Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, działy II-III, pytania 81 – 180

4.8  2    100 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Znak ten (linia ciągła):
A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,
B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,
C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. może rozpocząć wyprzedzanie pojazdu 2,
B. może wjechać na sąsiedni pas ruchu,
C. nie może najechać na linię ciągłą - na całym jej odcinku.
start learning
A B
Po wyprzedzaniu pojazdu, kierujący tym pojazdem powinien wjechać na prawy pas ruchu:
A. po zakończeniu wyprzedzania,
B. dopiero na końcu odcinka linii ciągłej,
C. bez sygnalizowania tego manewru.
start learning
A
W tej sytuacji jazda prosto tym pojazdem jest:
A. prawidłowa, gdyż na jezdni nie ma innych pojazdów,
B. prawidłowa, gdyż dopuszcza się zajmowanie dwóch pasów ruchu,
C. nieprawidłowa.
start learning
C
Znak ten (linia podwójna ciągła):
A. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,
B. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,
C. zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.
start learning
A C
Znak ten (linia podwójna ciągła):
A. rozdziela pasy ruchu na drodze jednokierunkowej,
B. rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach ruchu,
C. zezwala na przejeżdżanie przez tę linię przy wyprzedzaniu pojazdów.
start learning
B
W tej sytuacji kierującemu pojazdem zabrania się:
A. najeżdżania na tę linię,
B. przejeżdżania przez tę linię,
C. zawracania na odcinku jezdni oznaczonym tą linią.
start learning
A B C
W tej sytuacji dopuszcza się:
A. zatrzymanie pojazdu na jezdni,
B. zatrzymanie pojazdu na poboczu,
C. postój pojazdu na poboczu.
start learning
B C
W tej sytuacji zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu na jezdni,
B. postoju pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na poboczu.
start learning
A B
W tej sytuacji prawidłowo zaparkowany jest pojazd:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
C
W tej sytuacji zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu na poboczu,
B. zatrzymania pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na poboczu.
start learning
A B C
W tej sytuacji zabrania się:
A. wjazdu na pobocze,
B. zatrzymania pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na jezdni.
start learning
A B C
W tej sytuacji zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu na jezdni,
B. postoju pojazdu na jezdni,
C. zatrzymania pojazdu na poboczu.
start learning
A B C
W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
A B
W tej sytuacji zawracanie jest dozwolone z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
A
W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:
A. dozwolona jazda na wprost,
B. dozwolone skręcanie w lewo,
C. dozwolone zawracanie.
start learning
B
W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
B C
W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
A B C
W tej sytuacji skręcanie w prawo jest dozwolone z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
B C
Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem:
A. jest uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,
B. powinien włączyć prawy kierunkowskaz,
C. powinien przygotować się do zmiany pasa ruchu.
start learning
A B C
Jadąc prawym pasem ruchu, kierujący pojazdem:
A. jest uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,
B. powinien włączyć lewy kierunkowskaz,
C. powinien przygotować się do zmiany pasa ruchu.
start learning
A B C
Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem jest:
A. uprzedzony o nakazie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu
B. uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,
C. zobowiązany do wjazdu na prawy pas ruchu.
start learning
B C
Ta linia zatrzymania:
A. zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,
B. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,
C. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo, bez konieczności zatrzymania pojazdu,
B. może zawrócić, bez konieczności zatrzymania pojazdu,
C. powinien zatrzymać pojazd przed tą linią.
start learning
C
Ta linia zatrzymania:
A. zabrania wjazdu na skrzyżowanie,
B. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu,
C. zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, jeżeli do skrzyżowania nie
zbliżają się inne pojazdy.
start learning
B
Ta linia zatrzymania:
A. zobowiązuje do zatrzymania pojazdu,
B. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu,
C. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.
start learning
B
Ta linia zatrzymania:
A. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,
B. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
C. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.
start learning
C
Ta linia zatrzymania:
A. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,
B. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,
C. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.
start learning
A
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają:
A. prawą krawędź jezdni,
B. lewą krawędź jezdni,
C. pasy ruchu.
start learning
A
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:
A. prawą krawędź jezdni,
B. lewą krawędź jezdni,
C. pasy ruchu.
start learning
B C
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy żółtej mogą wyznaczać:
A. prawą krawędź jezdni,
B. lewą krawędź jezdni,
C. pasy ruchu.
start learning
B C
Znak ten (trójkąt):
A. uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,
B. uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,
C. zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.
start learning
A
Ta linia przerywana wyznacza pas ruchu:
A. powolnego,
B. przeznaczony na postój pojazdu,
C. przeznaczony do ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób.
start learning
B
Znak ten wyznacza stanowisko postojowe dla:
A. pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowe
B. pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej,
C. pojazdów przewożących zoganizowane grupy dzieci i młodzieży.
start learning
A B
Na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu,
B. postoju pojazdu,
C. jazdy pojazdem.
start learning
A B C
Unieruchomienie pojazdu na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem jest:
A. dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,
C. zabronione.
start learning
C
Te znaki poziome umieszczone na pasach ruchu:
A. określają dopuszczalną prędkość jazdy,
B. określają nakazaną prędkość jazdy,
C. oznaczają wjazd do strefy ograniczonej prędkości.
start learning
A
Na jezdni oznaczonej tym znakiem:
A. wyznaczone jest miejsce do parkowania pojazdów,
B. wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu,
C. wyznaczona jest powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów.
start learning
B
Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest:
A. dozwolone, w celu wysadzenia pasażera,
B. dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę,
C. zabronione.
start learning
C
Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem:
A. zabronione jest zatrzymanie tego pojazdu,
B. zabroniony jest postój tego pojazdu,
C. wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,
B. powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,
C. wieżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu.
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,
B. powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,
C. może nie stosować się do znaków poziomych.
start learning
B
W tej sytuacji:
A. obowiązują pasy ruchu wyznaczone liniami barwy białej,
B. obowiązują pasy ruchu wyznaczone liniami barwy żółtej,
C. pasy ruchu nie są wyznaczone.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może wjechać na skrzyżowanie, utrudniając pieszemu opuszczenie jezdni,
B. powinien zatrzymać się, umożliwiając pieszemu opuszczenie jezdni,
C. powinien zachować szczególną ostrożność.
start learning
B C
W tej sytuacji sygnał ten:
A. zezwala na wjazd za sygnalizator, bez obserwowania ruchu na drodze poprzecznej,
B. nie zezwala na wjazd za sygnalizator,
C. dopuszcza wjazd za sygnalizator, pomimo utrudnienia pieszemu opuszczenia jezdni.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo,
B. może zawrócić,
C. powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,
B. może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
C. może zawrócić.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:
A. może jechać na wprost przez skrzyżowanie,
B. nie może opuścić skrzyżowania,
C. może skręcić w lewo.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:
A. może skręcić w lewo,
B. może jechać na wprost przez skrzyżowanie,
C. nie może opuścić skrzyżowania.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący tym pojazdem może opuścić skrzyżowanie po:
A. krótkotrwałym zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
B. upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym jego uczestnikom,
C. zmianie sygnału na zielony.
start learning
C
W tej sytuacji, gdy pojazd może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego
hamowania:
A. można wjechać na skrzyżowanie,
B. można skręcić w prawo,
C. zabrania się wjazdu za sygnalizator.
start learning
C
W tej sytuacji, gdy pojazd może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego
hamowania:
A. zabrania się wjazdu za sygnalizator,
B. można skręcić w lewo,
C. można zawrócić.
start learning
A
W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:
A. przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,
B. przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,
C. gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.
start learning
C
Gdy pojazd nie może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego hamowania,
sygnał ten zezwala na:
A. skręcenie w prawo,
B. skręcenie w lewo,
C. jazdę na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
A B C
Po tym sygnale zapali się sygnał:
A. zielony,
B. czerwony,
C. czerwony i żółty.
start learning
B
Sygnał ten oznacza:
A. zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim
bez gwałtownego hamowania,
B. zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
C. że za chwilę zapali się sygnał czerwony.
start learning
A C
W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:
A. sygnalizatorem,
B. przejściem dla pieszych,
C. jezdnią drogi poprzecznej.
start learning
A
W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:
A. przejściem dla pieszych,
B. linią zatrzymania,
C. sygnalizatorem.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:
A. może dojechać do sygnalizatora,
B. może dojechać do jezdni drogi poprzecznej,
C. powinien przygotować się do jazdy.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:
A. powinien przygotować się do jazdy,
B. może wjechać za sygnalizator,
C. może ruszyć, nie przekraczając linii zatrzymania.
start learning
A C
Po tym sygnale zapali się sygnał:
A. czerwony,
B. żółty,
C. zielony.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:
A. może skręcić w prawo,
B. powinien przygotować się do jazdy,
C. może przekroczyć linię zatrzymania, dopiero po zmianie sygnału na zielony.
start learning
B C
Ten migający sygnał:
A. ostrzega o niebezpieczeństwie,
B. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności,
C. zabrania wjazdu za sygnalizator.
start learning
A B
Ten migający sygnał:
A. zabrania wjazdu na przejście dla pieszych,
B. zobowiązuje do krótkotrwałego zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,
C. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.
start learning
C
Ten migający sygnał:
A. oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
B. ostrzega o niebezpieczeństwie,
C. zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed
nim bez gwałtownego hamowania.
start learning
B
Ten stały sygnał żółty:
A. ostrzega o utrudnieniu ruchu,
B. zabrania wjazdu za sygnalizator,
C. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.
start learning
A C
Ten stały sygnał żółty:
A. ostrzega o niebezpieczeństwie wynikającym z prowadzonych robót drogowych,
B. ostrzega o utrudnieniu ruchu,
C. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.
start learning
A B C
Ten migający sygnał:
A. zabrania wjazdu za sygnalizator,
B. oznacza, uszkodzoną sygnalizację świetlną,
C. zezwala na skręcenie w prawo.
start learning
A
Ten migający sygnał:
A. zezwala na wjazd za sygnalizator po uprzednim zatrzymaniu się przed nim,
B. zezwala na wjazd za sygnalizator pod warunkiem nie utrudniania ruchu innym jego
uczestnikom,
C. zabrania wjazdu za sygnalizator.
start learning
C
Te dwa na przemian migające sygnały czerwone
A. zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,
B. zabraniają wjazdu za sygnalizator,
C. oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. skręcić w lewo,
B. zawrócić,
C. jechać na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem,
B. może skręcić w prawo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie
utrudni ruchu,
C. powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w
prawo.
start learning
B
W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu przy skręcaniu w prawo powinno nastąpić przed:
A. sygnalizatorem,
B. jezdnią drogi poprzecznej,
C. przejściem dla pieszych na jezdni drogi poprzecznej.
start learning
A
W tej sytuacji, przy skręcaniu w lewo, należy:
A. zatrzymać się przed sygnalizatorem,
B. przyjąć, że nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,
C. upewnić się, że przejazd nie spowoduje utrudnienia ruchu.
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może jechać na wprost przez skrzyżowanie,
B. może skręcić w lewo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie
utrudni ruchu,
C. powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w lewo.
start learning
B
W tej sytuacji, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że przejazd nie
spowoduje utrudnienia ruchu można:
A. skręcić w lewo,
B. jechać na wprost przez skrzyżowanie,
C. zawrócić.
start learning
A C
Sygnały te zabraniają:
A. skręcania w prawo,
B. jazdy na wprost przez skrzyrzowanie,
C. skręcania w lewo.
start learning
A B C
Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:
A. skręcającego w lewo,
B. zawracającego,
C. jadącego na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
A
Sygnał ten oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w lewo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
B. zezwolenie na zawrócenie,
C. że podczas skręcania w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
start learning
C
Sygnał ten zezwala na:
A. zawrócenie, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
B. przejazd przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku,
C. skręcenie w lewo.
start learning
C
Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:
A. skręcającego w lewo,
B. skręcającego w prawo,
C. jadącego na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
A C
Sygnał ten oznacza zezwolenie na:
A. zawrócenie,
B. skręcenie w lewo,
C. jazdę na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
B C
Sygnał ten oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed
sygnalizatorem,
B. zezwolenie na skręcenie w prawo bez dodatkowych warunków,
C. że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
start learning
B C
W tej sytuacji kierującemu pojazdem:
A. zabrania się skręcenia w prawo,
B. zezwala się na skręcenie w prawo po uprzednim zatrzymaniu się przed
sygnalizatorem,
C. zezwala się na skręcenie w prawo, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie nie utrudni
ruchu.
start learning
A
Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:
A. jadącego w dowolnym kierunku przez skrzyżowanie,
B. jadącego na wprost przez skrzyżowanie,
C. skręcającego w prawo.
start learning
B
Sygnał ten oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w prawo,
B. że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,
C. zezwolenie na jazdę na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
A B C
Sygnał ten:
A. zabrania skręcania w prawo,
B. zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
C. zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
A C
Sygnał ten oznacza nakaz:
A. opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator,
B. skręcenia w prawo na skrzyżowaniu,
C. wjazdu na prawą część jezdni.
start learning
A C
Sygnał ten oznacza nakaz:
A. opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator,
B. skręcenia w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
C. wjazdu na lewą część jezdni.
start learning
A C
Sygnały te są przeznaczona dla:
A. pieszych,
B. rowerzystów,
C. kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
start learning
A B C
Sygnały te są przeznaczone dla:
A. rowerzystów,
B. kierujących tramwajami,
C. kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
start learning
A B C
W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
A
W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
start learning
A C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że wjazd na skrzyżowanie jest:
A. zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,
B. dozwolony,
C. dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.
start learning
B
W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:
A. dozwolony,
B. dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,
C. zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.
start learning
A
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. zakaz wjazdu na skrzyżowaniu,
B. zezwolenie na skręcenie w lewo,
C. mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.
start learning
A
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w prawo,
B. zezwolenie na zawrócenie,
C. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
start learning
C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału,
B. zezwolenie na skręcenie w prawo,
C. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
start learning
A C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w lewo,
B. zezwolenie na zawrócenie,
C. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
start learning
C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że:
A. nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału,
B. za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący na wjazd na skrzyżowanie,
C. za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający wjazdu na skrzyżowanie.
start learning
A B

You must sign in to write a comment