gardło ana

 0    9 flashcards    eciunia199210
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
m. rylcowo- gardłowy
start learning
zaczyna się na wyrostku rylcowatym kości skroniowej i biegnie przez szczelinę między zwieraczem gornym a środkowym na wewnętrzn4 powierzchnię mięśniowki okrężnej gardła i rozprzestrzenia się w niej dochodząc poszczegolnymi włoknami do bocznego brzcgu nagłośn. Włokna te tworzą fałd gardłowo - - nagłośniowy ()inne kończą się na górnym brzcgu chrząstki tarczowatej i pierścieniowatej
Ciało tłuszczowe krtani
start learning
skupienie tk. tłuszczowej do przodu od nagłośni, do tyłu od więzadła tarczowo- gnykowego
więzadło pierscienno- tchawicze
start learning
biegnie między dolnym brzegiem chrzqstki pierścieniowatej a gornym brzegiem pierwszej chrzqstki tchawicy.
więzadło językowo- nagłosniwe
start learning
biegnie od chrzqstki nagłośniowej do nasady języka; jest szczegóinie silnie rozwinięte w fałdzie językowo-nagłośniowym pośrodkowym
więzadło różkowo- gardłowe
start learning
biegną ku dołowi i tyłowi łqczqc wierzchołek chrząstki rożkowatej z błoną śluzowq przedniej ściany gardła
więzadło głosowe
start learning
lub prawdziwe jest zgrubiałym gornym brzegiem stozka sprężystego. Biegnie ono od wyrostka głosowcgo chrzqstki nalewkowatej do miejsca połqczenia obydwu płytek chrzqstki tarczowatej po stronie wewnętrznej, poniżej połowy ich wysokoŚci. Więzadło to przebiega w wardze głosowe j błony śluzowej krtani. W jego przednim odcinku znajdujemy często małq chrząstkę sprę. żyst4.
błona czworokątna
start learning
jest blaszką ścięgnistą rozciqgajqcq się między bocznymi brzegami chrząstki nagłośniowej i tylnq powierzchniq kqta chrz4stki tarczowatej a brzegiem przyśrodkowym chrzqstki nalewkowatej. Jej włokna sprężyste przebiegają poziomo w kierunku strzałkowym. Gorny brzeg błony czworokątnej biegnie skośnie ku środkowi, tyłowi i dołowi, stanowiąc podłoże fałdu nalewkowo-nagłośniowe'- go. Brzeg dolny wolny stanowi więzadło przedsionkowc.
więzadło przedsionkowe
start learning
lub rzekome biegnie od wzgórka chrząstki nalewkowatej do wewnętrznej powierzchni chrząstki tarczowatej i przyczepia się do nicj powyżej przyczepu więzadła głosowego
błona włoknisto- spręzysta krtani
start learning
bł. czworokątna+ stożek sprężysty

You must sign in to write a comment