Łacina 47- 72

 0    26 flashcards    xxkaiaxx0
print play test yourself
 
Question Answer
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
start learning
Leges ab omnibus intellegi debent
Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów
start learning
Leges bonae ex malis moribus procreantur
Ustawy przekładają dobro ogółu nad dobro jednostek
start learning
Leges omnium salutem singularum saluti anteponunt
Ustawę uchyla się ustawą
start learning
Lex lege tollitur
Ustawa nie rozróżnia
start learning
Lex no distinquit
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
start learning
Lex non obligat nisi promulgata
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
start learning
Lex posterior derogat legi priori
Ustawa patrzy na przód a nie wstecz
start learning
Lex prospicit, non respicit
Prawo/ ustawa nie działa wstecz
start learning
Lex retro non agit
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
start learning
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi
start learning
Lex superior derogat legi inferiori
Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne
start learning
Libera matrimonia esse antiquitus placuit
Wolność jest rzeczą bezcenną
start learning
Libertas inaestimabilis res est
Wielkie niedbalstwo jest winą, wielką winą jest oszustwo/podstęp
start learning
Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est
Późniejsza zła wiara nie szkodzi
start learning
Mala fides superveniens non nocet
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
start learning
Male enim nostro iure uti non debemus
To co oczywiste, nie wymaga dowodu
start learning
Manifestum non eget probatione
Matka zawsze jest pewna, a ojcem jest ten, nakogo wskazuje małżeństwo
start learning
Mater semper cera est, pater est quem nuptiae demonstrant
Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację
start learning
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
start learning
Mora trahit periculum
Śmierć rozwiązuje wszyskie prawa
start learning
Mors omnia iura solvit
Dziecko poczęte uważa się za narodzone, o ile/ ilekroć chodzi o jego korzyść
start learning
Nasciturus pro iam nato habetur quotuens de commodis eius agitur
Nieobecny niech nie będzie karany
start learning
Ne quis absens puniatur
Zaniedbanie jest winą
start learning
Neglegentia culpa est
Nikogo nie uwięzimy o ile nie zostani pokonany prawem
start learning
Neminem captivabimus nisi iure victum
Nikomu nie wyrządza szkody ten, kto wykonuje swoje prawa
start learning
Neminem laedit, qui suo iure utitur

You must sign in to write a comment