający, lek przeciwbiegunkowy
Loperamid
start learning
czysty agonista, tylko doustnie, silnie zapierający, lek przeciwbiegunkowy
Tylidyna
start learning
czysty agonista, silna zależność
Fentanyl
start learning
czysty agonista, krótko i silnie działający, plastry
Analogi fentanylu
start learning
długie działanie, lofentanyl, alfentanyl, sulfentanyl
Metadon
start learning
czysty agonista, leczenie zależności opioidowej doustnie nie wywołuje euforii, podawany z małą dawką naloksonu, żeby iv też nie wywoływał
Normetadon
start learning
czysty agonista, przeciwkaszlowo głównie
Lewometadyl
start learning
czysty agonista, leczenie zależności opioidowej
Propoksyfen
start learning
czysty agonista, prawoskrętny=przeciwbólowo, lewoskrętny=przeciwkaszlowo
Pentazocyna
start learning
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym, słabiej na mięśnie gładkie, nie hamuje czynności macicy, nie przechodzi przez łożysko, rzadko depresje oddechowe u noworodków
Nalbufina
start learning
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Butrofanol
start learning
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Buprenofina
start learning
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Buprenofina działanie
start learning
60-100x silniejsze niż morfina, większe powinowactwo do rec niż morfina, leczenie uzależnień z naloksonem, nalokson nie w pełni antagonizuje jej działanie, dobrze się wchłania z ppok i błon śluzowych
Tramadol
start learning
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Nalokson
start learning
czysty antagonista
Nalokson wchłanianie
start learning
słabo z przewodu pokarmowego, po podaniu dożylnym działa ok 60-90 min
Nalorfina, lewalorfan
start learning
leki antagonistyczne o słabych właściwościach agonistycznych
Opioidy zastsowanie(10)
start learning
bóle nieustępujące po podaniu innych leków, bóle śród i pooperacyjne, bóle nowotworowe, zawał serca, oparzenia, urazy, ostry obrzęk płuc, zwyrodnieniowe zapalenie stawów, RZS, biegunka(loperamid), kaszel (kodeina)
Na jakie bóle nie działają opioidy
start learning
neuropatycznych, kostnych, związanych z postępującym wyniszczeniem (zaniki mięśniowe, odleżyny)

You must sign in to write a comment