English Polish Dictionary

English - język polski

timetable in Polish:

1. plan lekcji plan lekcji


Mam napięty plan lekcji.
Gdzie jest plan lekcji?

2. rozkład jazdy rozkład jazdy


Gdzie jest rozkład jazdy?
Czy znasz cały rozkład jazdy na pamięć?! On spojrzał na jej plan lekcji.

3. plan zajęć plan zajęć


Chciałabym zmienić mój plan zajęć

4. harmonogram harmonogram


Gdzie jest harmonogram?
Musimy trzymać się harmonogramu.
Dlatego z punktu widzenia parametrów pracy, istotnymi zagadnieniami są: pobór mocy przez każdy pociąg oraz harmonogram eksploatacyjny.
Powinniśmy byli wziąć harmonogram pod uwagę.
Potrzebujemy więcej inżynierów, by nadgonić harmonogram.

5. rozkład zajęć rozkład zajęć6. rozkład


Mogę zobaczyć rozkład jazdy?
Rozkład jazdy się zmienił.

Polish word "timetable"(rozkład) occurs in sets:

powtórka angielski

7. rozkład lotów


Patrzy na rozkład lotów na następny dzień

8. plan


What are your plans for the future?
Nie jestem pewny, Że uda mi się zmieścić cię w moim planie na ten tydzień.
bez planów
Krytykować jest z reguły łatwo, ale obmyślić plan alternatywny - trudno.
Przedyskutowaliśmy plan Jacka aby zamontować klimatyzację, ale nie mogliśmy podjąć ostatecznej decyzji.
Plan spotkał się z poparciem wszystkich uczestników.
Po dłuższej dyskusji wysunęli jeden plan.
Myślę, że powinniśmy przyjąć jego plan.
Plan nie wypalił i straciliśmy mnóstwo pieniędzy.
Muszę sprawdzić swój plan lekcji, aby zobaczyć, kiedy mam zajęcia z francuskiego.
Na początku roku szkolnego otrzymujemy plan lekcji.
Jego plan na zrobienie pieniędzy szedł świetnie, dopóki nie uderzył kryzys finansowy.
W sumie plan poniósł klęskę.
Może lepiej przeprowadź do końca pierwotny plan.
Moje doświadczenie mówi mi, że ten plan jest niewykonalny.

9. terminarz


Oni mają dzisiaj mają bardzo zajęty terminarz.