łac. ćw 6- czaszka cz. 3

 0    23 flashcards    czachaaa
 
Question
Answer

szew podniebienny poprzeczny
start learning
sutura palatina transversa

szew podniebienny środkowy
start learning
sutura palatina mediana

wyr. podniebienny
start learning
proc. palatinus

blaszka pozioma
start learning
lamina horizontalis

nozdrza klinowe
start learning
choanae sphenoidalis

grzebień podskroniowy
start learning
crista infratemporalis

blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowego
start learning
lamina medialis proc. pterygoidei

dół podskroniowy
start learning
fossa infratemporalis

blaszka boczna wyrostka skrzydłowego
start learning
lamina lateralis proc. pterygoidea

otwór owalny
start learning
foramen ovale

otwór poszarpany
start learning
foramen lacerum

otwór kolcowy
start learning
foramen spinosus

skostnienie klinowo-potyliczne
start learning
synostosis sphenooccipitalis

guzek gardłowy
start learning
tuberculum pharyngeum

szczelina skalisto potyliczna
start learning
fissura petrooccipitalis

otwór wielki
start learning
foramen magnum

kłykieć potyliczny
start learning
condylus occipitalis

dół szyjny
start learning
fossa jugularis

otwór rylcowo-sutkowy
start learning
foramen stylomastoideum

otwór tętnicy szyjnej
start learning
foramen caroticum externum

dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis

guzek stawowy
start learning
tuberculum articulare

dół łódkowaty
start learning
fossa scaphoidea


You must sign in to write a comment