konflikty RP w XVI wieku

 0    50 flashcards    natuss0
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1587
start learning
Zygmunt III Waza na tronie Polski
1594
start learning
objęcie przez Wazę tronu szwedzkiego, unia personalna
1599
start learning
detronizacja Zygmunta przez parlament szwedzki, koniec unii
1600
start learning
przekazanie Estonii Polsce
1601
start learning
zajęcie przez Szwedów Inflant po Dźwinę
1605
start learning
zwycięstwo Chodkiewicza pod Kircholmem
1618
start learning
zgoda ZIIIW na 1 władcę dla Brandenburgii i Prus Książęcych
1621
start learning
zajęcie Rygi przez Szwedów zwycięstwo Chodkiewicza pod Chocimiem, pokój w Chocimiu (RP rezygnuje z wpływów w hospodarstwach naddunajskich; broni Turcji przed najazdami Kozaków; Turcja broni przed Tatarami)
1622
start learning
rozejm w Mitawie (Szwecja zatrzymuje większość Inflant; Rzeczpospolita dostaje jako lenno Kurlandię)
1626
start learning
klęska Polaków pod Gniewem (Szwecja Gustaw Adolf)
1627
start learning
zwycięstwo pod Oliwą (flota pod dow. Dickmanna)
1629
start learning
zwycięstwo pod Trzcianą rozejm w Starym Targu (Szwedzi – większość Inflant + porty Prus Krl i Książ [bez Gdańska, Królewca i Pucka], mogą pobierać cła z handlu gdańskiego)
1632
start learning
elekcja Władysława IV Wazy
1635
start learning
– rozejm w Sztumskiej Wsi (Szwedzi wycofują się z miast pruskich i rezygnują z ceł nakładanych na Gdańsk; zatrzymują większość Inflant z Rygą)
1598-1605
start learning
Borys Godunow carem Rosji
1605-1613
start learning
wielka smuta w Rosji
1604-1606
start learning
I Dymitriada
1605
start learning
przejęcie władzy w Moskwie przez Dymitra Samozwańca
1606
start learning
zamordowanie Dymitra
1606-1610
start learning
rządy cara Wasyla Szujskiego (sojusz ze Szwecją)
1608-1613
start learning
II Dymitriada
1609
start learning
wybuch wojny polsko – rosyjskiej; oblężenie Smoleńska
1610
start learning
zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem
1613
start learning
koronacja na cara Michała Fiodorowicza Romanowa
1618
start learning
rozejm w Dywilinie (RP – odzyskuje Smoleńszczyznę, ziemię czernihowską i siewierską)
1634
start learning
pokój w Polanowie (RP – zatrzymuje odzyskane ziemie, Władysław Iv zrzeka się roszczeń do tronu moskiewskiego; 1mln km2 )
powstanie Chmielnickiego
start learning
1648-1655
1648
start learning
klęska polaków(dow. Stefan Potocki) pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami
1648-1668
start learning
Jan Kazimierz Waza na tronie Polski
1649
start learning
obrona twierdzy Zbaraż; odsiecz pod Zborowem; ugoda z Chmielnickim (Ossoliński przekupił chana; zwiększenie liczby Kozaków rejestrowanych do 40 tys.)
1651
start learning
zwycięstwo Polaków pod Beresteczkiem; ugoda w Białej Cerkwi (rejestr Kozaków-20 tys; ograniczenie ter. Kozaków do województwa kijowskiego)
1652
start learning
klęska pod Batohem
1672
start learning
zajęcie przez Turcję Kamieńca Podolskiego; upokarzający pokój w Buczaczu(RP zrzeka się Podola, płaci coroczny haracz)
1654
start learning
ugoda w Perejesławiu (pom. Rosją a Kozakami -> zjednoczenie Ukrainy i Rosji -> wojna polsko-rosyjska; Tatarzy sojusz z Polską)
1655
start learning
rozejm w Niemierzy
1658
start learning
ugoda w Hadziaczu (utw. Księstwa Ruskiego z woj. kijowskiego, czernichowskiego i Racławskiego -> własne urzędy, kościół prawosławny, wolności szlacheckie dla starszyzny kozackiej -> RP Trojga Narodów) koalicja antyszwedzka (Polska, Austria, Dania, Brandenburgia)
1660
start learning
zwycięstwo Polaków (Jerzy Lubomirski i Stefan Czarniecki) pod Połonką i Cudnowem pokój w Oliwie (Rzeczpospolita-tereny nad Bałtykiem jak przed wojną; potw.tr. welawsko-bydgoskich; Szwecja-Inflanty[tylko pod-wch cz. dla Pl –„Inflanty Polskie”]; Jan Kazimierz zrzeka się roszczeń do tronu Szwecji
1667
start learning
rozejm w Andruszowie (Rosja zatrzymuje ziemię smoleńską, siewierską, czernihowską, lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem; do RP reszta Ukrainy)
1686
start learning
pokój wieczysty Grzymułtowskiego (wysłannik JIIISobieskiego; potwierdza Andruszowo)
1655
start learning
kapitulacja pod Ujściem; umowa Radziwiłła w Kiejdanach; konfederacja w Tyszowcach i Łańcucie (szlachta chce wygnać Szwedów)
1656
start learning
śluby lwowskie Jana Kazimierza; układ w Radnot (układ rozbiorowy; Szwecja-Pomorze Gdańskie; Brandenburgia-cz. Wielkopolski, Warmia; Siedmiogród-płd.cz. Korony z Warszawą; Chmielnicki-Ukraina, Bogusław Radziwiłł-woj. nowogródzkie
1657
start learning
traktaty welawsko-bydgoskie (Brandenburgia -suwerenna władza w Prusach Ksiażęcych, zw. lenna nad ziemią lęborsko-bytowską, prawo do przemarszu wojsk przez Pomorze Gd.)
1620
start learning
klęska Żółkiewskiego pod Cecorą
1673
start learning
zwycięstwo Sobieskiego pod Chocimiem
1674
start learning
wybór Sobieskiego na króla
1676
start learning
rozejm w Żurawnie (RP nie musi płacić haraczu, Turcja zostawia sobie prawobrzeżną Ukrainę z Kamieńcem Podolskim)
Wiktoria Wiedeńska
start learning
12.09.1683
1684
start learning
zawiązanie św. Ligi (Polska, Rzesza, Wenecja, papiestwo)
1699
start learning
pokój w Karłowicach (Wenecja podporządkowała Peloponez, Rosja tereny nad M. Czarnym, R Podole z Kamieńcem, Habsburgowie opanowują Węgry i Siedmiogród)
Michał Korybut Wiśniowiecki
start learning
1669-1673

You must sign in to write a comment