glossika 567- 580

 0    18 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Why were, you angry yesterday?
start learning
Dlaczego byłeś wczoraj zły?
Because you were late.
start learning
Ponieważ się spóźniłeś.
Was the weather nice last week?
start learning
Czy w zeszłym tygodniu była ładna pogoda?
Yes, it was beautiful.
start learning
Tak, była piękna.
I brush my teeth every morning.
start learning
Codziennie rano myję zęby.
This morning I brushed my teeth.
start learning
Dziś rano już myłam zęby.
Terry worked in a bank from nineteen ninety-five to two thousand one.
start learning
Terry pracował w banku od tysiąc dziewięset dziewiędziesiątego piątego do dwa tysiące pierwszego roku.
Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime.
start learning
Wczoraj deszcz padał cały ranek. Przestał padać w czasie obiadu...
We enjoyed the party last night.
start learning
Dobrze bawiliśmy się na imprezie ostatniej nocy.
We danced a lot, and talked to a lot, of people.
start learning
Dużo tańczyliśmy i rozmawialiśmy z wieloma ludźmi.
The party ended at midnight.
start learning
Impreza zakończyła się o północy.
I usually get up early, but this morning I got up, at nine thirty
start learning
Zwykle wstaję wcześnie, ale dziś rano wstałem o dziewiątej trzydzieści
We did a lot of work yesterday.
start learning
Wczoraj zrobiliśmy dużo pracy.
Sonia went to the cinema, three times last week.
start learning
Sonia była w kinie trzy razy w zeszłym tygodniu.
Tom came into the room, took off his coat, and sat down.
start learning
Tom wszedł do pokoju, zdjął płaszcz i usiadł.
It was hot in the room, so I opened the window.
start learning
Było gorąco w pokoju, więc otworzyłam okno.
The film was very long.
start learning
Film był bardzo długi.
It started at seven-fifteen, and finished at ten pm
start learning
Zaczął się o siódmej piętnaście i zakończył się o dziesiątej

You must sign in to write a comment