Kartkówka 2

 0    124 flashcards    adriannawencel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatrudniać
start learning
to employ
zatrudniać
start learning
to employ
pracodawca
start learning
an employer
pracownik
start learning
employee
zatrudnienie
start learning
employment
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
pracować w
start learning
work for
miejsce pracy
start learning
a workplace
ubiegać się o pracę na stanowisku
start learning
apply for the position of
kandydat
start learning
a candidate
wybór zawodu
start learning
career choice
kariera zawodowa w
start learning
career in
cv
start learning
cv
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the labor market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
expectations, requirements
zatrudnić
start learning
take on
praca polega na...
start learning
the job involves
wakat
start learning
vacancy
osiągnięcie
start learning
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
start learning
be fluent in(English)
zaangażowany, oddany
start learning
engaged, committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny, skuteczny
start learning
efficient, effective
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in any field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled / skilled / motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
start learning
professional experience
aktywny pelen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well- organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
be able to work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
practical knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać slużbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
to meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefon
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
to work overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
as soon as possible
poufne, do rąk własnych
start learning
for your eyes only
do twojej pani pana wiadomości
start learning
to your message lady
do Twojej/Pani/Pana wiadomości
start learning
for your information
awansować, dostać awans
start learning
promoted, get a promotion
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours
zwolnienie/urlop
start learning
leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
start learning
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks/fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospect of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick leave
brać wolne/ wolny dzień
start learning
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
start learning
do freelance work
pracować dorywczo
start learning
to do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
to run your own business
założyć firmę
start learning
to set up a company
pracować zdalnie (z domu)
start learning
work from home
emerytura
start learning
retirement
złożyć wymowienie
start learning
hand in your resignation
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
lay off
zwolnić, zredukować
start learning
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
start learning
resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
to retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę/produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
a strike
bezrobotni
start learning
unemployed
związek zawodowy
start learning
a trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakończyć pracę
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
to climb the corporate ladder
nauczyć się fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty
start learning
pull a few string
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
Red tape
podejmować szybkie decyzje
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment