Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, dział I, pytania 1 – 80

4.8  4    80 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo,
B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
C. nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,
C. nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po
przejechaniu:
A. 50-70 m,
B. 70-100 m,
C. co najmniej 150 m.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
B. może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,
C. może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
B. może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,
C. może skręcić na skrzyżowaniu w prawo.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zachować szczególną ostrożność,
B. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
C. może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zbliżaniu się do kilku wzniesień,
B. poprzecznej nierówności jezdni,
C. możliwości zmniejszenia przyczepności kół do jezdni.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,
B. podłużnej nierówności jezdni,
C. poprzecznej nierówności jezdni.
start learning
C
Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 60 km/h, oznacza, że należy
spodziewać się nierówności jezdni po przejechaniu:
A. nie więcej niż 100 m,
B. 101-150 m,
C. co najmniej 150 m.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku,
B. zwężeniu jezdni po lewej stronie,
C. zwężeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zamknięciu drogi dla ruchu,
B. zwężeniu jezdni po prawej stronie,
C. zwężeniu jezdni po obu stronach.
start learning
C
Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy
spodziewać się zwężenia drogi:
A. na odcinku 100 m,
B. po przejechaniu 100 m,
C. po przejechaniu co najmniej 150 m.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zachować szczególną ostrożność,
B. jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu,
C. jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu
spowodowanego w szczególności:
A. zmianą nawierzchni jezdni,
B. okresowym zawilgoceniem jezdni,
C. stałym zawilgoceniem jezdni.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:
A. od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego,
B. na odcinku 3,5 km,
C. po przejechaniu 3,5 km.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
B. przejściu dla pieszych,
C. miejscu częstych wypadków z pieszymi.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. uważnie obserwować całe otoczenie drogi,
B. dostosować prędkość jazdy do możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla
pieszych,
C. być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli na przejściu pojawią się piesi.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po
przejechaniu:
A. 25-50 m,
B. 51-100 m,
C. co najmniej 150 m.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:
A. przejściu dla pieszych,
B. miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
C. bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. uważnie obserwować całe otoczenie drogi,
C. być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli zobaczy dzieci w pobliżu jezdni.
start learning
A B C
W tej sytuacji można spodziewać się miejsca szczególnie uczęszczanego przez dzieci po
przejechaniu:
A. nie więcej niż 100 m,
B. 101-150 m,
C. co najmniej 150 m.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. przejściu dla pieszych,
B. miejscu częstych potrąceń pieszych,
C. miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. uważnie obserwować całe otoczenie drogi,
C. być przygotowanym do nagłego pojawienia się pieszego na jezdni.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. zwężeniu jezdni,
B. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku,
C. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
start learning
C
Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:
A. dozwolony w jednym kierunku,
B. zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o
obniżonej sprawności ruchowej,
C. zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej
sprawności ruchowej.
start learning
B C
Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest:
A. zabroniony od strony umieszczenia tego znaku,
B. dozwolony od strony umieszczenia tego znaku,
C. zabroniony z obu stron tej drogi.
start learning
A
tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem:
A. powinien zachować szczególną ostrożność,
B. może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym
pojazdom,
C. ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
A. przed znakiem pionowym,
B. w miejscu wyznaczonym linią na jezdni,
C. w dowolnym miejscu przed skrzyżowaniem.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek:
A. zatrzymania pojazdu,
B. ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z prawej strony,
C. ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z lewej strony.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B. nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
C. może zawrócić na skrzyżowaniu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. skręcić w prawo,
B. skręcić w lewo,
C. zawrócić.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. zawrócić przed skrzyżowaniem,
B. zawrócić na skrzyżowaniu,
C. skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B. skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
C. zawrócić na skrzyżowaniu.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
B. może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
C. nie może skręcić w prawo na skrzyżowaniu.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem może:
A. skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
B. zawrócić na skrzyżowaniu,
C. jechać na wprost przez skrzyżowanie.
start learning
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. zawrócić na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do skrzyżowania,
B. zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu,
C. jechać na wprost na najbliższym skrzyżowaniu.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem może:
A. skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B. zawrócić na skrzyżowaniu,
C. skręcić w prawo na skrzyżowaniu.
start learning
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić:
A. na najbliższym skrzyżowaniu,
B. na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze,
C. na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzony o:
A. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy,
B. zwężonym odcinku jezdni,
C. obowiązku zatrzymania się przed mostem.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:
A. zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów,
B. umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony,
C. wjechać na most.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:
A. może wjechać na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów,
B. powinien zatrzymać się przed mostem,
C. jest uprzedzony o zwężonym odcinku jezdni.
start learning
A C
Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut:
A. samochodu osobowego,
B. motocykla,
C. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.
start learning
A B
W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:
A. powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,
B. mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,
C. mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut.
start learning
A C
Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:
A. samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do
24,
B. samochodów osobowych - ponad 5 minut,
C. motocykli, niezależnie od czasu jego trwania.
start learning
B
W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na:
A. jezdni - przed tym znakiem,
B. poboczu - przed tym znakiem,
C. poboczu - za tym znakiem.
start learning
A B
W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:
A. 3 minut - przed tym znakiem,
B. 1 minuty - przed tym znakiem,
C. dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.
start learning
B C
W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:
A. na jezdni,
B. na poboczu,
C. na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.
start learning
A B C
W tej sytuacji, za tym znakiem, zatrzymanie pojazdu jest:
A. dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego,
C. zabronione.
start learning
C
W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:
A. chodniku - za tym znakiem,
B. chodniku - przed tym znakiem,
C. jezdni - przed tym znakiem.
start learning
A B C
W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:
A. jezdni - za tym znakiem,
B. chodniku - za tym znakiem,
C. jezdni - przed tym znakiem.
start learning
A B C
W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu na chodniku jest:
A. dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego,
C. zabronione.
start learning
C
Pojazd zostanie usunięty z drogi, jeżeli stoi za tym znakiem na:
A. jezdni,
B. chodniku,
C. częściowo na jezdni i chodniku.
start learning
A B C
Pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem:
A. nie zostanie usunięty z drogi, jeżeli ma włączone światła awaryjne,
B. zostanie unieruchomiony na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia do
blokowania kół,
C. zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
start learning
C
Zatrzymanie pojazdu na jezdni za tym znakiem:
A. jest dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. spowoduje jego usunięcie z drogi na koszt właściciela,
C. jest dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego.
start learning
B
Za tym znakiem zabrania się, na wszystkich drogach w określonej strefie:
A. zatrzymania pojazdu na jezdni lub chodniku,
B. postoju pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na chodniku.
start learning
B C
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo,
B. powinien skręcić w lewo,
C. może zawrócić.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. skręcić w prawo,
B. skręcić w lewo,
C. zawrócić.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien skręcić w prawo,
B. może skręcić w lewo,
C. może zawrócić.
start learning
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. nie może skręcić w prawo,
B. powinien skręcić w prawo,
C. może skręcić w lewo.
start learning
B
W tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany
kierunku jazdy, kierujący pojazdem:
A. może zawrócić,
B. może skręcić w prawo lub w lewo,
C. powinien jechać na wprost.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek jazdy na wprost:
A. przed najbliższym skrzyżowaniem - w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany
kierunku jazdy,
B. na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli wcześniej nie ma możliwości zmiany kierunku
jazdy,
C. na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. nie może skręcić w prawo lub w lewo,
B. powinien zawrócić,
C. powinien skręcić w prawo lub w lewo.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. włączyć kierunkowskaz,
C. skręcić w prawo lub w lewo.
start learning
A B C
Znak umieszczony pod sygnalizatorem:
A. zobowiązuje do skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
B. zabrania skrętu w lewo na skrzyżowaniu,
C. zobowiązuje do jazdy z prawej strony tego znaku.
start learning
C
Znak umieszczony pod sygnalizatorem zobowiązuje kierującego pojazdem do:
A. jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
B. jazdy z prawej strony tego znaku,
C. skrętu w prawo na skrzyżowaniu.
start learning
B
Znak umieszczony pod sygnalizatorem zobowiązuje kierującego pojazdem do:
A. zawrócenia na skrzyżowaniu,
B. skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
C. jazdy z prawej strony tego znaku.
start learning
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. ma obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
B. jadąc na wprost przez skrzyżowanie - wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku,
C. ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze.
start learning
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest informowany o zwężonym odcinku jezdni,
B. przejeżdża przez most przed kierującym, zbliżającym się z kierunku przeciwnego,
C. jest informowany o początku drogi jednokierunkowej.
start learning
A B
tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. rozpocząć hamowanie pojazdu,
C. umożliwić pieszym przejście przez jezdnię.
start learning
A B C
tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. zachować szczególną ostrożność,
B. rozpocząć hamowanie pojazdu,
C. umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.
start learning
A B C
Widząc ten znak, kierujący pojazdem:
A. skręcając w lewo, wjedzie na autostradę,
B. skręcając w prawo, wjedzie na autostradę,
C. jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. jest uprzedzony o dozwolonych kierunkach jazdy z poszczególnych pasów ruchu,
B. może zawrócić na skrzyżowaniu,
C. nie może jechać na wprost przez skrzyżowanie z prawego pasa ruchu.
start learning
A B C
Droga oznaczona tym znakiem, to:
A. droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,
B. autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,
C. droga, na której pobierana jest opłata za postój w miejscu wyznaczonym.
start learning
A
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. cofania,
B. ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,
C. zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.
start learning
A B C
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,
B. postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,
C. holowania pojazdu.
start learning
A B
Droga oznaczona tym znakiem to:
A. droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,
B. autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,
C. droga, na której pobierana jest opłata za postój w mejscu oznaczonym.
start learning
B
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zawracania,
B. cofania,
C. ruchu pieszych.
start learning
A B C
Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
B. postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
C. ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace.
start learning
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest informowany o:
A. zamknięciu drogi,
B. wyznaczonym objeździe,
C. wyznaczonym dla samochodów ciężarowych przejeździe tranzytowym.
start learning
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:
A. końcu wewnętrznego pasa ruchu,
B. konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,
C. konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.
start learning
A C

You must sign in to write a comment