Kolokwium I

 0    96 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

acetylocholina
start learning
agonista muskarynowy; szybkie zwężenie źrenicy

agonista muskarynowy; zwężenie źrenic (dłuższe działanie niż acetylocholiny); w leczeniu atonii jelit i pęcherza moczowego; obniżenie ciśnienia śródgałkowego w jaskrze

betenechol
start learning
agonista muskarynowy; w hipotonii pęcherza moczowego lub prewodu pokarmowego

metacholina
start learning
agonista muskarynowy; w diagnostyce astmy

agonista muskarynowy; farmakologia eksperymentalna

pilokarpina
start learning
agonista muskarynowy; w leczeniu zatruć atropiną; pobudzanie gruczołów ślinowych po radioterapii; w chorobie Sjogrena; próba potowa

edrofonium
start learning
inhibitor acetylocholinoesterazy; w diagnostyce miastenii

fizostygmina
start learning
inhibitor acetylocholinoesterazy; w leczeniu ciężkich zatruć parasympatykolitykami

neostygmina
start learning
inhibitor acetylocholinoesterazy; w leczeniu miastenii; w atonii jelit i pęcherza moczowego; antidotum w zatruciu atropiną; odwracanie bloku nerwowo - mięśniowego

pirydostygmina
start learning
inhibitor acetylocholinoesterazy; w leczeniu miastenii

inhibitor acetylocholinoesterazy; w jaskrze

inhibitor acetylocholinoesterazy; w jaskrze

inhibitor acetylocholinoesterazy; w chorobie Alzheimera

galantamina
start learning
inhibitor acetylocholinoesterazy; w chorobie Alzheimera

rywastygmina
start learning
inhibitor acetylocholinoesterazy; w chorobie Alzheimera

antagonista muskarynowy; w premedykacji; w zatruciach inhibitorami cholinoesterazy; w bradykardii; w stanach skurczowych dróg moczowych i żółciowych; przy nadmiernej perystaltyce; uwalniająco na histaminę

hioscyna (skopolamina)
start learning
antagonista muskarynowy; depresyjnie na CSN; w leczeniu choroby lokomocyjnej

butylobromek hioscyny
start learning
antagonista muskarynowy; w kolce jelitowej

tropikamid
start learning
antagonista muskarynowy; rozszerzająco na źrenice; porażająco na mięsnie rzęskowe (cyklopegia)

cyklopentolat
start learning
antagonista muskarynowy; rozszerzająco na źrenice; porażająco na mięsnie rzęskowe (cyklopegia) - dłuższe działanie

ipratropium
start learning
antagonista muskarynowy; w leczeniu inhalacyjnym POChP i astmy

tiotropium
start learning
antagonista muskarynowy; w leczeniu inhalacyjnym POChP i astmy - 10 razy silniej niż ipratropium

pirenzepina
start learning
antagonista M1; w chorobie wrzodowej żołądka i dwunstnicy

benzatropina
start learning
antagonista muskarynowy; w chorobie Parkinsona

agonista receptora Nn; pobudzająco lub porażająco na receptory w zwojach wegetatywnych

trimetafan
start learning
antagonista Nn; obniżająco na CTK (przełom nadciśnieniowy); w zabiegach chirurgicznych

tubokuraryna
start learning
związek niedepolaryzujący; niestosowany (wyrzut histaminy)

pankuronium (Pavulon)
start learning
związek niedepolaryzujący; krótki czas do efektu i średnio długi czas zwiotczenia mięśni

wekuronium
start learning
związek niedepolaryzujący; 3 razy krótsze działanie od pankuronium

rokuronium
start learning
związek niedepolaryzujący; 6 razy słabsze działnie od wekuronium

atrakurium
start learning
związek niedepolaryzujący; spontaniczna nieenzymatyczna degradacja w osoczu

cisatrakurium
start learning
związek niedepolaryzujący; mniejszy wyrzut histaminy; 3 razy silniejsze działanie niż atrakurium

miwakurium
start learning
związek niedepolaryzujący; inaktywacja przez cholinoesterazą osoczową

suksametonium (sukcynylocholina)
start learning
związek depolaryzujący; liczne działania niepożądane (bradykardia; wzrost jonów potasu; wzrost ciśnienia śródgałkowego; przedłużenie zwiotczenia; złośliwa hipertermia)

adrenalina
start learning
amina katecholowa (receptory alfa i beta); w akcji reanimacyjnej; we wstrząsie anafilaktycznym

noradrenalina
start learning
amina katecholowa (receptory alfa); w niewydolności serca z hipotonią; we wstrząsie septycznym

amina katecholowa; w dawkach 0,5 - 5 nerkowo; w dawkach 5 - 10 sercowo na receptory beta; w dawkach powyżej 10 naczyniokurczowo na receptory alfa1

fenylefryna
start learning
sympatykomimetyk na receptor alfa; naczyniokurczowo; w znieczuleniu przewodowym aby utrzymać CTK; we wstrząsie; liczne działania niepożądane (lęk; niepokój; nerwowość; osłabienie; bladość; zaburzenia oddychania i moczu; bezsenność; omamy; drgawki)

nafazolina
start learning
sympatykomimetyk na receptor alfa; w ostrym i przewlekłym nieżycie nosa (zapalenia i alergia); w ostrym zapaleniu spojówek

ksylometazolina
start learning
sympatykomimetyk na receptor alfa; w ostrym i przewlekłym nieżycie nosa (zapalenia i alergia); w ostrym zapaleniu spojówek

tetryzolina
start learning
sympatykomimetyk na receptor alfa; w zapaleniu spojówek; w nieżycie nosa; w zapaleniu zatok; liczne działania niepożądane (przekrwienie błon śluzowych; zespół suchego oka i niedokrwienie przedniej części)

sympatykomimetyk na receptor alfa; w leczeniu hipotoni ortostatycznej; liczne działania niepożądane (wysokie CTK w pozycji leżącej i siedzącej; parastezje; świąd; dreszcze; gęsia skórka; zaburzenia moczu)

izoprenalina
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta; w blokach serca

orcyprenalina
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta; w zaburzeniach przewodnictwa niewymagających rozrusznika

dobutamina
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta; we wstrząsie kardiogennym; w ciężkiej niewydolności serca; próba dobutaminowa

salbutamol
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta2; w leczeniu astmy i POChP; lek tokolityczny; krótkie działanie

sympatykomimetyk na receptor beta2; w leczeniu astmy i POChP; lek tokolityczny

terbutalina
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta2; w leczeniu astmy i POChP

salmeterol
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta2; w leczeniu astmy i POChP; długie działanie przeciwzapalne

formoterol
start learning
sympatykomimetyk na receptor beta2; w leczeniu astmy i POChP; przeciwzapalnie; działanie po 1 - 3 minutach

fenoldopam
start learning
agonista receptoru dopaminowego D1; antagonista A2; naczyniorozkurczająco

lek o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym (uwalnianie NA z pęch. synapt.); pobudza CSN; naczyniokurczowo

pseudoefedryna
start learning
lek o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym (uwalnianie NA z pęch. synapt.); obwodowo jak adrenalina; ośrodkowo słabiej niż amfetamina; w nieżycie nosa; w zapaleniu zatok; w zapaleniu GDO

amfetamina
start learning
lek o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym (uwalnianie NA z pęch. synapt.)

ergotamina
start learning
lek alfaadrenolityczny; alkaloid sporyszu; w napadach migreny; w krwawieniach popołogowych; podczas wydalania łozyska

dihydroergotamina
start learning
lek alfaadrenolityczny; alkaloid sporyszu; w leczeniu napadów migreny; w hipotoni ortostatycznej

dihydroergokryptyna
start learning
lek alfaadrenolityczny; alkaloid sporyszu; w profilaktyce migreny

dihydroergotoksyna
start learning
lek alfaadrenolityczny; alkaloid sporyszu; w zaburzeniach sprawności umysłowych w podeszłym wieku

fenoksybenzamina
start learning
nieselektywny alfaadrenolityk; w przełomach nadciśnieniowych; w terapii guza chromochłonnego; w okołooperacyjnej kontroli CTK; phaeochrocytoma; w zaburzeniach moczu

fentolamina
start learning
nieselektywny alfaadrenolityk; phaeochromocytoma

antagonista alfaadrenergiczny; w leczeniu nadciśnienia; w chorobie Reynauda; w zaburzeniach moczu z przerostem prostaty; bez tachykardii; działania niepożądane (hipotonia ortostatyczna)

terazosyna
start learning
antagonista alfaadrenergiczny; w leczeniu nadciśnienia; w chorobie Reynauda; w zaburzeniach moczu z przerostem prostaty; dłużej

bunazosyna
start learning
antagonista alfaadrenergiczny; w leczeniu nadciśnienia; w chorobie Reynauda; w zaburzeniach moczu z przerostem prostaty

doksazosyna
start learning
antagonista alfaadrenergiczny; w leczeniu nadciśnienia; w chorobie Reynauda; w zaburzeniach moczu z przerostem prostaty; dłużej

antagonista alfaadrenergiczny; w leczeniu nadciśnienia; w chorobie Reynauda; w zaburzeniach moczu z przerostem prostaty; obniżająco na CTK

tamsulozyna
start learning
antagonista alfaadrenergiczny; w łagodnym przeroście prostaty

alfuzosyna
start learning
antagonista alfaadrenergiczny; w łagodnym przeroście prostaty

guanetydyna
start learning
sympatykolityk; w leczeniu odruchowej dystrofii współczulnej

sympatykolityk; w nadciśnieniu

sympatykolityk; w nadciśnieniu

guanfacyna
start learning
sympatykolityk; w nadciśnieniu

sympatykolityk; w nadciśnieniu podczas ciąży

I generacja beta blokerów (nieselektywne)
start learning
propranolol; nadolol; sotalol; bupranolol; metypranolol; penbutolol; tymolol

II generacja beta blokerów (kardioselektywne)
start learning
acebutolol; atenolol; betaksolol; bisoprolol; talinolol; celiprolol; metoprolol; nebiwolol; esmolol

III generacja beta blokerów (hybrydy)
start learning
labetalol (blok alfa1); bucindolol (blok alfa1); karwedylol (blok alfa1); celiprolol (agonista beta2); nebiwolol (związek z NO)

aceutolol; oksprenolol; alprenolol; pindolol; celiprolol; labetalol

autakoid aminowy; w alergicznych testach skórnych

betahistyna
start learning
autakoid aminowy; pobudzająco na uwalnianie histaminy; ułatwiająco na krążenie w błędniku ucha - w chorobie Meniere'a

stabilizator błony komórkowej mastocytu; w zapobieganiu napadów astmy; w profilaktyce i leczeniu nieżytu nosa i spojówek

azelastyna
start learning
stabilizator błony komórkowej mastocytu; w zapobieganiu napadów astmy; w profilaktyce i leczeniu nieżytu nosa i spojówek

kromoglikan sodu
start learning
stabilizator błony komórkowej mastocytu

nedokromil
start learning
stabilizator błony komórkowej mastocytu

antagoniści histaminowi I generacji
start learning
antazolina; difenhydramina; dimenhydrynat; hydroksyzyna; klemastyna; ketotyfen; prometazyna

antagoniści histaminowi II generacji
start learning
astemizol; azelastyna; cetyryzyna; ebastyna; feksofenadyna; lewocetyryzyna; lewokabastyna; loratydyna; mizolastyna

aprotynina
start learning
inhibitor proteaz serynowych; lek przeciw krwawieniom pooperacyjnym (blokująco na układ fibrynolityczny i kininotwórczy)

inhibitor kalikreiny; w leczeniu obrzęku Quinkcego

antagonista receptora B2; w obrzęku Quinkcego

lek antyarytmiczny

diprydamol
start learning
inhibitor fosfodiesterazy; w chorobach krążenia mózgowego

molsydomina
start learning
bezpośredni donor azotu; w zapobieganiu bólom wieńcowym

nitroprusydek sodu
start learning
bezpośredni donor azotu; w celu szybkiego obniżenia CTK; działania niepożądane: nudności; wymioty; zatrucie cyjankami; kurcze mięśni

inhibitory preferencyjne COX-1
start learning
aspiryna; indometacyna; acemetacyna; ketoprofen; kwas tiaprofenowy; ketorolak; flurbiprofen; suprofen

inhibitory preferencyjne COX-2
start learning
nimezulid; meloksykam; etodolak; celekoksyb

NLPZ hamujące na leukotrieny
start learning
indometacyna; ketoprofen; diklofenak

NLPZ sprzyjająco na lipoksyny
start learning
aspiryna

NLPZ pobudzająco na PPAR gamma i PPAR alfa
start learning
indometacyna; ibuprofen; fenoprofen; kwas flufenamowy


You must sign in to write a comment