Egzamin na prawo jazdy, kat B, działy IV-VIII, pytania 181 – 280

5  2    100 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża ostatni
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:
A. 2
B. 3
C. uprzywilejowanym 4
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
C. przejeżdża ostatni
start learning
A
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. przejeżdża pierwszy
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża ostatni
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. przejeżdża pierwszy
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. przejeżdża ostatni
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 4
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 znajdującym się na drodze gruntowej:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 3
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 4
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 4
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. uprzywilejowanemu 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B
tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża ostatni
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:
A. 2
B. 3
C. 4
start learning
A B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
C. przejeżdża pierwszy
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. przejeżdża ostatni
start learning
A B
W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd:
A. 1
B. 2
C. 3
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
C. przejeżdża ostatni
start learning
C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
A. przejeżdża pierwszy
B. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
C. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. 1 może wjechać na skrzyżowanie
B. 2 nie może wjechać na skrzyżowanie
C. 1 może skręcić w prawo
start learning
A B C
Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?
A. 1
B. 2
C. 3
start learning
B C
Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na drodze?
A. 1
B. 2
C. 3
start learning
B C
Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na chodniku?
A. 1
B. 2
C. 3
start learning
A C
Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany?
A. 1
B. 2
C. 3
start learning
A B C
Który pojazd jest w tej sytuacji zaparkowany prawidłowo?
A. 3
B. 2
C. 1
start learning
A
Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność
B. ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi
C. ustąpić pierwszeństwa pieszym
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:
A. powinien włączyć kierunkowskaz i zjechać na pas 3, jeżeli zamierza skręcić w prawo
B. może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost
C. może z pasa 2 skręcić w lewo lub zawrócić
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem może skręcić w:
A. lewo z pasa 1
B. lewo z pasa 2
C. prawo z pasa 3
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo z pasa 3
B. może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2
C. może zawrócić z pasa 2
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zająć pas 1
B. może zająć pas 1, 2 lub 3
C. powinien włączyć kierunkowskaz
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zająć pas 1, jeżeli zamierza skręcić w lewo
B. może z pasa 2 lub 3 skręcić w prawo
C. może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost
start learning
A C
W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:
A. powinien zająć pas 3
B. powinien zająć pas 1
C. może zająć pas 1,2 lub 3
start learning
C
W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:
A. może zająć pas 1,2 lub 3
B. powinien zająć pas 1
C. powinien zająć pas 3
start learning
A
W tej sytuacji, po skręceniu w prawo, kierujący pojazdem:
A. powinien zająć pas 1
B. może zająć pas 1,2 lub 3
C. powinien zająć pas 3
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. powinien włączyć kierunkowskaz
C. powinien zachować szczególną ostrożność
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody
B. może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu
C. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
C. powinien włączyć kierunkowskaz zanim przystąpi do zmiany pasa ruchu
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:
A. umożliwić kierującemu pojazdem 2 włączenie się do ruchu
B. zmniejszyć prędkość
C. w razie potrzeby zatrzymać się
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:
A. zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość
przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu
B. zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu
obu pojazdów
C. wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania
bezpiecznego odstępu
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:
A. powinien uważnie obserwować drogę i jej otoczenie
B. może ominąć autobus jadąc wolno pomiędzy dziećmi
C. powinien zatrzymać się
start learning
A C
W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem 1:
A. powinien zachować szczególną ostrożność
B. powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby
C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
start learning
A B
Cofanie pojazdu jest zabronione:
A. na moście lub na wiadukcie
B. w tunelu
C. na drodze ekspresowej
start learning
A B C
Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:
A. może wjechać na tory tramwajowe
B. powinien oczekiwać na możliwość przejazdu przed torami tramwajowymi
C. powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego
tramwaju
start learning
B C
Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu pojazdy, kierujący pojazdem 1:
A. może ustawić się tuż za nimi
B. może wjechać na tory tramwajowe
C. nie może wjechać na skrzyżowanie
start learning
C
Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące za tym skrzyżowaniem pojazdy, kierujący
pojazdem 1:
A. powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych
B. może zatrzymać się na przejściu dla pieszych
C. może zatrzymać się bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem
start learning
A
Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:
A. ma odpowiednią widoczność
B. ma dostateczne miejsce do wyprzedzania
C. nie utrudni ruchu innym pojazdom
start learning
A B C
Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy kierujący
jadący:
A. za nim nie rozpoczął wyprzedzania
B. przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania
innego pojazdu
C. przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zmiany pasa ruchu lub
kierunku jazdy
start learning
A B C
Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp:
A. bezpieczny - od wyprzedzanego samochodu ciężarowego
B. co najmniej 1 m - od wyprzedzanej kolumny pieszych
C. co najmniej 1 m - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego
start learning
A B C
Kierujący pojazdem wyprzedzanym:
A. powinien zmniejszyć prędkość w czasie wyprzedzania
B. nie powinien zwiększać prędkości w czasie wyprzedzania
C. nie powinien zwiększać prędkości bezpośrednio po wyprzedzeniu
start learning
B C
Na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest
zabronione:
A. przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień
B. na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
C. na mostach i wiaduktach
start learning
A B
W tej sytuacji na obszarze zabudowanym kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić:
A. pojazd 3 z lewej strony
B. pojazd uprzywilejowany 2
C. pojazd 3 z prawej strony
start learning
A C
W tej sytuacji przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia kierujący pojazdem 1:
A. może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony
B. może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony
C. powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza zmienić pas ruchu
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. może wyprzedzić pojazd 2
B. może wyprzedzić pojazd 3
C. nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. 1 może wyprzedzić pojazd 2
B. 2 może nie włączać kierunkowskazu
C. 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony
B. może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony
C. powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza zmienić pas ruchu
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. 2 powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza wyprzedzić pojazd 3
B. 3 może zwiększyć prędkość w czasie wyprzedzania go przez pojazd 2
C. 1 może wyprzedzić pojazd 2
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. 1 powinien zachować szczególną ostrożność
B. 1 może wyprzedzić pojazd 2
C. 2 powinien uważnie obserwować sytuację na skrzyżowaniu
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. 2 może wyprzedzić pojazd 3
B. 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z prawej strony
C. 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z lewej strony
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony
B. może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony
C. powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza zmienić pas ruchu
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym może wyprzedzić:
A. motocykl
B. pojazd zaprzęgowy
C. kolumnę pieszych
start learning
A B C

Comments:

dawidol912 wrote: 2012-10-15 15:57:30
żal

arekkolisz wrote: 2013-07-06 21:22:43
trochę niezgodne z opisem bo teraz pytania na test są losowane z puli 400 pytań a kurs zawiera 100 fiszek więc stwierdzenie "Wszystkie pytania i odpowiedzi z państwowego egzaminu kat. B" jest naciągane ;)

You must sign in to write a comment