Do zaliczenia (max)

 0    27 flashcards    kamilszymczak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
CO TO JEST NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
start learning
TO STAN W KTÓRYM ZABURZENIA CZYNNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO UPOŚLEDZAJĄ WYMIANĘ GAZOWĄ W PŁUCACH I PROWADZĄ DO HIPOKSEMII <60 mm HG (8.0 kPa) lub do HIPERKAPNI CIŚNIENIE C02 >45 mmHG (6.0 kPa)
PODZIAŁ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ
start learning
1. OSTRA 2. PRZEWLEKŁA (TA JEST NIE W PEŁNI ODWRACALNA)
PODZIAŁ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ ZE WZGLĘDU NA GAZOMETRIE
start learning
1. HIPOKSEMICZNA (TYP I, CZĘŚCIOWA) - PaO2 <60mmHg i PaCO2 <45 mmHg; 2. HIPOKSEMICZNO HIPERKAPNICZNA (TYP II, CAŁKOWITA) - PaO2 <60 mmHg i PaCO2 >= 45 mmHg
MECHANIZMY ROZWOJU NIEWYDOLNOŚCI ODDECH
start learning
1. NIEDOSTOSOWANIE WENTYLACJI PĘCHERZYKOWEJ DO PRZEPŁYWU PŁUCNEGO:
a) ZMNIEJSZENIE WENTYLACJI PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH (PRZY DOBRYM UKRWIENIU) - organizm w wyniku tego obkurcza naczynia krwionośne tam gdzie gorsza wentylacja a poszerza tam gdzie lepsza, kompensując to ale może prowadzić od nadciśnienia płucnego
C.D. tego wyżej MECHANIZMÓW ROZWOJU
start learning
b) ZMNIEJSZENIE PRZEPŁYWU PŁUCNEGO (przy zachowanej wentylacji) - PRZYCZYNA NP. ZATOROWOŚĆ PŁUCNA LUB WSTRZĄS
C.D. MECHANIZMÓW ROZWOJU
start learning
3. ZEWNĄTRZPŁUCNY PRZECIEK KRWI NIEUTLENOWANEJ 4. UPOŚLEDZENIE DYFUZJI PĘCHERZYKOWO-WŁOŚNICZKOWEJ 5. OBNIŻENIE CIŚNIENIA PARCJALNEGO TLENU WE WDYCHANYCH GAZACH ((np. na wysokości)
NASTĘPSTWA NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ
start learning
1) NIEDOTLENIENIE TKANEK 2) REAKCJE WYRÓWNAWCZE 3) NADCIŚNIENIE PŁUCNE 4) NIEWYDOLNOŚĆ PK SERCA 5) SINICA 6) CZERWIENICA WTÓRNA 7) PALCE PAŁECZKOWATE
HIPERKAPNIA MECHANIZM
start learning
HIPOWENTYLACJA PĘCHERZYKOWA (ZABÓRZENIE RÓWNOWAGI MIĘDZY OBCIĄŻENIEM UKŁADU ODDECHOWEGO A SPRAWNOŚCIĄ MIĘŚNI ODDECHOWYCH I CZYNNOŚCIĄ UKŁADU NERWOWEGO
NASTĘPSTWA HIPERKAPNI
start learning
1) KWASICA ODDECHOWA 2) BÓL GŁOWY I ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI 3) HIPOKSEMICZNY NAPĘD ODDECHOWY
OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
start learning
ROZWIJA SIĘ NAGLE I POTENCJALNIE JEST ODWRACALNA
ZESPÓŁ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (ARDS)
start learning
SPEŁNIA ONA KRYTERIA: 1) CZAS WYSTĄPIENIA: W CIĄGU TYGODNIA OD ZACHOROWANIA BĄDŹ POJAWIENIA SIĘ LUB NASILENIA NASILENIA WCZĘŚNIEJ OBECNYCH OBJAWÓW ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
ARDS C.D.
start learning
2. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BADANIACH OBRAZOWYCH PŁUC (RTG) KTÓRYCH NIE MOŻNA WYJAŚNIĆ INNYMI PATOLOGIAMI
ARDS C.D.
start learning
3. PRZYCZYNA OBRZĘKU PŁUC - NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA NIE JEST W PEŁNI WYJAŚNIONA NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA ANI PRZEWODNIENIEM
ARDS C.D.
start learning
4) UTLENOWANIE KRWI TĘTNICZEJ OCENIANE NA PODSTAWIE ILORAZU PAO2 I ZAWARTOŚCI TLENU W MIESZANINIE ODDDECHOWEJ FiO2 (książka str. 822)
ARDS EPIDEMIOLOGIA
start learning
ROCZNIE W SKANDYNAWII 17,9/100000 W USA 78.9/ 100000
ARDS PATOLOGIA I ETIOGENEZA (KLASYFIKACJA WG WOODA)
start learning
1. TYP I: OSTRA HIPOKSEMICZNA - SPOWODOWANA ZMIANAMI W MIĄŻSZU PŁUC, SKUTKUJĄCYMI NIEDOSTOSOWANIEM WENTYLACJI DO PRZEPŁYWU PŁUCNEGO, PRZECIEKIEM KRWI NIEUTLENOWANE I UPOŚLEDZENIEM DYFUZJI TLENU
2. TYP II: WENTYLACYJNA 3. TYP III: OKOŁOOPERACYJNA (LEŻENIE I OSŁABIENIE MIĘŚNI) 4. TYP IV: HIPOPERFUZYJNA: ZMNIEJSZONY PRZEPŁYW KRWI PRZEZ PŁUCA
PRZYCZYNY ARDS:
start learning
1. PŁUCNE: ASPIRACJA TREŚCI ŻOŁĄDKOWEJ, ZAPALENIE PŁUC, URAZ KL. PIERŚ, INHALACJA DYMU LUB TOKSYN, NAPROMIENIOWANIE KL. PIERŚ, USZKODZENIE WSKUTEK WENTYLACJI MECHNICZNEJ, PRZYTOPIENIE, ZAPALENIE NACZYŃ PŁUCNYCH
2. POZAPŁUCNE: SEPSA, WSTRZĄS, OSTRE ZAPAL. TRZUSTKI, URAZ WIELONARZĄD, LICZNE ZŁAMANIA, ZATOR TŁUSZCZOWY, ROZLEGŁE OPARZENIA, URAZ GŁOWY, MASYWNE PRZETOCZENIA KRWI, RZUCAWKA, ZESPÓŁ ROZPADU NOWOTWORU, STAN PO KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM, REAKCJE POLEKOWE
ARDS PATOGENEZA
start learning
GŁÓWNIE CHODZI O ZABURZENIA BARIERY PĘCHERZYKOWO-WŁOŚNICZKOWEJ: USZKODZENE ŚRÓDBLONKA NACZYNIOWEGO POWODUJE PRZESIĘKANIE BOGATOBIAŁKOWEGO PŁYNU I KRWINEK Z NACZYŃ DO PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH GDZIE TWORZĄ SIE TZW. BŁONY HIALINOWE. ->
NISZCZENIE SURFAKTANTU PŁUCNEGO PRZEZ ENZYMY Z NEUTROFILI I TOKSYNY BAKTERII. DO TEGO PNEUMOCYTY TYPU II SIĘ USZKADZAJĄ -> MALEJE PRODUKCJA SURFAKTANTU. -> POWSTAJĄ OBSZERY OBRZĘKU I NIEDODMY PĘCHERZYKOWEJ (FAZA WYSIĘKU ARDS)
ARDS PATOGENEZA C.D.
start learning
ZNISZCZENIA W WYNIKU BRAKU SURFAKTANTU: PŁYN ZŁUSZCZONE PNEUMOCYTY - > ZATYKAJĄ DROBNE OSKRZELA, CO DAJE OBRAZ PŁUC W POSTACI MOZAIKI.
NASTĘPNIE 2./3. TYDZIEŃ FIBROBLASTY Z MIOFIBROBLASATAMI WĘDRUJĄ TAM I MOŻE DOCHODZIĆ DO ODTWARZANIA KOMÓREK PŁUCA ALE TAKŻE JEDNOCZEŚNIE FIBROBLASTY W PRZEGRODACH MIĘDZYPĘCHERZYKOWYCH I W ŚWIETLE PĘCHERZYKÓW MOGĄ WYTWARZAĆ KOLAGEN -> WŁÓKNIENIE
OBRAZ KLINICZNY ARDS
start learning
1. PODMIOTOWE: DUSZNOŚĆ, OPCJONALNIE: KASZEL GORĄCZKA BÓL W KL PIERSIOWE KRWIOPLUCIE 2. PRZEDMIOTOWE: OBJAWY NIEDOTLENIENIA (SINICA, TACHYKARDIA, TACHYPNOE)
OBJAWY NIEDROŻNOŚCI GÓRNYCH RÓG ODDECHOWYCH, OBTURACJI OSKRZELI, OBŻEKU PŁUC, NACIEKU ZAPALNEGO, NIEDODMY, ODMY OPŁUCNOWEJ, PŁYNU W JAMIE OPŁUCNEJ.
ROZPOZNANIE ARDS
start learning
1. PULSOKSYMETRIA 2. GAZOMETRIA 3. MORFOLOGIA KRWI OBW. I BADANIA BIOCHEMICZNE 4. RTG KL. PIERŚ.
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
start learning
ROZWIJA SIĘ STOPNIOWO I NIE JEST W PEŁNI ODWRACALNA
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA PATOGENEZA
start learning
PRZYCZYNY: POCHP, ROZSTRZENIE OSKRZELI, MUKOWISCYDOZA, ASTMA, CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC (PRZEWLEKŁE): IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC, SARKOIDOZA, PYLICE, POZAPALNE ZWŁÓKNIENIE I MARSKOŚĆ PŁUC
C. D. PATOGENEZY PNO
start learning
NOWOTWORY UKŁADU ODDECHOWEGO, ZNIEKSZTAŁCENIE KL. PIERŚ, SKRAJNA OTYŁOŚĆ, CHOROBA PARKINSONA, STWARDNIENIE BOCZNE ZANIKOWE, STWARDNIENIE ROZSIANE,
PRZEWLEKŁE POLINEUROPATIE, TRWAŁE POURAZOWE USZKODZENIE NERWÓW PRZEPONOWYCH, TRWAŁE USZKODZENIE SZYJNEGO LUB PIERSIOWEGO ODC. RDZENIA KRĘGOWEGO, PRZEWLEKŁE MIOPATIE, PRZEWLEKŁA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA, SINICZE WADY SERCA I DUŻYCH NACZYŃ, PNS
PODSTAWOWE CZYNNIKI RYZYKA PNO
start learning
PALENIE PAPIEROSKÓW, DYMY, PYŁY I SZKODLIWE GAZU I NAWRACAJĄCE ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
OBJAWY PODMIOTOWE PNO
start learning
1. DUSZNOŚĆ WYSIŁOKOWA LUB W SPOCZYNKU I ZMNIEJSZONA TOLERANCJA WYSIŁKU 2. SENNOŚĆ I BÓL GŁOWY, JEŚLI MAMY HIPERKAPNIE 3. INNE OBJAWY CHOROBY PODSTAWOWEJ
3. OBJAWY ZWIĘKSZONEGO WYSIŁKU DODATKOWYCH MIĘŚNI ODDECHOWYCH 4. OBJAWY CH. PODSTAWOWEJ
ROZPOZNANIE PNO
start learning
PULSOKSYMETRIA, GAZOMETRIA, MORFO KRWI. OBW. BADANIA OBRAZOWE, EKG (CECHY NIEDOTLENIENIA M. SERC. ZABURZENIA RYTMU (WIELOOGNISKOWY CZĘSTOSKURCZ PRZEDSIONKOWY, MIGOTANIE LUB TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW)

You must sign in to write a comment