łac. ćw. 6- czaszka cz.2

 0    23 flashcards    czachaaa
 
Question
Answer

kresa skroniowa
start learning
linea temporalis

szew łuskowy
start learning
sutura squamosa

szew klinowo ciemieniowy
start learning
sutura sphenoparietalis

szew klinowo łuskowy
start learning
sutura sphenosquamosa

szew nosowo szczękowy
start learning
sutura nasomaxillaris

dół skroniowy
start learning
fossa temporalis

trzon kości szczękowej
start learning
corpus maxillare

szew jarzmowo skroniowy
start learning
sutura zygomaticatemporalis

łuk jarzmowy
start learning
arcus zygomaticus

wyr. rylcowaty
start learning
proc. styloideus

wyr. sutkowy
start learning
proc. mastoideus

otwór słuchowy zew.
start learning
porus acusticus externus

szew potyliczno sutkowy
start learning
sutura occipitomastoidea

szew ciemieniowo sutkowy
start learning
sutura parietomastoidea

szew węglowy
start learning
sutura lambdoidea

otwór ciemieniowy
start learning
foramen parietale

szew strzałkowy
start learning
sutura sagittalis

kość szwowa
start learning
ossa saturarum

otwór sutkowy
start learning
foramen mastoideum

wcięcie sutkowe
start learning
incisura mastoidea

kresa karkowa
start learning
linea nuchae

grzeień potyliczny zew.
start learning
crista occipitalis externa

guzowatość potyliczna
start learning
protuberantia occipitalis


You must sign in to write a comment